edu.klimaka.gr

Ίδρυση ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών Κέντρων 2020-2021

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΚ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2395/2020

Αριθμ. Φ11/75710/Δ4
Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 5 και της παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) «Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (Α΄ 78).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και, ειδικότερα, τις παρ. 1, 5 και 6.
5. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 28 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
8. Την περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την περ.γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύουν.
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύουν.
16. Την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ΄ αρ. 96004/Δ4/17.06.2015 (Β΄ 1318) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ2/6098/13.11.2001 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1588) με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.”», όπως ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
18. Την υπ’ αρ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
19. Την υπ’ αρ. Φ.20/82041/Δ4/20.05.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄ 1489).
20. Τo υπ’ αρ. 1487/13.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
21. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
22. Την υπ’ αρ. 234/2019 (ΑΔΑ:78Ζ5Ω90-2Β4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας.
23. Την υπ’ αρ. 10398/18.12.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.
24. Την υπ’ αρ. 10629/20.05.2020 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας.
25. Τα υπ’ αρ. Φ.2.1/18089/09.12.2019 και Φ.2.1/4121/25.02.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
26. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
27. Την υπ’ αρ. 580/2019 (ΑΔΑ:6ΠΚΙΩΨΟ-Η8Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
28. Την υπ’ αρ. 37638Γ/03.12.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
29. Την υπ’ αρ. 196/09.12.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
30. Τα υπ’ αρ. 5904/01.11.2019, 6292/19.11.2019, 6665/28.11.2019 και 918/14.02.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
31. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
32. Την υπ’ αρ. 384/2019 (ΑΔΑ: 6Θ6ΧΩ9Γ-ΞΙΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
33. Την υπ’ αρ. 17752/18.11.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
34. Την υπ’ αρ. 99/18.11.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών.
35. Τα υπ’ αρ. Φ.2.1/6290/12.11.2019, Φ.2.1/6764/02.12.2019, Φ.2.1/6977/10.12.2019 και Φ35/652/17.02.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
36. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
37. Την υπ’ αρ. 319/2019 (ΑΔΑ: ΩΕ88ΩΕΥ-Κ6Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς.
38. Την υπ’ αρ. 22490/25.11.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.
39. Την υπ’ αρ. 856/10.12.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.
40. Τα υπ’ αρ. 9289/11.11.2019, 10798/05.12.2019 και 63/08.01.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.
41. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
42. Την υπ’ αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΙ2Ζ46ΜΓΘ5-ΙΣ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
43. Την υπ’ αρ. 3400/28.11.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
44. Την υπ’ αρ. 932/26.11.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης.
45. Τα υπ’ αρ. Φ.2.01/11548/27.11.2019, Φ.2.01/11551/27.11.2019 και Φ.2.01/12669/23.12.2019 και Φ.2.01/5173/30.03.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
46. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
47. Την υπ’ αρ. 255/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΥΝΩΚΧ-ΠΚ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
48. Την υπ’ αρ. 16899/3767/11.12.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
49. Την υπ’ αρ. 7113/01.06.2020 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
50. Την υπ’ αρ. 41/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΓΞΩ13-Ω39) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.
51. Την υπ’ αρ. 11961/19.12.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.
52. Την υπ’ αρ. Φ.6/59/19.12.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου.
53. Τo υπ’ αρ. 11300/02.12.2019 έγγραφo της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
54. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
55. Την υπ’ αρ. 221/2019 (ΑΔΑ: 67ΗΡΩΚΗ-ΞΔ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
56. Την υπ’ αρ. 20887/20.11.2019 βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
57. Την υπ’ αρ. 175/11.11.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
58. Την υπ’ αρ. 347/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΣΚΩΡΝ-Η20) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας.
59. Την υπ’ αρ. 13446/22.11.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας.
60. Την υπ’ αρ. 14/25.11.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας.
61. Τα υπ’ αρ. 4927/11.11.2019 και 5439/09.12.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
62. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
63. Την υπ’ αρ. 395/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΛΘΩΨΛ-ΙΞΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας.
64. Την υπ’ αρ. 21580/09.12.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας.
65. Την υπ’ αρ. 21581/09.12.2019 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας.
66. Τα υπ’ αρ. έγγραφα 24410/05.12.2019, 26132/20.12.2019 και 2447/07.02.2020 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
67. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, όπως έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Μyschool» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
68. Την υπ’ αρ. 22/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
69. Την υπ’ αρ. 4179/31.01.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
70. Την υπ’ αρ. 16/28.01.2020 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαρισαίων.
71. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/243/67403/Β1/03.06.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
72. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
α) Για την ίδρυση των ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Ε.Κ.:
i) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η δαπάνη ύψους δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (19.400 €) οικονομικού έτους 2020 θα βαρύνει τις πιστώσεις της Oμάδας των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 21 του ειδικού φορέα 1019-206-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι οποίες έχουν δεσμευθεί με την υπ’ αρ. 201458/Β3/19.12.2019 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΤ9Ξ46ΝΤΛΗ-ΕΕΡ).
Για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200 €) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
ii) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (27.400 €) περίπου (λειτουργικές δαπάνες) οικονομικού έτους 2020 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.
Η ετήσια δαπάνη ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (73.900 €) περίπου (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων,
αποφασίζουμε:

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2020-2021 τα ακόλουθα:

1. Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αργαλαστής, με έδρα την Αργαλαστή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τους παρακάτω τομείς:
• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

2. 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους παρακάτω τομείς:
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Πληροφορικής

3. Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Γορτυνίας, με έδρα τη Στεμνίτσα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με τους παρακάτω τομείς:
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Εφαρμοσμένων Τεχνών

4. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καλλονής, με έδρα την Καλλονή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με τους παρακάτω τομείς:
• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
• Μηχανολογίας
• Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

5. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά (1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με τους παρακάτω τομείς:
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Μηχανολογίας
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

6. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με τους παρακάτω τομείς:
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Μηχανολογίας
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

7. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νάξου, με έδρα το Φιλώτι Νάξου (1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με τους παρακάτω τομείς:
• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Μηχανολογίας
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Β) Συστήνεται και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2020-2021, με έδρα τον Δήμο Σκιάθου, Παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΑ.Λ.: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 3540050
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΚΙΑΘΟΥ

Στο Παράρτημα Σκιάθου του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου λειτουργεί ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας.

Ένας εκ των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στο Παράρτημα Σκιάθου του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου με έδρα τη Σκιάθο εκτελεί χρέη συντονιστή του Παραρτήματος με ωράριο υποδιευθυντή. Ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Ορίζονται από το σχολικό έτος 2020-2021 τα επόμενα Εργαστηριακά Κέντρα

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ Ε.Κ.
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ Ε.Κ. ΘΗΡΑΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ, ΘΗΡΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα