edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά της Λύσσας κόκκινων Αλεπούδων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ 2017

Αρ.Πρωτ.923/30200/16-03-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Αθήνα 10176
Πληρ. Λ. Κορού
Tηλ: 2102125725
e-mail: ka6u041(ΑΤ)minagric.gr

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας από αέρος για την άνοιξη του 2017

Λίγο πριν την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού από αέρος των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων λύσσας που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2017.

Η υπ’αριθμ. 922/30148/16.03.2017 Απόφαση καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Οι Περιφερειακές Ενότητες όπου θα διενεργηθούν ρίψεις φαίνονται στον Πίνακα 1 και τον Χάρτη 1 (επισημασμένες με χρώμα περιοχές).

Οι ρίψεις αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Απριλίου 2017. Θα καλυφθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας και οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται σε ακτίνα 50km γύρω από εντοπισμένα κρούσματα Λύσσας (Συνημμένος Πίνακας και Χάρτης).

Το πρόγραμμα της εναέριας διανομής εμβολίων-δολωμάτων είναι το ακόλουθο:

Έναρξη (01/04/2017) από την αερολέσχη του Αγρινίου.
Από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο τα αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν πτήσεις για περίπου 3 - 5 πτητικές ημέρες και θα καλύψουν περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μικρά τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μετάβαση στο αεροδρόμιο Τερψιθέας Λάρισας (περίπου 5-6 Απριλίου).
Συνέχιση των ρίψεων για περίπου 6 - 8 πτητικές ημέρες. Θα καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σχεδόν όλη η Π.Ε. Πιερίας.

Στη συνέχεια μετάβαση στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης (περίπου στις 11-12 Απριλίου).
Συνέχιση των ρίψεων για 3 - 5 πτητικές ημέρες καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιηθούν ρίψεις όπου υπάρχουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επανέναρξη του προγράμματος ρίψεων την 1 Μαΐου 2017 συνεχίζοντας από την αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης.
Θα πραγματοποιηθούν πτήσεις για περίπου 4-6 πτητικές ημέρες μέχρι να καλυφθούν οι περιοχές στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ρίψεις τον Απρίλιο.

Τέλος οι ρίψεις θα ολοκληρωθούν από την αερολέσχη της Ξάνθης με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης τις 6 Μαΐου.
Από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο τα αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν ρίψεις για 6-8 πτητικές ημέρες που θα καλύψουν περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό, και με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εμβολιακή καμπάνια της Άνοιξης του 2017 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα περίπου του Μαΐου 2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
Χρυσούλα Δηλέ


Αρ.Πρωτ.922/30148/16-03-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Πληρ. Λ.Κορού
Τηλ. 2102125725/27
fax 2105271615
e-mail: ka6u041(ΑΤ)minagric.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, την άνοιξη 2017 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)της παραγράφου ε)του άρθρου 1 της υπ’αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198 τ.Β! ) Kοινής Yπουργικής Aπόφασης «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» όπως ισχύει
β) το Π.Δ. 107/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύει
2. το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του, καθορίζονται σε ετήσια βάση με την εκάστοτε Κοινή Απόφαση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.την από 14/03/2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων και αξιολογώντας: τα δεδομένα από την επιτήρηση της Λύσσας (συλλογή και εξέταση δειγμάτων νεκρών ζώων) στις ΠΕ Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης (μειωμένη επιτήρηση της νόσου σε αυτές τις ΠΕ) και την κατάσταση της Τουρκίας ως προς την κυκλοφορία του ιού της Λύσσας (αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ειδικότερα το 2015)

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες θα διενεργηθεί το πρόγραμμα του δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας, την άνοιξη του 2017. Οι παραπάνω Περιφερειακές ενότητες φαίνονται στον Πίνακα 1 και τον Χάρτη 1 (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) και είναι οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας και οι περιοχές των ΠΕ Ευρυτανίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται σε ακτίνα 50km γύρω από εντοπισμένα κρούσματα Λύσσας. Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km2.

2. Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες που απεικονίζονται στον χάρτη και αναφέρονται στον πίνακα, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την παρούσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού.

3. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με δολώματα φέροντα εμβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει με τη ρίψη από αέρος. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώματα/km2).

4. Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες.

5. Η εποπτεία του προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων θα διενεργείται σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της εμβολιακής καμπάνιας από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή όπου εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

6. Για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών δια του αέρος, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων.

Ένας επαρκής αριθμός ζώων (αλεπούδων) θα εξετασθεί από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (2 ζώα ανά 100 km²/ εμβολιακή εκστρατεία). H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km² να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία. Με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων θα καθοριστεί μετά το πέρας των εμβολιασμών ανά ΠΕ ο απαιτούμενος αριθμός συλλεγόμενων ζώων.

7. Η συλλογή των δειγμάτων- ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δασικό κώδικα, την υπ’αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198 τ. Β! ) Kοινή Yπουργική Aπόφαση «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» όπως ισχύει και την με αριθ. 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες κλπ).

Κατά παρέκκλιση, η συλλογή αίματος είναι δυνατό να διενεργείται και από τους φύλακες θήρας, κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης/εκπαίδευσης από τους Κτηνιάτρους των αρμόδιων Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή από άλλους φορείς, και εφόσον χρειασθεί σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιοχής .

Οι αρμόδιοι κτηνίατροι που θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα δείγματα από τα ζώα, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την προηγούμενη ημέρα για την ακριβή ημέρα και ώρα εξόδου του συνεργείου για την συλλογή των δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη δειγματοληψία του αίματος και της κεφαλής του ζώου που θανατώνεται μόλις ειδοποιούνται από τα συνεργεία δίωξης. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές οφείλουν να υποδείξουν στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και θηροφυλακές του χώρους όπου θα προσκομίζονται τα θανατωμένα ζώα προκειμένου να διενεργείται εν συνεχεία η αιμοληψία και η αποκοπή της κεφαλής από τον κτηνίατρο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα Βιοασφάλειας των Παραρτημάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 331/10301-25/01/2013,(ΦΕΚ 198 τ. Β) όπως ισχύει.

Τα δείγματα (αίμα και κεφάλια) στη συνέχεια θα αποστέλλονται άμεσα με ταχυμεταφορέα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα, αφού θα συσκευάζονται σε κατάλληλες ασφαλείς συσκευασίες, συνοδευόμενα με τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα (Παράρτημα Α).

Για τη συλλογή αίματος θα γίνεται αιμοληψία από την καρδιά το συντομότερο δυνατόν μετά τη θανάτωση του ζώου. Η αιμοληψία θα διενεργείται μόνο από άτομα που έχουν εμβολιασθεί έναντι του ιού της λύσσας. Απαιτείται ποσότητα τουλάχιστον πέντε (5) ml αίματος σε φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό και διατήρησή του άμεσα σε ψύξη μέχρι και την αποστολή τους στο εργαστήριο. Είναι απαραίτητο να είναι ευκρινής η σήμανση των φιαλιδίων (κωδικός δείγματος, ημερομηνία θανάτωσης). Για την αποφυγή της αιμόλυσης του δείγματος συνιστάται η φυγοκέντρηση του δείγματος και ο διαχωρισμός του ορού.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση μεταφορά των αιμοδειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα στα ζώα (ΕΕΑ) και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή αιμόλυση των δειγμάτων, αυτά θα αποστέλλονται στα πλησιέστερα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διενεργείται φυγοκέντρηση και να παρασκευάζεται ο ορός. Τα δείγματα ορού θα τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες χωρητικότητας 1500μl (τύπου eppendorf) και εν συνεχεία θα φυλάσσονται υπό κατάψυξη (-20οC) και σε εβδομαδιαία βάση θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα στα ζώα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δείγματα ορού θα αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφορέα από το εκάστοτε Κτηνιατρικό Εργαστήριο στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα (Παράρτημα A) τα οποία και θα συνοδεύουν τα δείγματα μέχρι και τον τελικό προορισμό τους στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Εφόσον δεν είναι εφικτή η συλλογή αίματος από την καρδιά του ζώου ο δειγματολήπτης κτηνίατρος δύναται να εμποτίζει ειδικό διηθητικό χαρτί με αίμα (πχ από την πληγή του ζώου ή κατά την διαδικασία της αποκοπής της κεφαλής), να το εσωκλείει σε νάιλον σακουλάκι που κλείνει ασφαλώς (με zip- zipper bags). Το δείγμα θα τοποθετείται εν συνεχεία σε φάκελο και κατά την αποστολή της κεφαλής του ζώου θα τοποθετείται εξωτερικά της δεύτερης συσκευασίας.

Τέλος ο δειγματολήπτης κτηνίατρος δύναται να προσκομίζει πήγμα αίματος (πιθανόν να λαμβάνεται κατά την αποκοπή της κεφαλής της αλεπούς) ή αποξηραμένο πήγμα αίματος, εφόσον δεν είναι εφικτή η συλλογή αίματος από την καρδιά. Το αποξηραμένο πήγμα αίματος πρέπει να τοποθετείται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο ή ουροσυλλέκτη και να αποστέλλεται στο ΕΕΑ άμεσα. Το φρέσκο πήγμα πρέπει επίσης να τοποθετείται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο ή ουροσυλλέκτη, να τοποθετείται στο ψυγείο μέχρι την αποστολή και να αποστέλλεται με παγοκύστεις στο ΕΕΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: H σήμανση του φιαλιδίου που περιέχει το αίμα ή τον ορό (κατόπιν φυγοκέντρησης του αίματος), ή του περιέκτη που περιέχει το διηθητικό χαρτί εμποτισμένο με αίμα, θα πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που θα δίνεται στο κεφάλι που λαμβάνεται από το ίδιο ζώο

Εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των κεφαλών των αλεπούδων σε καταψύκτες από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές, μπορεί να διενεργείται αποστολή αυτών, σε εβδομαδιαία βάση στο ΕΕΑ.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διενεργηθεί η αποστολή των δειγμάτων θα πρέπει να υπάρχει προγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία με το ΕΕΑ για τη Λύσσα των ζώων.

8. Παράλληλα με τις εξόδους των συνεργείων δίωξης και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών, οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια αποκλειστικά της κυνηγετικής περιόδου δύνανται να προσκομίζουν κάποια επιπλέον δείγματα θανατωμένων αλεπούδων στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης στις Περιφερειακές Ενότητες Εφαρμογής του Προγράμματος (Πίνακας). H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται και πάλι κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km² (2 ζώα ανά 100τχμ) να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας της ΠΕ που έχει καλυφθεί εμβολιακά, και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.

Εκτός της κυνηγετικής περιόδου, η θανάτωση και συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών διενεργείται αποκλειστικά από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε κάθε ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού.

Στα πλαίσια συλλογής δειγμάτων κατά την συμμετοχή των φυλάκων θήρας και των κυνηγών σε συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ.

Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

9. Αμέσως μετά τη θανάτωση των αλεπούδων και σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιοχής, οι κυνηγοί θα μεταφέρουν τα θανατωμένα ζώα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301-25/01/2013 με αρ. ΦΕΚ 198, τεύχος Β όπως ισχύει) και χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευασία σε χώρο που θα τους υποδείξει η τοπική κτηνιατρική αρχή.

Για καλύτερη προετοιμασία, οι κυνηγοί θα πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες από την προηγούμενη ημέρα για την ακριβή ημέρα και ώρα εξόδου τους για την συλλογή των δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης. Επίσης, αφού θανατώσουν ένα ή περισσότερα ζώα (στα πλαίσια του προγράμματος) οι κυνηγοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τηλεφωνικά την τοπική κτηνιατρική αρχή προκειμένου να προετοιμαστεί ο αρμόδιος κτηνίατρος για την παραλαβή του/των ζώων και τη συλλογή των δειγμάτων.

Επιπλέον, πριν από τις εξόδους τους, οι κυνηγοί θα πρέπει να συνεννοούνται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους (Στοιχεία Επικοινωνίας με τις αρμόδιες ΠΕ, είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ, http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/egxeiridio_lyssa010217.pdf, Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και Πρόληψη της Λύσσας-Παράρτημα) και να προμηθεύονται από εκεί τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας για τα ζώα που θανατώνουν (γάντια, μάσκες, σακούλες κ.λπ), και να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι τα ζώα που προσκομίζονται και θανατώνονται θα πρέπει να ανήκουν στον υγιή πληθυσμό ζώων.

Σκοπός είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα η προσκόμιση των ζώων στους αρμόδιους κτηνιάτρους των κτηνιατρικών αρχών της κάθε περιοχής και να διενεργείται από αυτούς άμεσα η αιμοληψία από τις θανατωμένες αλεπούδες και στη συνέχεια η αποκοπή της κεφαλής, η συσκευασία και αποστολή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα.

Το θανατωμένο ζώο που συλλέγεται από τους κυνηγούς θα πρέπει να συνοδεύεται μέχρι και την παραλαβή του από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, από πλήρως συμπληρωμένο από τον κυνηγό, «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» (Παράρτημα Β της παρούσας). Εν συνεχεία τα λοιπά έντυπα συμπληρώνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και τα δείγματα κωδικοποιούνται βάσει της παρούσας Απόφασης.

Οι έξοδοι των κυνηγών προς αναζήτηση αλεπούδων θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης τους με τους κυνηγητικούς συλλόγους ή τις Ομοσπονδίες, οι οποίες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά σε εβδομαδιαία βάση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον συλλεγόμενο αριθμό ζώων, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί όσο είναι εφικτό ο αριθμός των 2 συλλεγόμενων αλεπούδων ανά τμχ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρμογής του Προγράμματος.

Η συλλογή αίματος από τα ζώα και κεφαλής αυτών θα διενεργείται τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας, από τον/τους κτηνίατρο/ους της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιοχής μετά από την προσκόμιση αλεπούδων από τους κυνηγούς ή τα συνεργεία δίωξης.

10. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των αλεπούδων, καθώς και για την εφαρμογή του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης κατόπιν των εμβολιασμών θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ σε όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Η διαδικασία σχετικά με τις αποζημιώσεις για την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας περιγράφεται στην υπ’αριθμ. 1761/67768/10.06.2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

11. Ο εναέριος εμβολιασμός αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2017. Η έναρξη του προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού (συλλογή αλεπούδων) ανά Περιφερειακή Ενότητα θα καθορισθεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων.

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αντώνογλου

Σχετικά Άρθρα