edu.klimaka.gr

Σχολικές Μονάδες ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση  

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4599/2021

Αριθμ. 123119/Δ2
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 43), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
1.5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.6. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.7. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Με υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
2.2. Με υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (Β’ 1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.3. Με υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).
3. Την υπό στοιχεία 85849/ΓΔ4/15-07-2021 (ΑΔΑ: 6Φ8446ΜΤΛΗ-ΠΚΩ) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».
4. Την υπ’ αρ. 91052/12.08.2021 (ΑΔΑ:ΨΕΙΓ46ΜΤΛΡ-0ΥΧ) απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/630/120372/Β1/24-09-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΕΒΡΟΥ 1104010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
2 ΕΒΡΟΥ 1104011 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
3 ΕΒΡΟΥ 1101040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΕΒΡΟΥ 1114010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ
5 ΕΒΡΟΥ 1106010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
6 ΕΒΡΟΥ 1107010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ
7 ΕΒΡΟΥ 1102010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
8 ΡΟΔΟΠΗΣ 4201040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
9 ΡΟΔΟΠΗΣ 4201000 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
10 ΡΟΔΟΠΗΣ 4252010 ΓΕΛ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
11 ΡΟΔΟΠΗΣ 4245001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
12 ΡΟΔΟΠΗΣ 4202010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
13 ΡΟΔΟΠΗΣ 4253010 ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ
14 ΞΑΝΘΗΣ 3703010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
15 ΞΑΝΘΗΣ 3701060 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
16 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101011 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101020 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
19 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101021 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
20 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101030 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
21 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101031 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
22 ΚΑΒΑΛΑΣ 2101032 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
23 ΚΑΒΑΛΑΣ 2151010 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
24 ΚΑΒΑΛΑΣ 2151011 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
25 ΚΑΒΑΛΑΣ 2151020 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 2151030 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
27 ΚΑΒΑΛΑΣ 2151009 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
28 ΚΑΒΑΛΑΣ 2140060 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ
29 ΔΡΑΜΑΣ 0951010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
30 ΔΡΑΜΑΣ 0951020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
31 ΔΡΑΜΑΣ 0940030 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ
32 ΔΡΑΜΑΣ 0901020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
33 ΔΡΑΜΑΣ 0901039 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
34 ΔΡΑΜΑΣ 0956010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0301010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0351020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0301020 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3601060 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2805015 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201031 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201032 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201034 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2204010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201038 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2240060 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ 3101040 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΛΑΡΙΣΑΣ 3107021 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
10 ΛΑΡΙΣΑΣ 3102010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ
11 ΛΑΡΙΣΑΣ 3111060 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
12 ΛΑΡΙΣΑΣ 3140122 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ
13 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501077 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
14 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501048 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
15 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501041 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
16 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3540050 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ
17 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3550070 4ο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
18 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501040 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501070 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
20 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3540080 2ο ΕΠΑ.Λ.ΒΟΛΟΥ
21 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
22 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501040 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501044 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
25 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4540050 1ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΧΑΪΑΣ 0601705 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
2 ΑΧΑΪΑΣ 0640080 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ
3 ΑΧΑΪΑΣ 0640095 ΕΠΑ.Λ.  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
4 ΗΛΕΙΑΣ 1501010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
5 ΗΛΕΙΑΣ 1508030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
6 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0102020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1801011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1851009 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001040 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001073 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001065 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ
8 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012070 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015090 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
12 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
13 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051070 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2051009 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2044001 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ
16 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2062010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ - ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ
17 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2090041 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040041 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040042 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040050 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ
21 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4004010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
22 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4004020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
23 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4051010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
24 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4040050 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0701022 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0740060 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0753001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0702010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
7 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0702020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
8 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0752010 1ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
9 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0752022 3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0757030 ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0707010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
12 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0709010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ
13 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
14 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
15 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
17 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201042 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
18 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201070 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β.ΑΥΛΙΔΑΣ
19 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201046 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ
20 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201080 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
21 ΕΥΒΟΙΑΣ 1240050 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
22 ΕΥΒΟΙΑΣ 1240060 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23 ΕΥΒΟΙΑΣ 1201038 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24 ΕΥΒΟΙΑΣ 1244001 ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ
25 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4601020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
26 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4640062 2ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501630 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
2 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551490 1ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ
3 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540670 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
4 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540241 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΑΦΝΗΣ
5 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551198 2ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
6 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540671 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
7 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501696 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
8 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551011 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
9 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540690 3ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
10 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501070 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
11 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501080 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
12 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540191 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
13 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540200 6ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
14 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501553 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
15 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501100 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
16 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501110 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
17 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551110 8ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
18 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551120 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
19 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0540695 9ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
20 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551180 15ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
21 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501180 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
22 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501210 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
23 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551220 19ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
24 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501181 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
25 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501321 41ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
26 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551321 41ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
27 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501331 42ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
28 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0551331 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
29 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501191 60ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
30 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501867 63 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
31 Α’ ΑΘΗΝΑΣ 0501050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
32 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0540201 3ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
33 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0501588 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
34 Β’ ΑΘΗΝΑΣ 0501487 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
35 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0550055 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
36 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501601 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
37 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0540372 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
38 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 0540371 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ
39 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501830 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0551791 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
41 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501988 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
42 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501831 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 0501825 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
44 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540401 1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
45 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503022 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
46 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503012 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
47 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
48 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503021 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
49 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501926 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
50 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501925 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
51 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501916 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
52 ΠΕΙΡΑΙΑ 0501965 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
53 ΠΕΙΡΑΙΑ 0551925 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
54 ΠΕΙΡΑΙΑ 0551910 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
55 ΠΕΙΡΑΙΑ 0540880 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
56 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0504010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
57 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0552052 ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ
58 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502052 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
59 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502112 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
60 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540960 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
61 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502083 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
62 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502088 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
63 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0552047 ΓΕΛ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΛΕΣΒΟΥ 3313015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2 ΛΕΣΒΟΥ 3301045 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 ΛΕΣΒΟΥ 3340040 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
4 ΛΕΣΒΟΥ 3340045 2ο ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
5 ΧΙΟΥ 5101010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ»
6 ΧΙΟΥ 5140030 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
7 ΣΑΜΟΥ 4301020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
8 ΣΑΜΟΥ 4350065 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ
9 ΣΑΜΟΥ 4350040 ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901040 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901160 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901174 28ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901170 30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901166 32ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901197 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951040 4ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951240 30ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940220 1ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904232 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950240 12ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950220 15ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940355 ΕΠΑ.Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901228 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901061 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
16 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901131 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
17 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901133 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
18 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951060 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
19 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901275 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
20 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901260 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
21 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1918010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
22 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901282 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
23 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950410 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
24 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1940010 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ
25 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901264 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1951235 ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
27 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1954020 ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
28 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1954090 ΓΕΛ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904070 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
31 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901192 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901255 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
33 ΗΜΑΘΙΑΣ 1652010 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
34 ΗΜΑΘΙΑΣ 1602010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
35 ΗΜΑΘΙΑΣ 1602011 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
36 ΗΜΑΘΙΑΣ 1608010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
37 ΗΜΑΘΙΑΣ 1651009 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
38 ΗΜΑΘΙΑΣ 1604030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
39 ΚΙΛΚΙΣ 2602010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
40 ΚΙΛΚΙΣ 2607010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ
41 ΚΙΛΚΙΣ 2603010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
42 ΚΙΛΚΙΣ 2656010 ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
43 ΚΙΛΚΙΣ 2652010 ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
44 ΚΙΛΚΙΣ 2601010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
45 ΚΙΛΚΙΣ 2601030 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
46 ΚΙΛΚΙΣ 2601025 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
47 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901011 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
48 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901025 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
49 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901026 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
50 ΠΙΕΡΙΑΣ 3901028 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
51 ΠΙΕΡΙΑΣ 3905010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
52 ΠΙΕΡΙΑΣ 3909010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
53 ΠΙΕΡΙΑΣ 3902010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
54 ΠΙΕΡΙΑΣ 3940052 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
55 ΣΕΡΡΩΝ 4401050 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
56 ΣΕΡΡΩΝ 4406060 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ
57 ΣΕΡΡΩΝ 4425010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
58 ΣΕΡΡΩΝ 4451030 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ
59 ΣΕΡΡΩΝ 4475060 ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4906015 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
61 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4915010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1005015 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ
2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001070 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001028 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
4 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1040040 1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ
5 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001020 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
6 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2907010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ
7 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2906010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ
8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2913015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
9 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2912010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΕΑΣ
10 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2910010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3204020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3240125 ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1740200 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4135001 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΡΣΑΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4104010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6 ΧΑΝΙΩΝ 5001072 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΟΖΑΝΗΣ 2709010 ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ ΔΙΑΠ/ΚΟ Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ Λ.Τ.
2 ΚΟΖΑΝΗΣ 2710030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
3 ΚΟΖΑΝΗΣ 2755010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
4 ΚΟΖΑΝΗΣ 2740070 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΚΟΖΑΝΗΣ 2740080 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ
6 ΚΟΖΑΝΗΣ 2704020 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
7 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301030 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2502010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Εκτύπωση