edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών για Εκκλησιαστικά Σχολεία

Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών για Εκκλησιαστικά Σχολεία

Δημοσιεμένο στο ΦΕΚ 5495/2022

Αριθμ. 128626/Θ2
Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις παρ. 1, 4 έως και 12 του άρθρου 127 και την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), Β.
1) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
2) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3) την παρ. 1 και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
4) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
5) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
6) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
7) τις Πράξεις 4η/2022 και 7η/2022 του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) εισήγησή του,
8) το υπ’ αρ. 8141/1-7-2022 έγγραφο του ΙΕΠ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 36/30-06- 2022 απόσπασμα Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
9) την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/362/88107/B1/15-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ε.Σ.

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.

2. Για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Ε.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

1. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών των Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021, είναι:

  1. η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
  2. το επιστημονικό συγγραφικό έργο,
  3. το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,
  4. η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο,
  5. η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου,

και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής

1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ανέρχεται στις εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Τα υποκριτήρια των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 3 μοριοδοτούνται τριάντα οκτώ (38) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: δεκαεννιά (19) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176): οκτώ (8) μονάδες,

αβ) διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο δεν εμπίπτει στην υποπερ. αα) ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: πέντε (5) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση, δύο διδακτορικά διπλώματα μη αναγνωρισμένα ως συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),

αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176): τέσσερις (4) μονάδες,

αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ) ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αδ) δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μη αναγνωρισμένοι ως συναφείς με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αγ) και την παρούσα υποπερίπτωση, κατά περίπτωση,

αε) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) μονάδες,

αστ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) μονάδες,

αζ) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): μία (1) μονάδα και

αη) τρίτο πτυχίο: μία (1) μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμόρφωση: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: μία (1) μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαίωσης και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’ επιπέδου: μία (1) μονάδα,

βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υποπερ. βα) έως βστ) αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών,

βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: μία (1) μονάδα και

βη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,

γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: δύο (2) μονάδες,

γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: μία (1) μονάδα και

γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 0,50 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν μοριοδοτείται.

δ) Επιστημονικό-συγγραφικό και ερευνητικό έργο, το οποίο πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών αποτιμώνται με εννέα (9) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number ISBN): δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο,

ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) μονάδα ανά βιβλίο,

iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,25 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

vi) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση, vii) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης: 1,50 μονάδες,

viii) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: μία (1) μονάδα,

ix) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,

x) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

δβ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: μία (1) μονάδα ανά άρθρο,

ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

3. Τα υποκριτήρια των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 3 σαράντα δύο μονάδες (42) κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτική εμπειρία: δέκα (10) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος και

αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή Ε.Σ.: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά, κατά τα προβλεπόμενα για τους εκπαιδευτικούς στο άρθρο 66 και για τους εκπαιδευτικούς των Ε.Σ. στο άρθρο 131 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα). Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ι.Π.Ε. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γ) Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα βάσει βεβαίωσης και έως τέσσερις (04) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γβ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς, όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα, δράση ή διαγωνισμό και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γγ) συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά δράση και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γδ) συμμετοχή στη δημιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων: 0,50 μονάδες ανά δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γε) συμμετοχή σε καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α) έως γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20).

δ) Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο: άσκηση καθηκόντων υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συμβούλου: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ε) Διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία: δεκαπέντε (15) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

εα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: δύο (2) μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εβ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέα, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1,75 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 1,50 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εδ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το άθροισμα των μονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταμένου σχολικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) μονάδες, εε) άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ., ή ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή (συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συμβούλου - μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού ομίλου, των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ. ΣΥ.Π., καθώς και συμμετοχή εκπαιδευτικού σε πειθαρχικό ή υπηρεσιακό συμβούλιο ή συμβούλιο επιλογής: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

Για τη μοριοδότηση των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε δέκα (10) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος, εστ) άσκηση καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Χρόνος διοικητικής ή υποστηρικτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Αν συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία των υποπερ. εα) έως και εγ), ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), λογίζεται η διοικητική εμπειρία, που μοριοδοτείται λιγότερο, σύμφωνα με την παρούσα.

Εμπειρία, η οποία εμπίπτει αθροιστικά στις υποπερ. εα) έως εστ) μοριοδοτείται μία (1) φορά με την ανώτερη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη μοριοδότηση. στ) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι., διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

5. Το κριτήριο της περ. ε’ του άρθρου 3 αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική δομημένη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Ε.Σ., καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται τα στοιχεία υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου και η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: 5 μονάδες,

β) η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα: 7 μονάδες. Συνεκτιμώνται ιδίως: αα) οι σύγχρονες απόψεις και η βιβλιογραφική ενημέρωση του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει και ββ) οι γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας,

γ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών: 3 μονάδες. Συνεκτιμώνται ιδίως: αα) η ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου των μαθητών, ββ) η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, γγ) η ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου και δδ) οι γνώσεις και η ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου,

δ) οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Ε.Σ.: 5 μονάδες.

Συνεκτιμώνται, ιδίως, η εμπειρία, οι γνώσεις και οι ικανότητες στα ακόλουθα θέματα:

αα) στους κύριους και επιμέρους σκοπούς των εκκλησιαστικών σχολείων του άρθρου 110 του ν. 4823/2021,

ββ) στη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών,

γγ) στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων,

δδ) στις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και εε) στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Ο υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που του υποβάλλονται από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και αφορούν στην τεκμηρίωση των ανωτέρω κριτηρίων α’ έως δ’. O συνολικός χρόνος της συνέντευξης καθορίζεται από τη σχετική προκήρυξη των θέσεων.

Το Ε.Σ.Ε.Ε. δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων εκπαιδευτικού σε Ε.Σ., σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς των Ε.Σ.

Άρθρο 5
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

1. Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136) πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγησή τους διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 127 του ίδιου νόμου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας που αναπτύσσεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.

2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού σημειώματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένων σε υποενότητες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο επιστημονικό-συγγραφικό έργο, το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, τη διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

3. Ο ανώτατος αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 6
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει κατ’ αλφαβητική σειρά πίνακα δεκτών υποψηφίων που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται μόνον ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Οι πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

2. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της παρούσης, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 7
Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την κατάρτιση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 8 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021, την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 9 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. και η οποία διεξάγεται με την ίδια διαδικασία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., εντός τριών ημερών από την ανακοίνωση του ανωτέρω πίνακα, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 8
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε., με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Ε.. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο ξεκινάει αμέσως μετά την αναμόρφωση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

  1. εισήγηση μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε.,
  2. αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου και
  3. ερωτήσεις των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Σ.Ε.Ε., το μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. που είχε αναλάβει τη μελέτη της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και αυτοπαρουσιάζεται.

Τέλος τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για το κριτήριο της περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 9
Διαδικασία μαγνητοφώνησης της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με ευθύνη του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Ε., λειτουργεί σύστημα μαγνητοφώνησης το οποίο εγκαθίσταται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Μετά την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων ή στην ψηφιακή αίθουσα, η οποία έχει οριστεί για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης. Η μαγνητοφώνηση εκκινεί από την προσφώνηση του ονόματος του υποψηφίου, διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εκείνος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο, φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του Ε.Σ.Ε.Ε. και υπόκειται σε διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Άρθρο 10
Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει ξεχωριστά, αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων, με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2. Οι τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 11
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του Ε.Σ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 12
Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, με αξιολογική σειρά, πίνακα κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία σε Ε.Σ., με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία.

2. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στο υποκριτήριο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 και στο υποκριτήριο της περ. δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου της παρούσας. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια του άρθρου 4. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Ε. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη του γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 13
Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης

1. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας.

2. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 14
Τοποθέτηση

1. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής.

Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ., διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

3. Οι νεοεισερχόμενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), στα οικεία Ε.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.

4. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

6. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ., μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

7. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου εδρεύει το Ε.Σ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

8. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17 του ιδίου νόμου, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7626/6/ ΑΣ1785/9.12.1987 (Β’ 765) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Σχετικά Άρθρα