edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2511/2007: Οργάνωση και Λειτουργία Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(ΦΕΚ 2511/2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2511
31 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμ. 148096/Γ2
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α),
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 27/2007 Πράξη του τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ − ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Άρθρο 1
Σχολικό και διδακτικό έτος.
Περίοδοι διδασκαλίας μαθημάτων

1. Το σχολικό έτος για τις Επαγγελματικές Σχολές (Ε.Π.Α.Σ.), δημόσιες και ιδιωτικές, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος για τις Επαγγελματικές Σχολές (Ε.Π.Α.Σ.), δημόσιες και ιδιωτικές, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετράμηνα:
α) Α΄ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου.
β) Β΄ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.

5. Την τελευταία ημέρα του Β΄ τετραμήνου δε διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Επαγγελματικής Σχολής (Ε.Π.Α.Σ.) αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων.

6. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

7. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.) διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και λήγει (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

8. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων ή σε περίπτωση που οι Επαγγελματικές Σχολές δε λειτουργήσουν για οποιονδήποτε λόγο περισσότερο από δέκα (10) ημέρες το χρόνο, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Διακοπές − Αργίες μαθητών − Σχολικές εορτές

1. Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και άλλων διατάξεων για τις παρατάσεις του διδακτικού έτους.

2. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε ΕΠΑ.Σ λειτουργεί μία ημέρα κάθε εβδομάδα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή από τη Διεύθυνση Σπουδών της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ή από τους κατά τόπους οικείους Διευθυντές Διευθύνσεων ΔΕ και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Κατά την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του γραφείου και ασκεί εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ, με δυνατότητα να υπογράφει έγγραφα ή τίτλους άντ’ αυτού. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημέρα λειτουργίας του γραφείου συμπίπτει με αργία, το γραφείο λειτουργεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Ημέρες αργίας ορίζονται:
α) Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές
β) Οι θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
γ) Οι Εθνικές επέτειοι, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου
δ) Η Καθαρά Δευτέρα
ε) Η 1η Μαΐου
στ) Οι ημέρες αργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

4. Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία ημέρες και εορτές:
α) Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ
β) Την εορτή της Αγίας Δωρεάς
γ) Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα.

5. Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορτές:
α) Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους
β) Την ημέρα της εξιλέωσης
γ) Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα

6. Μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές:
α) Σεκέρ Μπαϊράμ
β) Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών αυτών

7. Δε σημειώνονται απουσίες σε βάρος των μαθητών, των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού για τις αντίστοιχες ημέρες απουσίας από τα μαθήματα.

8. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής.

9. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας.

10. Την 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ − ΕΝΤΥΠΑ

Άρθρο 3
Υπηρεσιακά Βιβλία

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρούνται τα ακόλουθα επίσημα βιβλία:

α) Πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και κάθε φύσεως τίτλοι. Για τα εμπιστευτικά έγγραφα τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ ξεχωριστό πρωτόκολλο και ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων. Για την καταχώριση των αιτήσεων δικαιολόγησης απουσιών των μαθητών και για τη γραπτή ενημέρωσή τους είναι δυνατόν να τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο.

β) Βιβλίο πράξεων διευθυντή

γ) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων

δ) Ημερολόγιο λειτουργίας ΕΠΑ.Σ, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά σε συντομία τα κατά την κρίση του Διευθυντή σημαντικότερα γεγονότα, που αναφέρονται στη λειτουργία της ΕΠΑ.Σ.

ε) Βιβλία διδασκόμενης ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξης, στα οποία καταχωρίζεται την ίδια μέρα από κάθε διδάσκοντα ο τίτλος της ενότητας που διδάχθηκε από αυτόν.

στ) Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού και όλα όσα ορίζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς

ζ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης

η) Βιβλίο υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο βιβλίο βιβλιοθήκης.

θ) Μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 παρ. 2 της απόφασης αυτής στοιχεία των μαθητών, που κατά το νόμο ανήκουν στις ΕΠΑ.Σ.

ι) Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και ο αριθμός του μητρώου μαθητή όλων των εγγεγραμμένων σε αυτό μαθητών για ευχερέστερη ανεύρεση της μερίδας τους στο μητρώο μαθητών.

ια) Βιβλίο φοίτησης μαθητών (απουσιολόγιο)

ιβ) Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές

Άρθρο 4
Υπηρεσιακά Έντυπα

1. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα:

α) Ατομικά Δελτία μαθητών. Για κάθε μαθητή τηρείται ξεχωριστό Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρούνται κατά την πρώτη εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 παρ. 1 της απόφασης αυτής στοιχεία των μαθητών που ανήκουν κατά το νόμο στην ΕΠΑ.Σ. Τα Ατομικά Δελτία διαβιβάζονται επισημοποιημένα σε άλλες ΕΠΑ.Σ.

β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης των μαθητών κατά τάξη ή τμήματα τάξεως, στα οποία καταχωρίζονται οι απουσίες αυτών για κάθε διδακτική ώρα, με ευθύνη του διδάσκοντα

γ) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.

δ) Τίτλοι σπουδών

ε) Έντυπα επαλήθευσης τίτλων

στ) Υπηρεσιακά σημειώματα εγγραφής− μετεγγραφής μαθητών

ζ) Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

η) Υπηρεσιακά σημειώματα ενημέρωσης κηδεμόνων.

θ) Έντυπα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών.

ι) Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επίδοσης μαθητών

ια) Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση

ιβ) Δελτία κίνησης προσωπικού

ιγ) Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού

ιδ) Βεβαιώσεις φοίτησης.

Άρθρο 5
Τύπος, επισημοποίηση, φύλαξη υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των βιβλίων και εντύπων που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα της απόφασης αυτής καθορίζονται με υποδείγματα τα οποία καταρτίζονται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα υπηρεσιακά βιβλία πριν από την έναρξη της χρήσης τους αριθμούνται κατά σελίδα και θεωρούνται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. στην τελευταία σελίδα, με σύνταξη σχετικής πράξης του για τον αριθμό των σελίδων και τη χρήση τους.

2. Τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων επισημοποιούνται με την έναρξη της χρήσης τους με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και αποστέλλονται στο γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τα δε Ατομικά Δελτία επισημοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο μόνο εφόσον πρόκειται να διαβιβαστούν σε άλλο σχολείο.

3. Τα υπηρεσιακά βιβλία, τα ωρολόγια προγράμματα των ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ καθώς και τα Ατομικά Δελτία των μαθητών τους θεωρούνται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ΔΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ.

4. Από τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά:

α) Το Μητρώο Μαθητών, τα Βιβλία Πράξεων Διευθυντή και Συλλόγου Διδασκόντων, το Ημερολόγιο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. το Βιβλίο Μισθοδοσίας προσωπικού, τα βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης και τα Πρωτόκολλα στο διηνεκές.

β) Το Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές επί μια διετία από τη λήξη της χρήσης του.

γ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο εξαγωγής και καταχώρισης στην οικεία μερίδα του Μητρώου μαθητών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας στην ΕΠΑ.Σ φοίτησης κάθε μαθητή,

δ)τα αντίγραφα των Δελτίων κίνησης προσωπικού καθώς και τα αντίγραφα των καταστάσεων μισθοδοσίας επί δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους στο οποίο αφορούν.

ε) Τα έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης, τα βιβλία φοίτησης (απουσιολόγια), τα έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων,οι καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας των μαθητών,τα βιβλία ύλης, τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων και όλα τα υπόλοιπα έντυπα για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους στο οποίο αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ − ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Άρθρο 6
Εγγραφές

1. Στην Α΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

α) Προαχθέντες στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.

β) Προαχθέντες στη Β΄ τάξη του Α ΄κύκλου Τ.Ε.Ε.

γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, Α΄ ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

δ)Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

ε) Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ..

2. Στη Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

Προαχθέντες στη Β΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα.

Άρθρο 7
Προθεσμίες εγγραφών

1. Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 16 της απόφασης αυτής.

2. Εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

3. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Σ επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτή.

4. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ολοκληρώνουν την διαδικασία επαλήθευσης των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά− Διαδικασία εγγραφής

1. Δικαιολογητικά εγγραφής:

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για την περίπτωση γ) της παρ.1 του άρθρου 6 επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πρέπει να γίνει επαλήθευση του τίτλου. Για τις περιπτώσεις α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 6, Αποδεικτικό Σπουδών για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ., το οποίο εκδίδεται άπαξ από το σχολείο (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής και αποτελεί επίσημο τίτλο εγγραφής. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το ανωτέρω Αποδεικτικό στέλνει το Ατομικό Δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή. Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. ή Τ.Ε.Λ. ή Εν.Λύκειο ή ΛΕΝ ή Ε.Π.Λ. εγγράφεται με επικυρωμένο τίτλο απόλυσης. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πρέπει να γίνει επαλήθευση τίτλου. Για τις περιπτώσεις δ) και ε) Πιστοποιητικό Σπουδών.β) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του .

γ) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ.1, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δήλωση αυτή μπορεί να μεταβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου μόνο για τους μαθητές της Α΄ τάξης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος,στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο σχολείο του άρθρου 15.

2. Διαδικασία εγγραφής

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΕΠΑ.Λ.− ΓΕ.Λ. Υπηρεσιακό Σημείωμα εγγραφής, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την ΕΠΑ.Σ. στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ.− ΓΕ.Λ. αποστέλλει στην ΕΠΑ.Σ. υπηρεσιακώς το προβλεπόμενο Αποδεικτικό Σπουδών για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. μαζί με το Ατομικό Δελτίο του μαθητή.

Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να εγγραφεί σε ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου υποβάλλει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι έχει επιλεγεί για να φοιτήσει στην συγκεκριμένη ΕΠΑ.Σ. και του, χορηγείται το προβλεπόμενο Αποδεικτικό Σπουδών για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ.

Άρθρο 9
Ακύρωση εγγραφής

1. Στην περίπτωση που μαθητής επιθυμεί την ακύρωση της εγγραφής του στην ΕΠΑ.Σ. για να συνεχίσει τις σπουδές του σε ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. ή για να εγγραφεί σε ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο κηδεμόνας του μαθητή αν είναι ανήλικος ή ο ίδιος στην περίπτωση που είναι ενήλικος υποβάλλει στη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι επιθυμεί ακύρωση της εγγραφής.

β) Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. αποστέλλει υπηρεσιακώς στο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. από το οποίο προέρχεται ο μαθητής το Αποδεικτικό Σπουδών για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ., το Ατομικό Δελτίο του μαθητή και φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης.

γ) Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ κάνει επισημειωματική πράξη ακύρωσης εγγραφής στο μητρώο του μαθητή όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης και η ημερομηνία ακύρωσης της εγγραφής.

δ) Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. επανεγγράφει το μαθητή και ακυρώνει το Αποδεικτικό Σπουδών που είχε εκδοθεί. Στην περίπτωση που ο μαθητής ακύρωσε την εγγραφή του για να εγγραφεί σε ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου, υποβάλλει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι έχει επιλεγεί να φοιτήσει σε συγκεκριμένη ΕΠΑ.Σ. και του χορηγείται νέο Αποδεικτικό
Σπουδών.

2. Ακύρωση της εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 10
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή και αλλοδαπών μαθητών

1. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από αλλοδαπό σχολείο γενικής Εκπ/σης εγγράφονται στις ΕΠΑ.Σ μετά τη λήψη της ισοτιμίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

2. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1,2,4 και 5 του π.δ. 529/1989 (ΦΕΚ 223Α).

Άρθρο 11
Μετεγγραφές − Προθεσμίες

1. Μετεγγραφές ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος.

α) Από δημόσια ΕΠΑ.Σ σε άλλη δημόσια ΕΠΑ.Σ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α1) Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας
α2) Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του.
α3) Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται με έγκριση του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ στην οποία θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, εκτός αν πρόκειται για μετεγγραφή τέκνων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται μετά τις 15 Οκτωβρίου από την πόλη της σχολικής μονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους ή αν πρόκειται για διακοπή λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. ή στην περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικού λόγου που εκτιμάται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ΕΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής.

Εσωτερικές μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για αλλαγή ειδικότητας.

β) Από Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ. σε δημόσια ΕΠΑ.Σ. και αντιστρόφως.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου.

2. Μετεγγραφές μαθητών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και χωρίς αίτηση.

α) Από δημόσιες ΕΠΑ.Σ σε δημόσιες ΕΠΑ.Σ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α1) κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολικών μονάδων
α2) ίδρυσης νέας σχολικής μονάδας
α3) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

β) Από Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. σε δημόσιες ΕΠΑ.Σ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
β1) παύσης της λειτουργίας της ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ ή τάξης της.
β2) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης ή ίδρυσης σχολικών μονάδων γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των μαθητών, όπου αυτό είναι δυνατό.

3. Δεν επιτρέπονται μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ προς και από ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 12
Διαδικασία μετεγγραφών

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΕΠΑ.Σ. όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί και ο Διευθυντής του χορηγεί ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής, το οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΠΑ.Σ. που φοιτά. Στη συνέχεια και εφόσον γίνει δεκτή η
μετεγγραφή, ο Διευθυντής εφοδιάζει το μετεγγραφόμενο μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο αυτός θα μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στην ΕΠΑ.Σ που μετεγγράφεται, ώσπου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

2. Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. από την οποία γίνεται η μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγκριση της μετεγγραφής έχει καθήκον άμεσα και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες να:

α) συμπληρώσει και επισημοποιήσει με σφραγίδα και υπογραφή το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή που πρόκειται να αποσταλεί. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο θεωρείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Ε.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ πριν αποσταλεί,

β) μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο σε ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, τον αριθμό μητρώου μαθητών, τα στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς, τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του Ατομικού Δελτίου:
αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού, διαταγή). Το ανωτέρω συντασσόμενο αντίγραφο Ατομικού Δελτίου μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε,

γ) ενημερώσει το μητρώο μαθητών σχετικά με τη μεταβολή αυτή,

δ) στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στην ΕΠΑ.Σ στην οποία γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμφωνα με τα παραπάνω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο και

ε) εφοδιάσει το μετεγγραφόμενο μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο αυτός θα μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στην ΕΠΑ.Σ που μετεγγράφεται, ώσπου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

3. Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ στην οποία γίνεται η μετεγγραφή, μόλις παραλάβει το Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο μητρώο μαθητών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών της ίδιας τάξης και ειδικότητας και ο μαθητής συμπεριλαμβάνεται στη δύναμη της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 13
Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών

Μαθητές που μετεγγράφονται σε άλλη ΕΠΑ.Σ. εντάσσονται στην τάξη και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στην ΕΠΑ.Σ. από την οποία πήραν μετεγγραφή.

Άρθρο 14
Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών

1. Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα για τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβασή του από τη μια πόλη στην άλλη.

2. Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του μετεγγραφόμενου μαθητή στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών χρόνος μεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβασή του, σημειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και για το χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

Άρθρο 15
Διπλή Φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων Υπουργείων, καθώς και σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 16
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ. είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ. επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή.

β) Στοιχεία εισόδου δηλ. το είδος του τίτλου, με βάση τον οποίον εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία επίδοσης δηλ. γενική και αναλυτική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.

δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής δηλ. σύνολο απουσιών κατά τετράμηνο καθώς και οι επιβαλλόμενες με πράξεις αρμοδίου οργάνου κυρώσεις ή απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις ή πιστοποιήσεις από το αρμόδιο ΚΔΑΥ για μαθησιακές δυσκολίες καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύς του.

ε) Ενυπόγραφα στοιχεία κηδεμόνα δηλ. επώνυμο, όνομα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας του κηδεμόνα (Οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, ΤΚ και αριθμός τηλεφώνου).

2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Μητρώο μαθητών είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή.

β) Στοιχεία εισόδου δηλ. το είδος του τίτλου, με βάση τον οποίον εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία εξόδου δηλ. το είδος του τίτλου, με βάση τον οποίον απολύεται ή μετεγγράφεται ο μαθητής

δ) Στοιχεία επίδοσης δηλ. η ετήσια βαθμολογία του κάθε μαθήματος, καθώς επίσης και ο γενικός ετήσιος βαθμός αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή.

ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή.

3. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των μαθητών από την ΕΠΑ.Σ. μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου μαθητή, με αίτησή του ή με αίτηση του κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος. Η διόρθωση αυτή ενεργείται από το Διευθυντή του σχολείου με κόκκινο μελάνι βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή ελλείψει αυτού, βάσει πιστοποιητικού γέννησης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογράφεται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.


4. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή στην ΕΠΑ.Σ η φοίτηση αυτού σε άλλη ΕΠΑ.Σ επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή.

5. Η φοίτηση μαθητών που δεν ενεγράφησαν νόμιμα δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους μαθητές που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγγραφής τους.

Άρθρο 17
Διαδικασία συνέχισης σπουδών των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ στα ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.

Μαθητής ο οποίος έχει αποφοιτήσει από την ΕΠΑ.Σ. δύναται να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον το επιθυμεί, στα ΕΠΑ.Λ.−ΓΕ.Λ. βάσει του ν. 3475/2006 με την εξής διαδικασία:

1. Υποβάλλει αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. στο οποίο φοιτούσε πριν την εγγραφή του στην ΕΠΑ.Σ. και έχει εκδώσει το Αποδεικτικό Σπουδών για την εγγραφή του στην ΕΠΑ.Σ.

2. Υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου της ΕΠΑ.Σ. που αποφοίτησε.

Ο Διευθυντής του Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.) τον εγγράφει στην τάξη στην οποία είχε προαχθεί.

Εάν ο μαθητής επιλέξει να φοιτήσει σε διαφορετικό Λύκειο, τότε τηρούνται οι πιο πάνω ενέργειες και στη συνέχεια με τη διαδικασία της μετεγγραφής εγγράφεται στο Λύκειο που επιθυμεί.

Άρθρο 18
Κηδεμονία ανήλικων μαθητών

1. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι νόμιμα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

2 . Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα της ΕΠΑ.Σ., αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα της ΕΠΑ.Σ.

3. Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο κηδεμόνας νοείται και ο κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.

4. Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του μαθητή δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού ή άλλο συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή εξουσιοδότηση από τον έχοντα την κηδεμονία του μαθητή.

5. Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κατά τις ημέρες που ορίζονται από σχετικές αποφάσεις.

6. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις σχολικές τους υποθέσεις.

7. Ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει να προσέλθει στην ΕΠΑ.Σ. και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή του στην ΕΠΑ.Σ. και κατά την εγγραφή κάθε σχολικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ − ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 19
Διαγωγή μαθητών

1. Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή παραλείψεις, εντός και εκτός της ΕΠΑ.Σ, συνιστά τη διαγωγή αυτών.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των μαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος σε ΕΠΑ.Σ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

3. Ως προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους διέποντας τη σχολική ζωή κανόνες και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβιούν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με την επιβολή κυρώσεων.

4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιότατη», «κοσμία», «επίμεμπτη», ανάλογα με τα συνιστώντα αυτή χαρακτηριστικά στοιχεία ως εξής:

α) «κοσμιότατη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός τηρεί απόλυτα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή,

β) «κοσμία», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός τηρεί μεν κατά κανόνα την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως και χωρίς παρεκκλίσεις,

γ) «επίμεμπτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός παρέκκλινε από την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. ΄Οταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή, σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες της ΕΠΑ.Σ που φοιτά ο μαθητής, ο μαθητής αυτός υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για να του δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών.

5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών κάθε ΕΠΑ.Σ ενεργείται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων, που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία με βάση την εντός και εκτός της ΕΠΑ.Σ συμπεριφορά αυτών και τα τυχόν καταχωρηθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών στα οικεία βιβλία, κατά την κρίση των διδασκόντων. Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή ως κοσμίας ή επίμεμπτης, η πράξη του συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

6. Με την ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού διαγωγή των μαθητών που η φοίτησή τους κρίθηκε ανεπαρκής.

7. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως δεδομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης.

8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της διαγωγής μαθητή από το σύλλογο των διδασκόντων μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από την ΕΠΑ.Σ.

Άρθρο 20
Τιμητικές διακρίσεις − Γενικές διατάξεις

1. Στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. που διακρίνονται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 της απόφασης αυτής.

2. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται στους μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν πνεύμα εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

Άρθρο 21
Είδη τιμητικών διακρίσεων − Προϋποθέσεις απονομής

1. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιότατη», απονέμεται μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων «Αριστείο Προόδου» με την επίδοση ειδικού διπλώματος.

2. Στον πρώτο μαθητή από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης που πέτυχε τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό «λίαν καλώς» και επέδειξε διαγωγή «κοσμιότατη» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».

3. Στους μαθητές που δικαιούνται, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 της απόφασης αυτής, ιδιαίτερης τιμητικής διάκρισης για πράξη αυτοθυσίας ή εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξης, απονέμεται με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων δημόσιος προφορικός έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται μόνο για αυτό. Επιπλέον, οι μαθητές αυτοί, με την παραπάνω απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων μπορούν να απαλλάσσονται και από όλες τις τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε αυτούς και τις συνέπειές τους και τους επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου οριζόμενη ημέρα της επίσημης απονομής των τιμητικών διακρίσεων.

4. Ο τύπος και οι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ειδικών διπλωμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 22
Απονομή τιμητικών διακρίσεων

Οι κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών.

Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή ισχύει από το σχολικό έτος 2007−2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2007

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα