edu.klimaka.gr

Διδασκαλίας 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2016-2017

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1171/2017)

Αρ.Πρωτ.53476/ΓΔ4/28-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Πολίτης, Σπ. Κωνσταντάτος
Τηλέφωνο: 210-3443605, 210-3442237

ΘΕΜΑ: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Την με αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 Υ.Α. (Β΄ 1324) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
3. Την με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 1640) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 121072/Δ2/22-07-2016 Υ.Α. (Β΄ 2449).
4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της παρ. 3, περ. α του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την με αριθμ. 14/23-03-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.

2. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α' τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης.

Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί.

Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας.

3. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκεται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ΄ τάξης.

Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επισυνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο. Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο.

4. Κατ' εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου. Οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

5. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοιχα) με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αρ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αρ. πρωτ. 174424/Δ2/19-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Η υπ αρ..Πρ.174424/Δ2/19-10-2016/ΥΠΠΕΘ στο Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3563/2016 καταργήθηκε από την 83476/ΓΔ4 (ΦΕΚ 1171/2017)


Αρ.Πρωτ.93129/Δ2/07-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία). Για τη διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406).

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των απολυτηρίων των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα (93064/Δ2/07-06-2016), θα διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη β΄ ξένη γλώσσα σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων πρέπει να ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς - κηδεμόνες τους για τα εξής:

  • Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.
  • Οι μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα έως και 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.93064/Δ2/07-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2016-2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).

Αφού οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών ενημερωθούν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου τους ενυπόγραφο σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική).

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα αποστείλουν στο Γυμνάσιο υποδοχής το απολυτήριο και το ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα- κηδεμόνα του μαθητή έως 15-06-2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2406/2014)

Αριθ. 137429/Γ2
Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο .

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Την υπ’ αριθ. 115475/Γ2/21−08−2013 (Β΄ 2121) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου.
3. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας στη β΄ ξένη γλώσσα είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος β΄ ξένης γλώσσας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα β΄ ξένης γλώσσας καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε β΄ ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129818/Γ2/16−09−2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2451) και δημιουργείται τμήμα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα με αλφαβητική σειρά και δημιουργούνται τμήματα τάξης με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια β΄ ξένη γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−15.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.76322/Γ2/16-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική.

Αφού οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών ενημερωθούν από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στο Διευθυντή του σχολείου τους ενυπόγραφο σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική).

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα αποστείλουν κάθε απολυτήριο, συνοδευόμενο απαραίτητα από το ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα- κηδεμόνα του μαθητή, στο Γυμνάσιο υποδοχής έως 17-06-2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 253/2012 - Αριθμ.14302/Γ2)

Αρ.Πρωτ.14302/Γ2/09-02-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210 344-3422

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αρ. πρωτ. 105954/Γ2/03-09-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου.

3. Την 138580/Η/02-12-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες προτιμήσεις.

β) Η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, είτε οργανικά τοποθετημένου στο σχολείο ή σε όμορο σχολείο με διαθέσιμες ώρες προς συμπλήρωση ωραρίου, είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ.

2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα.

Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται τμήμα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι περίπου ισοδύναμα.

Η με αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1575) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 253/2012 σχετικού με τη διδασκαλία της β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Σχετικά Άρθρα