edu.klimaka.gr

Αιτήσεις κατ' Εξαίρεσης Μετεγγραφής Φοιτητών 2024

Αιτήσεις κατ' Εξαίρεσης Μετεγγραφής Φοιτητών 2024

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

23-04-24
Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 26/4/2024 οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας ότι από σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111,Α΄) και του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4806, Β΄). Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που έχουν εξαιρετικό λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προηγούμενη περίοδο, ήτοι από 20 έως 27 Νοεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (Ιδρυματικοί κωδικοί).

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις μετεγγραφής/μετακίνησης.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20-11-23
Από 20 έως 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ( πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ)

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4272/2019)

Αριθμ. 181797/Ζ1
Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 9 άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
γ) Της παραγράφου 29 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) Της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) « Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. ..... και άλλες διατάξεις».
δ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
στ) Του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
θ) Της 6632/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την αριθμ. Φ.1/Γ/571/181640/Β1/20-11-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πενταμελής Επιτροπή Κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών.

2. Η Επιτροπή Κατ΄εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής.

Άρθρο 2 –
Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών

1. Η Επιτροπή Κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.
  2. Δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
  3. Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
  4. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

2. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ και δ΄ του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

3. Το μέλος του στοιχείου γ΄ καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και δύο (2) βοηθοί ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ΄ έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από τον Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, στα μέλη της Επιτροπής.

7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

8. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).

9. Η Επιτροπή Κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της Επιτροπής.

Άρθρο 3 –
Υποβολή και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επιτροπή, σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν έχουν δικαίωμα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

2. Στην αίτηση που υποβάλλεται επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ ΄εξαίρεση μετεγγραφής.

4. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ΄ εξαίρεση.

Άρθρο 4 –
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με αριθμ. 161107/Ζ1/13-10-2015 (2255 Β΄) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 5 –
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Καταργήθηκε το υπ.αρ.161107/Ζ1 στο ΦΕΚ 2255/2015)

Σχετικά Άρθρα