Ιδρύσεις Καταργήσεις Προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 2020 2021

Εκτύπωση  

ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2020-2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3028/2020

Αριθμ. 91779/Δ3
Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδρύσεις και Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2020-2021, Μετονομασίες Τμημάτων Ένταξης λόγω συγχώνευσης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:

Τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2020 -2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόνιτσας
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/ Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Παύλου Μελά
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Κιλκίς
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδας
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Τρίπολης
5 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Άμφισσας

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2020-2021, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1 ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης (Κωδ. 3711201) α) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών με Ειδικότητα: Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής
β) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
γ) Τομέας Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Τρικάλων (Κωδ. 4511201) α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
β) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ζακύνθου (Κωδ. 1444000) Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
4 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Χανίων (Κωδ. 5011201) Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον υφιστάμενο τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νάξου (Κωδ. 2940090) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Γ. Προάγονται και μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2020-2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δήμου Λαυρίου (Κωδ. 9521038), ΦΕΚ 1400/Β/13-09-2004   6/θέσιο 8/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου
2 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Μ.Ε.Α. ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Κωδ. 9051364), ΦΕΚ 135/ τ.Α΄/30-8-1978 203/τ. Α΄/5-9-1980
205/τ. Α΄/6-9-1980
66/τ. Β΄/17-2-1982
156/τ. Α΄/27-8-1987
197/τ. Α΄/8-9-1989
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
1400/τ. Β΄/13-9-2004
3/θέσιο 5/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τριθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο αυτιστικών παιδιών (Κωδ. 9520552), ΦΕΚ 764/ τ.Β΄/24-7-1998 1438/τ. Β΄/2-10-2006
2482/τ. Β΄/5-12-2008
2591/τ. Β΄/22-8-2016
1870/τ. Β΄/3-9-2009
8/ θέσιο 10/ θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διθέσιον δημοτικόν σχολείον, ως 2ον Ειδικόν σχολείον Πειραιώς (Κωδ. 9520247), ΦΕΚ 793/τ.Β΄/2-10-1972 111/τ. Α΄/22-8-1983
1248/τ. Β΄/24-9-2002
1368/τ. Β΄/14-9-2006
3/ θέσιο 6/ θέσιο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ειδικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο Δραπετσώνας (Κωδ. 9520266),
ΦΕΚ 657/τ.Β΄/30-7-1996
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2591/τ. Β΄/22-8-2016
1368/τ. Β΄/14-9-2006
7/ θέσιο 9/ θέσιο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Διθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
(Κωδ. 9050910),
ΦΕΚ 189/τ. Α΄/29-8-1988
764/τ. Β΄/24-7-1998
825/τ. Β΄/10-8-1998
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2791/τ. Β΄/22-8-2016
1368/τ. Β΄/14-9-2006
1854/τ. Β΄/12-9-2008
7/ θέσιο 8/ θέσιο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κο- ρυδαλλού (Κωδ. 9520553), ΦΕΚ 1640/τ. Β΄/10-12-2001 1400/τ. Β΄/13-9-2004
1260/τ. Β΄/8-9-2006
1438/τ. Β΄/2-10-2006
1/ θέσιο 2/ θέσιο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού
8 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Μονοθέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών για νοητικά καθυστερημένα παιδιά (Κωδ. 9060574)
ΦΕΚ 198/τ. Α΄/8-9-1989
1248/τ.Β΄/24-9-2002 2/ θέσιο 3/ θέσιο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας
9 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2ο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας στο 2ο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Κωδ. 9060621)
1248/τ. Β΄/24-9-2002
2956/τ.Β΄/20-7-2018 1/ θέσιο 2/ θέσιο 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας
10 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Κωδ. 9060403) ΦΕΚ 793/τ. Β΄/2-10-1972 190/τ. Β΄/29-8-1988
1157/τ. Β΄/19-9-2000
1400/τ. Β΄/13-9-2004
1856/τ. Β΄/13-9-2007
2702/τ. Β΄/2-7-2019
1420/τ. Β΄/8-8-2007
11/ θέσιο 12/ θέσιο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών
11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ο Διθέσιο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων (Κωδ. 9200542), ΦΕΚ 143/τ. Α΄/1-12-1982 2591/τ. Β΄/22-8-2016 3/θ 4/θ 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
12 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4ο 2/θέσιο Ειδικό ΔΗΜ. ΣΧ. Ιωαννίνων (Κωδ. 9200428) ΦΕΚ 793/τ. Β΄/2-10-1972 2760/τ. Β΄/18-12-2015
(Μετονομασία)
  2/θ 3/θ 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ 3/θ Ε.Δ.Σ. Αγίου Αθανασίου (Κωδ. 9521384)
ΦΕΚ 1856/τ. Β΄/13-9-2007
  3/θ 4/θ Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Δ. Υποβιβάζονται και μετονομάζονται, από το σχολικό έτος 2020-2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Τετραθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας
(Κωδ. 9380316) ΦΕΚ 197/τ. Α΄/8-9-1989
657/τ. Β΄/30-7-1996
1368/τ. Β΄/14-9-2006
6/ θέσιο 5/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3/θ Ε.Δ.Σ Καρπενησίου (Κωδ. 9521392)
ΦΕΚ 1856/τ. Β΄/13-9-2007
  3/ θέσιο 2/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
3 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ειδικό 2/θ Νηπ. Καρπενησίου (Κωδ. 9521487)
ΦΕΚ 2482/ τ. Β΄/5-12-2008
  2/θέσιο 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου

Ε. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2020 -2021, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για τυφλά παιδιά 114/τ.Α/31-08-1990
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου 1248/τ.Β/24-9-2002
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σταυρούπολης 1400/τ.Β/2004,
2532/τ.Β/2016
(Μετατροπή)

(σ.σ. υπάρχει σφάλμα στη σειρά των παραγράφων ΣΤ' και Ζ')

Ζ. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2020-2021, η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Χανίων (5011201) Ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 2702/τ.Β/2-7-2019

ΣΤ. Μετονομάζονται τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) της περ.γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄/199) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, λόγω συγχώνευσης των σχολικών μονάδων για τις οποίες ιδρύθηκαν, ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 95914/Γ6/21-09-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1397), σε «ΤΕ στο 3/θ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης», λόγω συγχώνευσης του «2/θ 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελευθερούπολης» και του «2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης» σε «3/θ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9210078), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2939.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 11ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 95914/Γ6/21- 09-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1397), σε «ΤΕ στο 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης», λόγω συγχώνευσης του «3/Θ 11ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» και του «3/Θ 6ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» σε «6/Θ 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ξάνθης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ.Μονάδας: 9370005) με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
«Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 36ο Νηπ. Πατρών» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 119176 /Γ6/28-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2084), σε «ΤΕ στο 2/Θ 26ο Νηπιαγωγείο Πατρών» λόγω συγχώνευσης του «2/θ 36ου Νηπιαγωγείου Πατρών» και του «2/θ 26ου Νηπιαγωγείου Πατρών» σε «2/Θ 26ο Νηπιαγωγείο Πατρών» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9060413), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 24ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 89812/Γ6/03-09-2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1400), σε «Τ.Ε. στο 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων» λόγω συγχώνευσης του «1/θ 8ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων» και του «1/θ 24ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων» σε «2/θ 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9200427), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 41ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 89812 /Γ6/03-09-2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1400/Β/13-09-2004), σε «ΤΕ στο 3/θ 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης», λόγω συγχώνευσης του «2/θ 41ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης» και του «1/θ 37ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης» σε «3/θ 37ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9190135), με την υπ΄ αρ. 97115/Δ1/12-06- 2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2153).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου «Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Φρυ Κάσου», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 152664/Γ6/26-06-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2482/Β/05-12-2008), σε «ΤΕ στο Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάσου», λόγω συγχώνευσης του «Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Κάσου» και του «Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Κάσου» σε «Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάσου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9100189), με την υπ΄ αρ. 146325/Δ4/19-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1871).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας «Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο Δ.Σ. Ιτέας» το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 340/1987 (Α΄ 156), σε «Τ.Ε. στο 1ο Δ.Σ. Ιτέας» λόγω μετονομασίας του «Δημοτικού Σχολείου Ιτέας» σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9480071), με την υπ΄ αρ. Φ10/16286/Δ1/04-02-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 796).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας «Μετονομάζεται το «Τ.Ε. στο 3ο Γυμνάσιο Καλλιθέας» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 119176/Γ6/28-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2084), σε «ΤΕ στο 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας», λόγω συγχώνευσης του «3ου Ημερησίου Γυμνασίου Καλλιθέας» και του «10ου Ημερήσιου Γυμνασίου Καλλιθέας» σε «10ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καλλιθέας» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 0501805), με την υπ΄ αρ. 117393/Δ4/24-07-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2099).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής «Μετονομάζεται το «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 128728/Δ3/03-08-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2591), σε «ΤΕ στο Γυμνάσιο Πευκοχωρίου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 4904030) λόγω κατάργησης των Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου της σχολικής μονάδας με την υπ΄ αρ. 94633/Δ2/08-06-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2428).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση