edu.klimaka.gr

Οργάνωση / Λειτουργία Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) 2015-2016

Αρ.Πρωτ.54352/Δ2/31-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
email: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:. Θανασουλοπούλου Ε., Αργυροπούλου Αικ
Τηλέφωνο: 210 3442227- 210 3443010
Fax: 210 3443390

ΘΕΜΑ : Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Δικαιολογητικά για την Φυσική Αγωγή.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 49047/Δ2/22-03-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, διευκρινίζεται ότι, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν Μαθητική Αθλητική Ταυτότητα, σύμφωνα με τις παρ. 8.1.2 και 8.2 της υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 143 Β΄) ή, μέχρι την έκδοση της Μαθητικής Αθλητικής Ταυτότητας, Α.Δ.Υ.Μ. και βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.49047/Δ2/22-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :. Θανασουλοπούλου Ε.
Αργυροπούλου Αικ
Τηλέφωνο : 210 3442227- 210 3443010
Fax : 210 3443390

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016

Α) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016», η οποία είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), προβλέπεται:

«1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) των μαθητών όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της «Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α’ τετραμήνου στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.

4. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και της Εγκυκλίου Έναρξης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.

5. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ.). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Στα Κέντρα Π.Δ.Σ. λειτουργούν τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές/τριες.

7. Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήματος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος του Κέντρου.

Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδάσκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του Διευθυντή της οικεί-ας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

9. Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περίπτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.
Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελική έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης».

Β) Με βάση τα ανωτέρω και εν όψει της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ, καλείσθε να:

1. Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε. καλούνται:

α) Με βάση το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και αφού ελέγξουν ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προγράμματος στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, να προγραμματίσουν τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

β) Στη συνέχεια, να ενημερώσουν τους Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών της Γ Λυκείου για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (συν. 1) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις- δηλώσεις.
 Όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διευκρινίζεται ότι οι γονείς εκτός από την δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

γ) Να υποβάλουν εισήγηση προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τον ορισμό Υπευθύνων σε κάθε Κέντρο, σύμφωνα με την παρ. 7 της υπουργικής απόφασης. Στην εισήγησή των Δ/ντων Δ.Δ.Ε. να γίνεται αναφορά και στα προτεινόμενα τμήματα με το πλήθος μαθητών, τα οποία θα λειτουργήσουν σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Σημείωση:
- Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε. υποβάλουν την εισήγησή τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.
- Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τις οικείες Δ/νσεις Δ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή των μαθητών πριν την υποβολή της εισήγησης του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
- Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ. ακολουθούν τις κείμενες διατάξεις.

2. Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καλούνται:

Να ορίσουν, με βάση την εισήγηση των Διευθυντών Δ.Δ.Ε., τις σχολικές μονάδες Λυκείων στις οποίες θα λειτουργήσουν Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τους Υπεύθυνους των Κέντρων Π.Δ.Σ. κοινοποιώντας την απόφασή τους στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Σημείωση:
- Ο ορισμός των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και των Υπευθύνων των Κέντρων Π.Δ.Σ. να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016.
- Θα ακολουθήσει άμεσα Εγκύκλιος Έναρξης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2996/2013)

Αρ.Πρωτ.172435/Γ7/13-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
e-mail : oikpds(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πλήροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο : 210-3442212
Fax : 210-3443013
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.1304/1982 «Για την επιστημονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
4.Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
5.Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013. (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
7. Τις με αρ. πρωτ. 115480/Γ2, 115478/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 τ.Β’) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου», «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου», τη με αρ. πρωτ. 36798/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 1163 Β’) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β΄ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου», τη με αρ. πρωτ. 36799/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 1163 Β’) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου», τη με αρ.πρωτ. 63444/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 921 Β’) «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου και Δ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις με αρ. πρωτ. 111276/Γ2 (ΦΕΚ 2057 τ.Β΄),«Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄και Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. » και 138011/Γ2 (ΦΕΚ 26 τ. Β΄),«Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄, Γ΄ Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. » όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
9. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ. Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
11. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 /2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών……και συλλόγων των διδασκόντων».
12. Τη με αρ. πρωτ. 30972/Γ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 614/2013 τ. Β’) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο Μόνο

1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, ταυτίζεται με τον αντίστοιχο θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) και απευθύνεται σε μαθητές, όλων των τύπων Λυκείων, οι οποίοι υστερούν στην σχολική τους επίδοση, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ή μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Δηλαδή αποτελεί δομή της Αντισταθμιστικής Αγωγής /Εκπαίδευσης για την λυκειακή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους και με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της Π.Δ.Σ. δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

2. Το σχετικό πρόγραμμα αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής Υ.Α. και της Εγκυκλίου Έναρξης από την Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κάθε σχολικό έτος και λήγει με το πέρας των εξετάσεων. Ειδικά για τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η συνέχιση του προγράμματος ως προς το πλήθος των ωρών που ισχύει κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. Η Π.Δ.Σ. υλοποιείται στα μαθήματα του ΛΥΚΕΙΟΥ και του ΕΠΑΛ ( όχι στα εργαστηριακά) σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα. Η ΠΔΣ δύναται να εφαρμοστεί και για τις τρεις τάξεις του Ημερησίου Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας και Πληροφορικής.

3. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης υλοποιείται σε σχολική μονάδα ή σε ομάδες όμορων σχολικών μονάδων, με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας της οικείας Διεύθυνσης. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η σχολική μονάδα ,στην οποία υλοποιείται αποτελεί ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα προτείνεται από τον σύλλογο των διδασκόντων με παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια, ύστερα από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος καθηγητή και σε συνδυασμό με τις αιτήσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής των Γονέων-Κηδεμόνων. Κατόπιν ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε και το ΠΥΣΔΕ, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προγράμματος, εγκρίνουν ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με τον αντίστοιχο αριθμό τμημάτων ανά μάθημα, ανάλογα με 1) το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες και 2) τις προτάσεις των συλλόγων Διδασκόντων της Διεύθυνσης, με τον αριθμό των μαθητών. Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ. ακολουθούν τις κείμενες διατάξεις.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ορίζονται με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε. Υπεύθυνοι των ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ., Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Β ή Γ ή Δ ή Ε βαθμού. Οι Υπεύθυνοι ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ. έχουν μειωμένο το υποχρεωτικό τους ωράριο κατά (3) τρείς ώρες.

Για την κάλυψη των αναγκών ειδικών κατηγοριών (σωφρονιστικά καταστήματα κ.τ.λ) προβλέπεται η δημιουργία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Σ.

4. Η λειτουργία της Δομής της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε σχολική μονάδα αποτελεί δείκτη στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με το πλαίσιο της ΑΕΕ (παράρτημα της αντίστοιχης Υ.Α στο ΦΕΚ 614/2013 τ. Β΄)

5. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη εφαρμόζεται και στα Εκκλησιαστικά Λύκεια, Πρότυπα-Πειραματικά Λύκεια, Μουσικά Λύκεια και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Οι επιμέρους ρυθμίσεις για τα παραπάνω θα καθοριστούν με αντίστοιχες εγκυκλίους.

6. Το ημερήσιο πρόγραμμα Π.Δ.Σ καλύπτει 1-3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα είναι 5-20.

Αλλαγή των παραπάνω ορίων είναι δυνατή ύστερα από τεκμηριωμένη απόφαση του Δ/ντή της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης και κοινοποίηση της στο Τμήμα Ε΄ΠΔΣ και ΕΔ /Δ/νση ΣΕΠΕΔ. Κάθε μάθημα του προγράμματος μπορεί να διδάσκεται μέχρι 4 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο αντίστοιχο μάθημα. Ο μαθητής που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από το πρόγραμμα για περισσότερες από το 50% των μηνιαίων ωρών του τμήματος, διαγράφεται από το τμήμα , μετά από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.

7. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των οικείων Σχολικών Συμβούλων, έπειτα από σχετική εισήγηση των Υπεύθυνων Κέντρων ΠΔΣ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του σχολείου, το οποίο έχει οριστεί ως ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ.Σ.

8. Στα τμήματα Π.Δ.Σ. διδάσκουν μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, ή αναπληρωτές καθηγητές πλήρους ωραρίου προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου (1-4 ώρες). Η επιλογή για την διάθεση εκπαιδευτικού σε ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ.Σ. αποτελεί αρμοδιότητα του Δ/ντη Δ.Δ.Ε. και του οικείου ΠΥΣΔΕ. Οι σχολικοί σύμβουλοι καθορίζουν επιμορφωτικές συναντήσεις των διδασκόντων για την καλύτερη λειτουργία της δομής.

9. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Π.Δ.Σ. ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ.Σ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους σχολικούς συμβούλους. Κάθε τετράμηνο οι Υπεύθυνοι ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΔΣ υποβάλλουν στον Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε. σχετική έκθεση κατά μάθημα, η οποία κοινοποιείται και στον σχολικό σύμβουλο. Οι εκθέσεις συζητούνται σε ειδικές συναντήσεις, κάθε τετράμηνο, του Δ/ντη Δ.Δ.Ε, και των σχολικών συμβούλων, όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την καλύτερη απόδοση του
Προγράμματος.

Στη συνέχεια υποβάλλεται συνολική έκθεση (από τον Δ/ντη Δ.Δ.Ε. και τους Σχολικούς Συμβούλους) στο τμήμα Π.Δ.Σ. και Ε.Δ. της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ της Κ.Υ. και κοινοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν οι παραπάνω εκθέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την λειτουργία του προγράμματος. Τέλος ο Δ/ντης Δ.Δ.Ε. ορίζει Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης/Αγωγής για ΠΔΣ σε επίπεδο Δ.Δ.Ε., ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των υπευθύνων των ΚΕΝΤΡΩΝ Π.Δ.Σ., των Σχολικών Συμβούλων και του Δ/ντη Δ.Δ.Ε.

10. Η έναρξη του προγράμματος Π.Δ.Σ. ορίζεται με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ/ΤΜΗΜΑ Ε΄. Στην ανωτέρω εγκύκλιο θα αναφέρονται και λεπτομέρειες για τις εκθέσεις κ.τ.λ.

11. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα