edu.klimaka.gr

Λειτουργία Επαγγελματικών Σχολών Αγροτικής Εκπαίδευσης

Εκτύπωση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2010 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1106
21 Ιουλίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 166194
Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, αργίες, τίτλοι σπουδών και λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  α) Του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄) και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
  β) Του άρθρου 8 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
  γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).

2. Την αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Το αριθ. 27 πρακτικό της από 6−10−2008 συνεδρίασης του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, από το σχολικό έτος 2008−2009 και εφεξής, εφαρμόζονται:

α) Στις ακόλουθες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της αριθ. 235745/14−9−2007 (ΦΕΚ 1917 Β΄) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
αα) Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων.
ββ) Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας.
γγ) ΕΠΑ.Σ. Κρήτης.

β) Στις ακόλουθες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της αριθ. 331333/3−11−2008 (ΦΕΚ 2282 Β΄) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
αα) ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας.
ββ) ΕΠΑ.Σ. Αμαρουσίου.
γγ) ΕΠΑ.Σ. Κομοτηνής.
δδ) ΕΠΑ.Σ Νεμέας.

γ) Στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ρεθύμνου που ιδρύθηκε με την αριθ. 331336/5−11−2008 (ΦΕΚ 2316 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

δ) Στις ΕΠΑ.Σ. εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 Α

Άρθρο 2 -Σχολικό και διδακτικό έτος

1. Το σχολικό έτος για τις δημόσιες ΕΠΑ.Σ., εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2. Το διδακτικό έτος για τις ως άνω ΕΠΑ.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων ή σε περίπτωση που οι ΕΠΑ.Σ. δεν λειτουργήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

4. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Όσον αφορά την διδασκαλία των μαθημάτων το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι την 20η Ιανουαρίου και το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου μέχρι την 16η Μαΐου. Όταν η 16η Μαΐου είναι μέρα Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.

5. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Β τετραμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου και οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου.

6. Το πρόγραμμα των ως άνω εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το σύλλογο των καθηγητών και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Άρθρο 3 - Διακοπές, αργίες, σχολικές εορτές.

1. H διδασκαλία μαθημάτων και η διενέργεια εξετάσεων δεν γίνονται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

2. Ημέρες αργίας ορίζονται:
α) Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές.
β) Οι θρησκευτικές εορτές των τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
γ) Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.
δ) Η Καθαρά Δευτέρα.
ε) Η 1η Μαΐου.
στ) Οι ημέρες, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έδρα κάθε σχολείου, είναι αργία, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

3. Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες, εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία, ημέρες και εορτές:
α) Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ.
β) Την εορτή της Αγίας Δωρεάς.
γ) Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα.

4. Μαθητές της Ισραηλιτικής θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές θρησκευτικές εορτές:
α) Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους.
β) Την ημέρα της εξιλέωσης.
γ) Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα.

5. Μαθητές της Μουσουλμανικής θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα την παραμονή και κατά την ημέρα των ακόλουθων Μουσουλμανικών εορτών:
α) Σεκέρ Μπαϊράμ.
β) Κουρμπάν Μπαϊράμ.

6. Δεν σημειώνονται απουσίες σε βάρος των μαθητών των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού για τις αντίστοιχες ημέρες απουσίας τους από τα μαθήματα.

7. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που η παραμονή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα των ημερών αυτών.

8. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας.

9. Την 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα των ημερών αυτών.

Άρθρο 4 - Ωράριο λειτουργίας

1. Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η 08:35 π.μ.

β) Διδακτικές ώρες: Πέντε (5) με διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών έκαστη.

γ) Διαλείμματα: Τέσσερα (4) με διάρκεια δέκα (10) λεπτών έκαστο.

2. Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Σ. ύστερα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τα ωράρια διδασκαλίας της προηγούμενης παραγράφου και να εφαρμόζουν ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας σε ό,τι αφορά:
  α) Την ώρα έναρξης των μαθημάτων, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ.
  β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου διάρκειας των διαλειμμάτων.
  γ) Την απογευματινή διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες του μαθήματος.

Άρθρο 5 - Υπηρεσιακά βιβλία

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρούνται τα ακόλουθα υπηρεσιακά βιβλία:

α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και οι κάθε φύσεως τίτλοι. Για τα εμπιστευτικά έγγραφα τηρείται, με ευθύνη του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., ειδικό πρωτόκολλο και ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων. Επίσης, τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται οι αιτήσεις δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών καθώς και τα σημειώματα που αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες τους.

β) Βιβλίο πράξεων Διευθυντή.

γ) Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.

δ) Ημερολόγιο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ., στο οποίο καταγράφονται καθημερινά σε συντομία τα κατά την κρίση του Διευθυντή σημαντικότερα γεγονότα που αναφέρονται στην λειτουργία της ΕΠΑ.Σ.

ε) Βιβλία διδασκόμενης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία καταχωρίζεται αυθημερόν από τον διδάσκοντα ο τίτλος της ενότητας που διδάχθηκε από αυτόν.

στ) Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

ζ) Βιβλίο βιβλιοθήκης.

η) Βιβλίο υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη της ΕΠΑ.Σ., πλην των καταχωριζομένων στο βιβλίο βιβλιοθήκης.

θ) Μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

ι) Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο των μαθητών, το όνομα του πατέρα τους καθώς και ο αριθμός μητρώου όλων των εγγεγραμμένων στην ΕΠΑ.Σ. μαθητών για την ευχερέστερη ανεύρεση της μερίδας τους στο μητρώο μαθητών.

ια) Βιβλίο φοίτησης μαθητών (απουσιολόγιο).

ιβ) Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές.

Άρθρο 6 - Υπηρεσιακά Έντυπα.

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα:

α) Ατομικά δελτία μαθητών. Για κάθε μαθητή τηρείται ατομικό δελτίο στο οποίο καταχωρίζονται, κατά την πρώτη εγγραφή του στην ΕΠΑ.Σ. και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας.
Τα ατομικά δελτία όταν διαβιβάζονται επισημοποιημένα σε άλλες ΕΠΑ.Σ. επέχουν θέση επίσημου τίτλου μετεγγραφής.

β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης των μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία καταχωρίζονται οι απουσίες αυτών για κάθε διδακτική ώρα με ευθύνη του διδάσκοντα.

γ) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.

δ) Τίτλοι σπουδών.

ε) Έντυπα επαλήθευσης τίτλων.

στ) Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών.

ζ) Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων

η) Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας των μαθητών και βαθμολογίας για την επίδοσή τους στα εργαστηριακά μαθήματα.

θ) Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση.

ι) Δελτία κίνησης προσωπικού.

ια) Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού.

ιβ) Βεβαιώσεις φοίτησης.

ιγ) Έντυπα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών.

ιδ) Υπηρεσιακά σημειώματα ενημέρωσης κηδεμόνων.

Άρθρο 7 - Τύπος, επισημοποίηση, φύλαξη υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων είναι οι ίδιοι με τα υποδείγματα των αντιστοίχων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα υπηρεσιακά βιβλία, πριν από την έναρξη της χρήσης τους, αριθμούνται κατά σελίδα και θεωρούνται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. στην τελευταία σελίδα τους με τη σύνταξη σχετικής πράξης για τον αριθμό των σελίδων και τη χρήση τους.

2. Τα υπηρεσιακά βιβλία και τα έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας.

3. Τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων με την έναρξη της χρήσης τους επισημοποιούνται, με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., τα δε ατομικά δελτία επισημοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο μόνο εφόσον πρόκειται να διαβιβασθούν σε άλλη ΕΠΑ.Σ.

4. Από τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά τα εξής:

α) Το Μητρώο μαθητών, τα βιβλία πράξεων του Διευθυντή και του συλλόγου καθηγητών, το ημερολόγιο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ., το βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού, τα βιβλία υλικού και βιβλιοθήκης και τα πρωτόκολλα, τα οποία διατηρούνται στο διηνεκές.

β) Το βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές, το οποίο διατηρείται επί δύο έτη από τη λήξη της χρήσης του.

γ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο εξαγωγής και καταχώρισης στην οικεία μερίδα του Μητρώου μαθητών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας στην ΕΠΑ.Σ. φοίτησης κάθε μαθητή.

δ) Τα αντίγραφα των δελτίων κίνησης προσωπικού, καθώς και τα αντίγραφα των καταστάσεων μισθοδοσίας του διατηρούνται επί δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.

ε) Τα έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης, τα βιβλία φοίτησης (απουσιολόγια), τα βιβλία διδασκόμενης ύλης, οι καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας και βαθμολογίας για την επίδοσή τους στα εργαστηριακά μαθήματα, τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων και τα έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, διατηρούνται για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.

Άρθρο 8 - Εγγραφές − Προθεσμία εγγραφών

1. Ως εγγραφή, νοείται η εφάπαξ καταχώριση στο ατομικό δελτίο του μαθητή και στο μητρώο μαθητών των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 της παρούσας

2. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Σ., επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της παρούσας.

3. Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. ενεργούνται το μήνα Ιούνιο του προηγούμενου διδακτικού έτους και από 1ης μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, εκπρόθεσμη εγγραφή επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και εισήγηση του Διευθυντή της οικείας ΕΠΑ.Σ. και μόνο στην περίπτωση που η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών, το αργότερο, από τη λήξη των εγγραφών. Tο διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής θεωρείται ως χρόνος απουσίας των μαθητών από τα μαθήματα.

5. Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Σ. υποχρεούνται να επαληθεύουν τους τίτλους σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 9 - Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ.

1. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις:

α) Προαχθέντες στη Β τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.

β) Οι μαθητές που προάγονται στη Β τάξη του Α κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).

γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, Α ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

δ) Προαχθέντες της Δ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

ε) Προαχθέντες στη Γ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.

2. Στη Β τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β τάξη των ΕΠΑ.Σ στην ίδια ειδικότητα καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.

3. α) Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. καθώς και
β) Η ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλη ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Μετεγγραφή μαθητή σε άλλη ΕΠΑ.Σ. της ίδιας ειδικότητας, επιτρέπεται με αίτησή του που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον προέκυψαν οικογενειακοί, οικονομικοί ή λόγοι υγείας μετά την αίτησή του για φοίτηση. Η μετεγγραφή γίνεται με έγκριση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. στην οποία θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο για μετεγγραφή κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο για τη βεβαίωση του προβαλλόμενου λόγου μετεγγραφής. Δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Σ. άλλης ειδικότητας.

5. Δεν επιτρέπονται μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς και από ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 10 - Δικαιολογητικά εγγραφής − επιλογή μαθητή

1. Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος ή του κηδεμόνα του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών της βαθμίδας από την οποία προέρχεται.

γ) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για την ειδικότητα που ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δήλωση της ειδικότητας μπορεί να μεταβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και μόνο για τους μαθητές της Α τάξης.

ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή και σε περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Πιστοποιητικό υγείας του μαθητή.

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, ότι δεν εμπίπτει στην απαγόρευση της διπλής φοίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

2. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη των ΕΠΑ.Σ. ορίζεται κάθε έτος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων περισσοτέρων από τον, κάθε έτος, οριζόμενο αριθμό μαθητών, για την επιλογή των υποψηφίων μαθητών, λαμβάνεται υπόψη:
α) Η βαθμολογία του τίτλου σπουδών που προσκομίζει ο υποψήφιος μαθητής.
β) Η οικογενειακή κατάσταση του μαθητή.
γ) Η επαγγελματική εμπειρία σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα.
δ) Η διαμονή σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές.

4. Για την επιλογή των υποψηφίων μαθητών καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

α) Κάθε υποψήφιος παίρνει σε μόρια το γενικό βαθμό του τίτλου σπουδών που προσκομίζει για την εισαγωγή του.

β) Τέκνα ανίκανων προς εργασία γονέων, αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή πολυτέκνων, παίρνουν 3 μόρια. Οι ως άνω κατηγορίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.

γ) Τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, παίρνουν 5 μόρια. Η ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού αποδεικνύεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης της κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

δ) Υποψήφιοι, που έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε απασχόληση ανάλογη με την ειδικότητα που επιθυμούν να αποκτήσουν, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή με βεβαίωση της κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α., παίρνουν 5 μόρια.

ε) Οι υποψήφιοι που κατοικούν σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές, παίρνουν 3 μόρια. Ο τόπος κατοικίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας.

Άρθρο 11 - Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών

1. Κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ., στο ατομικό του δελτίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός δημοτολογίου. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο πιστοποιητικό γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή.

β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: Γενική και αναλυτική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.

δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής, δηλαδή το σύνολο των απουσιών κατά μήνα, οι επιβαλλόμενες με πράξη αρμοδίου οργάνου κυρώσεις, οι απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις και σε περίπτωση που ο μαθητής παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, η σχετική πιστοποίηση του αρμοδίου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύς του.

ε) Ενυπόγραφα στοιχεία κηδεμόνα, δηλαδή: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση κατοικίας του (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και αριθμός τηλεφώνου.

2. Κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ., στο μητρώο μαθητών καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένος και αριθμός δημοτολογίου

β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία εξόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο απολύεται ή μεταγράφεται ο μαθητής.

δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή η ετήσια για κάθε μάθημα βαθμολογία καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός των μαθημάτων στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή

ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής του μαθητή.

3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή, διόρθωση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων της ταυτότητάς του μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του, εφόσον είναι ενήλικος ή με αίτηση του κηδεμόνα του. Η διόρθωση των στοιχείων ενεργείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. με κόκκινη μελάνη με βάση το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή ελλείψει αυτού, με βάση το πιστοποιητικό γέννησης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρθωση αυτή σφραγίζεται και μονογράφεται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

4. Μετά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ., φοίτησή του σε άλλη ΕΠΑ.Σ. επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή.

5. Η φοίτηση μαθητών, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί νόμιμα, απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι μαθητές για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγγραφής τους και μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης μετεγγραφής.

Άρθρο 12 - Διαγωγή μαθητών

1. Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οιονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή παραλείψεις, εντός της ΕΠΑ.Σ., συνιστά τη διαγωγή αυτών.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται στα στοιχεία της σχολικής κατάστασης των μαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος στην ΕΠΑ.Σ. και αφού χαρακτηρισθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Ως προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται με πράξη ή παράλειψή τους αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με την επιβολή κυρώσεων.

4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως επίμεμπτη, κοσμία ή κοσμιοτάτη, ως ακολούθως:

α) Επίμεμπτη: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός παρεκκλίνει σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την, κατά την έννοια της παραγράφου 3, προσήκουσα διαγωγή, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής προσαρμογής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση που η ως άνω παρέκκλιση υπερβαίνει τις παιδαγωγικές δυνατότητες της ΕΠΑ.Σ. στην οποία φοιτά ο μαθητής, αυτός υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών.
β) Κοσμία: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός επιδεικνύει την, κατά την έννοια της παρ.3, προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως και χωρίς παρεκκλίσεις.

γ) Κοσμιοτάτη: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός επεδεικνύει απόλυτα την, κατά την έννοια της παρ. 3, προσήκουσα διαγωγή.

5. Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών κάθε ΕΠΑ.Σ., ενεργείται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους, με ειδική πράξη του συλλόγου των καθηγητών, που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία με βάση την εντός της ΕΠΑ.Σ. συμπεριφορά των μαθητών και τα τυχόν στα οικεία βιβλία καταχωρισθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών. Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή ως επίμεμπτης ή κοσμίας, η σχετική πράξη του συλλόγου των καθηγητών πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

6. Με την πράξη της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρίζεται και η, μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού, διαγωγή των ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων.

7. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της ΕΠΑ.Σ., ως δεδομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο αποκλειστικά σχολικής χρήσης.

8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητή από το σύλλογο των καθηγητών μετά την με οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από το σχολείο.

Άρθρο 13 - Τιμητικές διακρίσεις

1. Στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας απόφασης.

2. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται επίσης στους μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν πνεύμα εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

Άρθρο 14 -Είδη τιμητικών διακρίσεων – προϋποθέσεις απονομής

1. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιοτάτη», απονέμεται, ύστερα από απόφαση του συλλόγου των καθηγητών «Αριστείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος.

2. Στον πρώτο από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης μαθητή ΕΠΑ.Σ., που πέτυχε τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό «λίαν καλώς» και επέδειξε διαγωγή «κοσμιοτάτη», απονέμεται, ύστερα από απόφαση του συλλόγου των καθηγητών, «Βραβείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».

3. Για πράξη αυτοθυσίας ή εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξης, απονέμεται στο μαθητή, ύστερα από απόφαση του συλλόγου των καθηγητών, δημόσιος έπαινος παρουσία του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται μόνο για αυτό. Με την ίδια ως άνω απόφαση ο μαθητής απαλλάσσεται και από όλες τις τυχόν βαρύνουσες αυτόν κυρώσεις και τις συνέπειές τους. Στον ως άνω μαθητή επιδίδεται ειδικό δίπλωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 της απόφασης αυτής.

4. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 15 - Απονομή τιμητικών διακρίσεων

Οι κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου τιμητικές διακρίσεις, απονέμονται σε επίσημη τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών.

Άρθρο 16 - Εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκπαιδευτικές εκδρομές

1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, χωρίς διανυκτέρευση, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβούν σε αριθμό τις επτά (7) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Σ. Οι μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές που γίνονται στα πλαίσια της ενημέρωσης και πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. μπορεί να παραταθούν μέχρι δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και μέχρι τρεις (3) ημέρες, με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών, εφόσον η απόσταση που πραγματοποιείται η εκπαιδευτική εκδρομή είναι μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων.

β) Μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή διάρκειας μέχρι πέντε (5) ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων.
Η διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής για τους μαθητές της Α τάξης είναι μέχρι τρεις (3) ημέρες και για τους μαθητές της Β τάξης μέχρι πέντε (5) ημέρες. Σε περίπτωση που το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν στην ανωτέρω εκδρομή δεν υπερβαίνει τα σαράντα έξι (46) άτομα ανά τάξη, διενεργείται κοινή και για τις δύο τάξεις εκπαιδευτική εκδρομή.
Όταν η εκδρομή πραγματοποιείται σε χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο ημέρες με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Για την πραγματοποίηση των μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών και της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται, οι εξής προϋποθέσεις:

α) απόφαση του συλλόγου των καθηγητών κάθε ΕΠΑ.Σ., που λαμβάνεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών και ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής. Στην απόφαση αυτή ορίζονται απαραίτητα τα εξής:
αα) Ο αρχηγός της εκδρομής, που πρέπει να είναι μόνιμος υπάλληλος.
ββ) Οι συνοδοί καθηγητές της εκδρομής, που πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιρουμένων των ωρομισθίων, και σε αναλογία, ένας συνοδός ανά είκοσι μαθητές.
γγ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δδ) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
εε) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προγραμματισμό των ως άνω εκδρομών, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός τους που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός καθώς και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

β) Συμμετοχή στην εκδρομή των τριών τετάρτων (¾)του αριθμού των μαθητών της κάθε τάξης ή των ¾ του συνόλου των μαθητών της ΕΠΑ.Σ.

γ) Υποβολή στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. ενυπόγραφου σημειώματος του κηδεμόνα των μαθητών, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην εκδρομή.
Για τους ενήλικους μαθητές δεν απαιτείται το ως άνω σημείωμα, αλλά για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή απαιτείται σχετικό σημείωμα που υπογράφεται από τους ίδιους.

δ) Έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Για τη χορήγηση της υπόψη έγκρισης, κάθε ΕΠΑ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, τα εξής:
αα) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του συλλόγου των καθηγητών της οικείας ΕΠΑ.Σ., για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής.
ββ) Βεβαίωση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., στην οποία αναφέρεται το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή, καθώς και η υποβολή των σχετικών σημειωμάτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα.
Η ως άνω έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

3. α) Με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία διαφορετική από αυτήν που αρχικά είχε ορισθεί, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται και η Γενική Διεύθυνση της περίπτωσης δ της προηγούμενης παραγράφου 2.

β) Η πραγματοποίηση των εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική για τους καθηγητές και τους μαθητές και πριν από την τελική έγκρισή της δεν πρέπει να αναλαμβάνεται καμία δέσμευση σε ότι αφορά την οργάνωσή της (μισθώσεις λεωφορείων κτλ). Κάθε ΕΠΑ.Σ. πρέπει να φροντίζει για την πραγματοποίηση των εκδρομών διότι έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με αυτές προάγεται το επιμορφωτικό έργο της σχολής.

γ) Με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν στην εκδρομή μέχρι και δύο μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών.

δ) Κατά τις επισκέψεις σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, η ξενάγηση των μαθητών πραγματοποιείται από τους συνοδούς καθηγητές ή από ξεναγούς που τυχόν βρίσκονται στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδρομή. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές, σε όλες τις εκδηλώσεις τους πρέπει να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά και να σέβονται τους χώρους που επισκέπτονται.

ε) Για την εφαρμογή του προγράμματος των εκδρομών, που καταρτίζεται από το σύλλογο των καθηγητών, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που τυχόν προκύψει από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή των μαθητών, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός της εκδρομής και οι συνοδοί καθηγητές. Για την εκλογή του αρχηγού της εκδρομής καθώς και των συνοδών της εκδρομής είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ.

στ) Οι συμφωνίες για λεωφορεία, ξενοδοχεία και ασφάλιση των εκδρομέων κλείνονται και υπογράφονται από επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., έναν καθηγητή που ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. έναν εκπρόσωπο του συμβουλίου των μαθητικών κοινοτήτων που λαμβάνουν μέρος στην εκδρομή και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, εφ’ όσον υπάρχει τέτοιος σύλλογος στην ΕΠΑ.Σ.
Για την επιλογή του πρακτορείου ταξιδίων, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή, απαιτούνται περισσότερες από μία προσφορές. Στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο των εξόδων των εκδρομών καλύπτονται από πόρους των μαθητικών κοινοτήτων, ο έλεγχός τους γίνεται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

ζ) Μετά την επιστροφή από κάθε πολυήμερη εκδρομή, ο αρχηγός της εκδρομής συντάσσει και υποβάλλει προς το σύλλογο των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. έκθεση σχετικά με την πραγματοποίησή της, η οποία υπογράφεται από τους συνοδούς καθηγητές.
Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. υποβάλλει στη συνέχεια επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης στην Γενική Διεύθυνση Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» και θέτει το πρωτότυπο αυτής στον τηρούμενο για τις εκδρομές φάκελο.

4. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός από τις ως άνω εκδρομές, μπορεί να πραγματοποιούνται από όλους τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. και εκπαιδευτικοί περίπατοι, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους πέντε (5). Για την πραγματοποίησή τους, απαιτείται απόφαση του συλλόγου των καθηγητών που λαμβάνεται σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόταση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιπάτων μέσα στο μήνα που πραγματοποιήθηκε μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ή άλλος περίπατος.
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΠΑ.Σ. είναι δυνατή η πραγματοποίηση επισκέψεων σε εργοστάσια, μουσεία, κ.λ.π., εφόσον ο χρόνος μετάβασης, παραμονής και επιστροφής είναι ίσος με το χρόνο των ωρών διδασκαλίας που προβλέπεται κατά την ημέρα πραγματοποίησης της επίσκεψης.
Η συμμετοχή των μαθητών στους ως άνω περιπάτους − επισκέψεις είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 17 - Εκτύπωση τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών − Ατομικό Δελτίο Μαθητή

(σ.σ. Τα υποδείγματα υπάρχουν στο πρωτότυπο σχετικό ΦΕΚ)


Εκτύπωση