Ενδεικτικό Ωράριο Μαθημάτων με Διαλείμματα σε Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα σε βαρδιες στα σχολεια
Εκτύπωση  
Pin It

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΛΟΓΩ COVID-19

Αρ.Πρωτ.119640/ΓΔ4/11-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Α.Πασχαλίδου (Δ.Ε)
A. Γιακουμάκη (Ε.Ε)
Ε. Παναγιωτοπούλου(Ε.Α.Ε)
Τηλέφωνο: 210 344 34 22 (Δ.Ε)
210 344 32 53 (Ε.Ε)
210 344 21 90 (Ε.Α.Ε)
Fax: 210 344 33 90

ΘΕΜΑ: Ενδεικτική διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών/-τριών. Ως εκ τούτου, και, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ. 3) περί γενικών μέτρων προστασίας της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5339/08-09-2020 (Β΄ 3780) ΚΥΑ, προτείνεται ο κατ΄ ελάχιστον διαχωρισμός του συνόλου των τμημάτων της σχολικής μονάδας σε δύο σταθερές ομάδες (ΟΜΑΔΑ Ι και ΟΜΑΔΑ ΙΙ).

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε ομάδα μπορεί ενδεικτικά να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Ι

ΟΜΑΔΑ ΙΙ

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08:15

09:00

45'

08:15

09:00

45'

09:00

09:45

45'

Διάλειμμα 15 λεπτών

Διάλειμμα 15 λεπτών

09:15

10:00

45'

10:00

10:45

45'

10:00

10:45

45'

10:45

11:30

45'

Διάλειμμα 15 λεπτών

Διάλειμμα 15 λεπτών

11:00

11:45

45'

11:45

12:30

45'

11:45

12:30

45'

12:30

13:15

45'

Διάλειμμα 15 λεπτών

Διάλειμμα 15 λεπτών

12:45

13:30

45'

13:30

14:10

40'

13:30

14:10

40'

Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των Εσπερινών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση