edu.klimaka.gr

Φοίτηση (Απουσίες) Μαθητών ΕΠΑΛ με Απαλλαγή σε Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ) ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.8238/Δ4/79-01-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212
210-3442229
Fax : 210-3443253
e-mail : tteemathitika(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.»

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.201686/Δ4/11-12-2014 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε εφαρμογή τουδευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) σας γνωρίζουμε ότι:

• για το σχολικό έτος 2014-2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι πλέον παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

• η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-δύο (32) απουσίες.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα-πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα-πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα-οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα-οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα-τρεις (83) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα-δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τριάντα-τρεις (33) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα-τρεις(33) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Η Διεύθυνσή μας, είναι σε διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα προαναφερόμενα θέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.201686/Δ4/11-12-2014/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212
210-3442229
Fax : 210-3443253
e-mail : t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.»

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) με θέμα: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ισχύει ότι: «Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο.».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα