edu.klimaka.gr

Πρόσβαση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Εκπαίδευση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.64691/Γ2/04-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΩΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Γ
Πληροφορίες: Τσαρτσόλης Χρήστος, Βάρλα Άννα
Τηλέφωνο: 210-344.32.76, 210-344.32.72

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου για την πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. σικ. 11641/10/19-05-2010 έγγραφο του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που μας απεστάλη από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σχετικά με την πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Γραφείων Δ.Ε. και Ε.Ε. της αρμοδιότητάς σας, ώστε να ενημερωθούν συνακόλουθα και οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Αρ.Πρωτ.οικ.11641/10/19-05-2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡAMΜΑΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΊΈΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΊΊΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΊΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ.: 210 3741269
email: metanastefsi(ΑΤ)ypes.gr
ΦΑΞ: 210-3741239

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση.

Στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει προφορικές καταγγελίες για την άρνηση υπηρεσιών του Υπουργείου σας να δεχθούν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν και έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Προκειμένου να ενημερώσετε σχετικά τις υπηρεσίες σας και να αποσαφηνισθεί το καθεστώς πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση, όπως αυτό απορρέει από τις διατάξεις του ν. 3386/05, ως ισχύει, σας διευκρινίζουμε τα εξής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί και έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. Ειδικότερα για αυτούς που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ορίζεται, σαφώς, ότι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί.

Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.

δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.

Εν όψει των ανωτέρω είναι σαφές ότι οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους, έχουν ακώλυτη πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί και συνεπώς οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν σχετικές αιτήσεις και να επιτρέψουν την συμμετοχή των συγκεκριμένων στις εξετάσεις.

Αντιθέτως η συμμετοχή στις εξετάσεις των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαμένουν νομίμως στην Χώρα ως κάτοχοι είτε ισχυρής άδειας διαμονής, είτε της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 11 βεβαίωσης κατάθεσης εμπρόθεσμης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τύπου Α'), είτε της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της αριθ. 21535/7.11.2006 (Β' 1677) κ.υ.α., με θέμα «Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο», ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής .

Ειδικά για τους κατόχους βεβαίωσης κατάθεσης εμπρόθεσμης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τύπου Α'), διευκρινίζουμε ότι η βεβαίωση αυτή χορηγείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/05, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και από τους δήμους και κοινότητες της Χώρας, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο δε κάτοχος αυτής της βεβαίωσης θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του. Συνακόλουθα με την αριθ. 8966/18.5.2006 (Φ.Ε.Κ. 692/ Β/5.6.2006) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Καθορισμού του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/05», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ.10575 ( ΦΕΚ 1828 Β' 11.09.09) όμοια, ορίσθηκε ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά, ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλλαν αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπροθέσμως, καθώς και ο τύπος της απόδειξης παραλαβής αίτησης σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ανωτέρω βεβαίωση δεν έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, αλλά η ισχύς της συναρτάται με την εξέταση της σχετικής αίτησης από την Διοίκηση, σε περίπτωση δε έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα