edu.klimaka.gr

Μετατροπή ΤΕΕ ΟΑΕΔ σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΕ) ΟΑΕΔ, ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 639/2007

Αριθμ. 40041
Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Μαθητείας Α΄ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.4.2005).
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β/10.3.2004).
3) Τις διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.», (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21.6.1971) και του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α/6.11.2001).
4) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989) και του ν.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας», (Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.1995).
5) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 7 του β.δ. 3/6.6.1952, «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών», (Φ.Ε.Κ. 157/Α/6.6.1952).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1346/1983 «Για την τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων», (Φ.Ε.Κ. 46/Α/14.10.1983).
7) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν. 2640/1998, «Δευτεροβάθμια τεχνική − επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 206/Α/3.9.1998), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2874/2000, «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 286/A/29.12.2000).
8) Την υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Μετατροπή των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.», (Φ.Ε.Κ. 171/Β/1999) και τις υπ’ αριθμ. 40025/22.6.1999, (Φ.Ε.Κ. 1398/Β/7.7.1999) και 40027/18.2.2004, (Φ.Ε.Κ. 396/Β/27.2.2004) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 10, 11 και 14 παρ.6 και παρ. 3 εδ.α, β του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.7.2006).
10) Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», (Φ.Ε.Κ. 501/Β/19.4.2006).
11) Την πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (απόφαση 3033/48//17.10.2006, έγγραφο Β132118/23.10.2006).
12) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι.− Μετατρέπονται τα Τεχνικά Επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ., σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 3 εδ.α, β του ν. 3475/2006, ως κατωτέρω:

 1. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αγ. Αναργύρων Αττικής σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγ. Αναργύρων Αττικής.
 2. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αγρινίου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου.
 3. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αιγάλεω σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω.
 4. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αλεξανδρούπολης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αλεξανδρούπολης.
 5. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αντικύρων σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αντικύρων.
 6. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Αργολίδας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Αργολίδας.
 7. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Άρτας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Άρτας.
 8. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Βέροιας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας.
 9. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Βόλου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου.
 10. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Γαλατσίου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Γαλατσίου.
 11. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Δράμας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Δράμας.
 12. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ελευσίνας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ελευσίνας.
 13. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής.
 14. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης.
 15. Το 1ο Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Θεσ/νίκης σε 1η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσ/νίκης.
 16. Το 2ο Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Θεσ/νίκης σε 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσ/νίκης.
 17. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ιωαννίνων σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ιωαννίνων.
 18. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Καβάλας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Καβάλας.
 19. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Καλαμακίου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Καλαμακίου.
 20. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Καλαμάτας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Καλαμάτας.
 21. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Καρδίτσας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Καρδίτσας.
 22. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Καστοριάς σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Καστοριάς.
 23. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Κατερίνης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Κατερίνης.
 24. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Κέρκυρα σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Κέρκυρας.
 25. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Κιλκίς σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς.
 26. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Κοζάνης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης.
 27. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Κομοτηνής σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Κομοτηνής.
 28. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Λακκιάς σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς.
 29. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Λαμίας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Λαμίας.
 30. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Λάρισας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας.
 31. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Μεσολογγίου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Μεσολογγίου.
 32. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Μοσχάτου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Μοσχάτου.
 33. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Μυτιλήνης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Μυτιλήνης.
 34. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ξάνθης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ξάνθης.
 35. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ορεστιάδας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ορεστιάδας.
 36. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Παλλήνης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης.
 37. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Πάτρας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Πάτρας.
 38. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Πειραιά σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Πειραιά.
 39. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Πτολεμαϊδας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Πτολεμαΐδας.
 40. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Πύργου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Πύργου.
 41. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ρέντη σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη.
 42. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ρόδου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρόδου.
 43. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Σαλαμίνας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Σαλαμίνας.
 44. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Σερρών σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Σερρών.
 45. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Σκαραμαγκά σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Σκαραμαγκά.
 46. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Σπάρτης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Σπάρτης.
 47. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Τρίπολης σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Τρίπολης.
 48. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Υμηττού σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Υμηττού.
 49. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Φλώρινας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Φλώρινας.
 50. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Χαλκίδας σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Χαλκίδας.
 51. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Χανίων σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων.
 52. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Χίου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου.
 53. Το Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ωραιοκάστρου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας Ωραιοκάστρου.

II.− Οι ανωτέρω Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας θα λειτουργούν με το εναλλασσόμενο σύστημα εκπαίδευσης (Μαθητεία) και η διάρκεια φοίτησης σ’ αυτές, μαζί με την πρακτική άσκηση στους τόπους εργασίας καθορίζεται στα δύο (2) έτη (άρθρο 10, παρ.1 ν. 3475/2006).

ΙΙΙ.− Οι ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν στις ΕΠΑΣ θα καθορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

IV.− Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2007−2008.

V.− Από την ισχύ της παρούσης απόφασης ολοκληρώνεται σταδιακά, έως και το σχολικό έτος 2008−2009 και η μετατροπή των Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α΄ Κύκλου σε ΕΠΑΣ Μαθητείας.

VI.− Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις των Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ν. 2640/1998, (Φ.Ε.Κ. 206/Α/3.9.1998), εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση όσων είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτές.

VII.− Από την ως άνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

ΟΙ YΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα