edu.klimaka.gr

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε Τομείς / Ειδικότητες ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1053/2015 - Τροποποιημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2042/2015)


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2042/2015)

Αριθμ.Φ2/141441/ΔΑ
Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2, εδάφιο ι του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων/Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθμ. 30/22?05?2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών». Αντίστοιχα, το μάθημα με α/α 3 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής ? θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Γ' τάξης της ίδιας ειδικότητας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών». Κατά συνέπεια, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ και της Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 4 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(...)

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

3. Η αναλογία Θεωρητικού και Εργαστηριακού Μέρους του μαθήματος με α/α 5 και τίτλο «Βοηθητικά Μηχανήματα II και Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II» της Γ' τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών τροποποιείται από «2Θ + 4Ε» σε «4Θ + 2Ε» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(...)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής ? Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 3 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης

3. Στη σελίδα 11384 της αριθμ. 88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοϊα» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πριν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί προστίθεται ο τίτλος της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης» της Β΄ τάξης που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας είναι το ακόλουθο:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015?2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ? ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ? ΔΗΜΑΚΟΥ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1053/2015)

Αριθμ. Φ2/88070/Δ4
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ι της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ100/20?02?2015 (Β΄ 299) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ168/23?04?2015 (Β΄ 720) όμοιάς της.
8. Την υπ’ αριθμ. 30/22?05?2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β' ΤΑΞΗ

 

Γ' ΤΑΞΗ

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυιο

1Θ+3Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

1Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

1Θ+3Ε

5.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

1Θ+4Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο

23

Σύνολο

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

1Θ+3Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

1Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3.

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ+6Ε

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμησης Ενέργειας

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

3Θ+6Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Ύδρευση - Αποχέτευση

2Θ+4Ε

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ+6Ε

5.

Σχέδιο Ειδικότητας

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

1.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

3Θ+5Ε

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+23

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ+6Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

ΜΕΚ Ι

2Θ+4Ε

1.

ΜΕΚ ΙΙ

3Θ+4Ε

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου

2Θ+2Ε

3.

Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2Θ+4Ε

5.

Συστήματα Αυτοκινήτου Ι

2Θ+4Ε

 

 

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

Δομή και συστήματα αεροσκαφών
(Καταργήθηκε το ΦΕΚ2042/2015)

2Θ+4Ε

1.

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ 3Θ+4Ε

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

3Θ+4Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Σχέδιο Ειδικότητας

3.

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών
(Καταργήθηκε το ΦΕΚ2042/2015)

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Συγκολλήσεις

2Θ +4Ε

4.

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

3Θ+4Ε

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

5.

Μετρήσεις - Όργανα Μετρήσεων

1Θ+3Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα

2Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

4.

Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος?Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

3.

Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 3Θ+4Ε

4.

Σχεδίαση  Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
(Μετατράπηκε με το ΦΕΚ 2042/2015 σε Εργαστηριακό)

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

5.

Αγγλικά ειδικότητας

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

1Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Αισθητήρες ? Ενεργοποιητές

1Θ+2Ε

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου? ρογραμματιζόμενοι ελεγκτές

1Θ+4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Μηχατρονική

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ? Εφαρμογές Τηλεματικής

1Θ+4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Τομέας Δομικών Έργων:

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

3Θ+2Ε

2.

Οικοδομική

3.

Τοπογραφία και Πολεοδομία

2Θ+2Ε

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ +2Ε

4.

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

4.

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5.

Τοπογραφικό Σχέδιο ? Ψηφιακή Χαρτογραφία

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά ειδικότητας

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών

1.

Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2.

Τεχνολογία Αξιοποίησης Απορριμμάτων

2.

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

3.

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ι

3Θ+3Ε

3.

Βιομηχανικά και Αγροτικά Απόβλητα

2Θ+1Ε

4.

Διαχείριση Αποβλήτων

3Θ+3Ε

4.

Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου

3Θ+3Ε

5.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία ? Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5.

Τεχνολογίες Ανακύκλωσης ΙΙ

3Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

1.

Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2.

Συστήματα και Εγκαταστάσεις Αντιρρύπανσης

2.

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

3.

Τεχνικές Προσδιορισμού Ρύπανσης

3Θ+3Ε

3.

Τεχνικές Απορρύπανσης

2Θ+3Ε

4.

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

3Θ+3Ε

4.

Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

2Θ+2Ε

5.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία ? Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5.

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία

3Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού? Εμπορικού?Εργατικού)

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

4.

Λογιστικές Εφαρμογές

5.

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL)

2Θ+2Ε

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

3Θ+2Ε

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

3Θ+2Ε

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

2Θ +3Ε

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού?Εμπορικού? Εργατικού)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

2Θ+2Ε

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στο Marketing

4Θ+2Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Διαφήμιση Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

2Θ+2Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές Marketing

2Θ+2Ε

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού?Εμπορικού? Εργατικού)

4.

Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας

2Θ+3Ε

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στον Τουρισμό

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

3Θ+4Ε

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού?Εμπορικού? Εργατικού?Τουριστικού)

4.

Γεωγραφία Τουρισμού

5.

Αγγλικά Ειδικότητας I

5.

Αγγλικά Ειδικότητας II

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Δενδροκομία

3Θ+2Ε

3.

Περιβάλλον & Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

3Θ+2Ε

4.

Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

4.

Βιολογική Γεωργία

2Θ+1Ε

5.

Φυτική Παραγωγή

3Θ+2Ε

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ+2Ε

6.

Αμπελουργία

1Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Περιβάλλον & Γεωργία

2Θ+2Ε

2.

Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία

3Θ+3Ε

3.

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

2Θ+2Ε

3.

Υδατοκαλλιέργειες

2Θ+2Ε

4.

Πτηνοτροφία ? Χοιροτροφία

4Θ+2Ε

4.

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

5.

Ζωική Παραγωγή

2Θ+1Ε

5.

Βιολογική Διατροφή Ζώων

2Θ+1Ε

6.

Μελισσοκομία ? Σηροτροφία

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

 

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ενυδρεία – Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών Ι

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Αλιευτικές Κατασκευές

2Θ+3Ε

3.

Ιχθυοπαθολογία

2Θ+1Ε

4.

Υδατοκαλλιέργειες

2Θ+2Ε

4.

Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών και Γλυκών Νερών II

3Θ+3Ε

5.

Αλιευτική Τεχνολογία

2Θ+2Ε

5.

Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού

2Θ+2Ε

6.

Επεξεργασία – Μεταποίηση Αλιευμάτων

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

2.

Φυτά Κηποτεχνίας

2Θ+2Ε

3.

Περιβάλλον & Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας

2Θ+2Ε

4.

Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία

3Θ+2Ε

4.

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

3Θ+2Ε

5.

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

2Θ+1Ε

5.

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ

2Θ+2Ε

6.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

2Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών

3Θ+1Ε

2.

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

3Θ+2Ε

3.

Περιβάλλον & Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Επεξεργασία ? Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

4.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών

2Θ+2Ε

4.

Επεξεργασία ? Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

5.

Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

2Θ+2Ε

5.

Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών

2Θ+1Ε

6.

Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών

2Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Δασικές Κατασκευές

2Θ+3Ε

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+2Ε

3.

Οργάνωση Δασικής Παραγωγής

2Θ+2Ε

3.

Δασικά Οικοσυστήματα

3Θ+1Ε

4.

Αρχές Δασικής Οικολογίας

2Θ+2Ε

4.

Διαχείριση Πανίδας ? Εκτροφεία Θηραμάτων

2Θ+2Ε

5.

Παραγωγή Δασικών Φυτών

2Θ+2Ε

5.

Διαχείριση Αστικών και Περιαστικών Αλσυλλίων

2Θ+3Ε

6.

Δασικοί Χάρτες

1Θ+1Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πλοιάρχων:

Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία

2Θ+3Ε

1.

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

3Θ+2Ε

2.

Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων

2Θ+2Ε

2.

Μεταφορά Φορτίων

3Θ+1Ε

3.

Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες

3Θ+2Ε

3.

Ναυτικό Δίκαιο – Διαχείριση Πλοίου

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι

2Θ+2Ε

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ – Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας

2Θ+3Ε

5.

Ναυτικές Επικοινωνίες

2Θ+1Ε

5.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

1Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

6.

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

1.

Μηχανές Πλοίου I

4Θ+3Ε

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Βοηθητικά Μηχανήματα I

4Θ+3Ε

2.

Μηχανές Πλοίου ΙΙ

4Θ+3Ε

3.

Μηχανολογικό Σχέδιο

3,

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου IΙ

4.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I

4.

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

5.

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I

5.

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ και Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου IΙ
(Με το ΦΕΚ 2042/2015 ορίστηκε ως 4Θ+2Ε)

4Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

6.

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ε. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Βασική Νοσηλευτική

3Θ + 10Ε

2

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

3

Αγγλικά Ειδικότητας

4

Στοιχεία Παθολογίας

5

Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου

6

Φαρμακολογία

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

2

Κλινική Βιοχημεία Ι

2Θ + 3Ε

3

Μικροβιολογία Ι

2Θ + 4Ε

4

Οργάνωση Εργαστηρίων & Τεχνολογία Οργάνων

5

Αιματολογία Ι

2Θ + 3Ε

6

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Βρεφοκομία

4Θ + 2Ε

2

Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

2Θ + 5Ε

3

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

4

Μουσική-Μουσικοκινητική Αγωγή

5

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

6

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

1Θ + 2Ε

2

Κινησιολογία

2Θ + 4Ε

3

Ηλεκτροθεραπεία

2Θ + 2Ε

4

Μάλαξη

2Θ + 4Ε

5

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

6

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Κινητή Προσθετική

3Θ + 8Ε

2

Μορφολογία Δοντιών

1Θ + 3Ε

3

Οδοντοτεχνικά Υλικά

4

Οργάνωση και Εξοπλισμός Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

5

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

6

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Στοιχεία Ακτινοτεχνολογίας

2

Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι

3

Ακτινοπροστασία

4

Μέθοδοι Απεικόνισης

5

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

6

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

2

Αγγλικά Ειδικότητας

3

Φαρμακολογία

4

Φαρμακευτική Χημεία

2Θ + 2Ε

5

Συνταγολογία - Νομοθεσία - Βιβλία Φαρμακείου

6

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι/Στοιχεία Φαρμακογνωσίας Ι

4Θ + 5Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αισθητική προσώπου (Ι)

6(2Θ+4Ε)

2.

Αισθητική Σώματος (Ι)

7(2Θ+5Ε)

3.

Μακιγιάζ Ι

5(1Θ+4Ε)

4.

Ανατομία - Φυσιολογία

5.

Οργάνωση και Διαχείριση μονάδων Αισθητικής και Μονάδων Ευεξίας

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης Ι

10(1Θ+9Ε)

2.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών Ι

7(1Θ+6Ε)

3.

Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας

4.

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

5.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ιστορία Γραφικών Τεχνών

2.

Γραμματογραφία

2Θ + 2Ε

3.

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι

2Θ +3Ε

4.

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

2Θ + 3Ε

5.

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση Ι

3Σ+3Ε

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

3.

Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών

4.

Διακοσμητική Σύνθεση Ι

5(1Θ+4Ε)

5.

Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Ι

5(1Θ+4Ε)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εργαστήριο Χαρακτικής

2.

Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας

3.

Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Ι (Χειροποίητο)

2Θ+7Ε

4.

Εργαστήριο Πλαστικής

5.

Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας ΙΙ( Σμάλτο-Χυτόπρεσσα)

6.

Γαλλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2.

Φωτογραφική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

3.

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

4.

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

5.

Συντήρηση Έργων Τέχνης

2Θ + 5Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

3.

Σχέδιο - Χρώμα Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

4.

Φωτογραφία

5.

Ψηφιδογραφία - Υαλογραφία

2Θ+7Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ιστορία Ενδυμασίας

2.

Σχεδιασμός και Οργάνωση Συλλογής Ετοίμων Ενδυμάτων

2Θ +3Ε

3.

Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (πατρόν) Ι

4.

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

6.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύματος

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής Β' τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ξύλινες Κατασκευές

2Θ + 6Ε

2.

Συνδεσμολογία Επίπλου

3.

Ξυλογλυπτική

4.

Σχέδιο Επίπλου

5.

Ρυθμολογία Επίπλου

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

(...) (σ.σ. αναφέρεται το πρόγραμμα για τα εσπερινά ΕΠΑΛ)

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015?2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.197427/Δ4/04-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Αντώνιος Μαγουλάς
Νεκταρία Ασμαργιανάκη
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2034
Φαξ: 210 344 2217
Ε-mαί|: oikpds@mίnedυ.gov.gr

Θέμα: «Μαθήματα Ε.Κ. -ΕΠΑ.Λ.».

Στα Ε.Κ. πραγματοποιούνται μόνο τα μαθήματα με τον χαρακτηρισμό «Ε», όπως αυτά αναφέρονται στην γ.Α. Φ2/88070/Δ4/04.06.2015 (ΦΕΚ 1053 τ. Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ .Α. Φ2/.14ι441/Δ4/1Ο.09.2015 (ΦΕΚ 2042 τ. Β'). Τα υπόλοιπα μαθήμcπα πραγματοποιούνται στα ΕΠΑ.Λ.

Όταν υπάρχει μετακίνηση μαθητών ΕΠΑ.Λ. σε Ε.Κ. τα οποία βρίσκονται σε μακρινή αποσταση υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μαθήματα τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισμό «Ε» σε αίθουσες που μπορεί να παραχωρήσει το Ε.Κ. για τις ημέρες της μετακίνησης.

Όλα τα μαθήματα τnc Α' τάξnς σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α') δεν χαρακτnρίζονται «Ε», άρα διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ.

Όμως, όπου είναι δυνατόν, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ομάδων προσανατολισμού της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., συνιστάται η διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων των μαθημάτων αυτών να πραγματοποίείται στα αντίστοιχα εργαστήρια κατεύθυνσης, με στόχο την πρακτική εφαρμογή τους. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος και η πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών ως προς τις ειδικότητες που καλούνται να επιλέξουν.

Ο προγραμματισμός των διδασκαλιών για τις επιλεγόμενες ενότητες Θα γίνεται μετά από συνεννόηση των αντιστοίχων διδασκόντων, των μαθημάτων προσανατολισμού, με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω Θα πρέπει να υπάρχει απόφαση των συλλόγων καθηγητών των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., στην οποία Θα ορίζονται επακριβώς οι ημερομηνία, οι διδακτικές ώρες και οι εκπαιδευτικοί που θα πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Σχετικά Άρθρα