edu.klimaka.gr

Μισθολογική και Βαθμολογική Κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Μισθολογική και Βαθμολογική Κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ.26995/Ε2/17-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π .Ε.& Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝ~Η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες : Δ.Καραχάλιος
Τηλέφωνο: 210 3443356
Φαξ: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με μισθολογική κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών»

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 (Φ .Ε.Κ.176 τ.Α'), σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 36, του Ν .682/1977 (Φ.Ε.Κ.244 τ.Α'/01-9-1~77) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 7, του Ν.817/1978 (Φ.Ε.Κ.170τ.Α'/5-10-1978), σύμφωνα μετις οποίες:

«1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αnοδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.754/1978 "περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Επομένως, για τον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνει πλασματική κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

 


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕ & ΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Χρήστου Ιωάννα
email: diekpa(ΑΤ)(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-34.42.112

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και σε συνέχεια των ΑΠ.Φ.18/150576/Δ5/29-11-12 και Φ.17/161776/Δ5/20-12-12 εγκύκλιων οδηγιών, σας κοινοποιούμε επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλου, με αρ.πρωτ.111/05-10-12, που αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής της 214/12 γνωμοδότησης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΜΠ.ΑΠ.111/5-10-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προς: ΟΙΕΛΕ

Σε απάντηση της από 3 Οκτωβρίου 2012 επιστολής σας και όσον αφορά ερωτήματα ως προς την εφαρμογή της γνωμοδότησης 214/2012 επισημαίνω ότι:

1. δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, χρημάτων που τους έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τα ιδιωτικά σχολεία. Επισημαίνω ότι η ως άνω γνωμοδότηση εφαρμόζεται μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας

2. δεν θίγονται ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή συλλογικά σύμφωνα. που υπογράφονται μεταξύ ιδιοκτητών και εκπαιδευτικών ανά σχολέιο.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος


Αρ.Πρωτ.Φ.18/150576/AS(Δ5)/29-11-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
email; diek.pa(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210-34.42.095 & 210-34.42.112
FAX: 210-34.42.765

ΘΕΜΑ: Μισθολογική και Βαθμολογική Κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, λόγω της ανάγκης αποσαφήνισης θεμάτων που αφορούν στη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τον ν. 4024/1 1 και ύστερα από την Αρ. Πρωτ. 10289/21-11-12 εντολή Υπουργού, επισημαίνονται τα παρακάτω:

Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7, 12 έως 21 και 28 έως και 30 του ν. 4024/11 (Α.226), της παραγράφου 1 των άρθρων 34 και 36 του ν. 682/77 (Α,244), των παραγράφων 26 και 30 του άρθρου 24 και παραγράφου 10 του άρθρου 20 της Φ.353.1/324/105657/Λ1/02 (Β, 1340/16-10-02) απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του άρθρου 32 του ν.4027/11 (Α,233) συνάγεται ότι οι Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται σε ιδιωτικά σχολεία της αρμοδιότητάς τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια του μισθολογικού συστήματος που εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Η ένταξη είναι πλασματική και αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε ιδιωτικού εκπαιδευτικού και όχι στον καθορισμό των πραγματικών του αποδοχών που αποτελεί αντικείμενο είτε της ατομικής του σύμβασης εργασίας είτε των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Β. Με την άρση της αμφισβήτησης περί της ισχύος και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διατάξεων περί βαθμολογίου και μισθολογίου που ισχύουν και για τους δημόσιους (μετά την αποδοχή της 214/12 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ), η κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως κατά πλάσμα εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, προκειμένου να καθοριστεί η κανονιστική βάση της μισθοδοσίας τους, πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την 3Ιη Δεκεμβρίου 2012. Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνανται να εκδίδουν από 1ης έως 15 Δεκεμβρίου 2012 προσκλήσεις προς τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, προκειμένου οι τελευταίοι να προσκομίσουν κάθε αναγκαίο δικαιολογητικό για την κατάταξη τους, όπως είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Γ. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως και τη 15η Ιουνίου 2012, ως κανονιστική βάση προσδιορισμού των ελάχιστων αποδοχών κάθε ιδιωτικού εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λογίζεται το προϊσχύσαν μισθολογικό σύστημα των δημοσίων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι οι διατάξεις του μέρους Α του ν. 3205/03 (Α, 297) ως ίσχυαν την 31η Οκτωβρίου 2011.

Δ. Για το χρονικό διάστημα από την 16η Ιουνίου 2012 και εφεξής, κανονιστική βάση προσδιορισμού των ελάχιστων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν, για τους μεν υπηρετούντες, δυνάμει ενεργών συμβάσεων, οι διατάξεις του άρθρου 28 και η παρ. 1 του άρθρου 29 και για τους δε νεοπροσλαμβανόμενους, οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 έως 21 του ν. 4024/11.

Ε. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τον πλεονάζοντα χρόνο κατά την ένταξη ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε συγκεκριμένο βαθμό ισχύουν οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στ. Όσοι Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν εκδώσει πράξεις ένταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οδηγιών, οφείλουν το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου 2012 να τις τροποποιήσουν.

Ζ. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες στους εκπαιδευτικούς μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα κοινοποίησης προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της εντολής για εφαρμογή της 214/12 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, κατ’ εφαρμογήν του προϊσχύσαντος μισθολογικού συστήματος των δημοσίων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρούνται μη απαιτητές και μη συμψηφιστέες.
Επίσης θεωρούνται μη απαιτητές και μη συμψηφιστέες οι διαφορές των αποδοχών που καταβλήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2012, κατ’ εφαρμογήν του νέου συστήματος προσδιορισμού των ελάχιστων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η. Η καταγραφή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως κατά πλάσμα εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να καθοριστεί η κανονιστική βάση της μισθοδοσίας τους:
 αα. Είναι υποχρεωτική και δεν επηρεάζεται από την εκκρεμοδικία σχετικών διαφορών και
 ββ. Γίνεται κατά τρόπο που να δύναται ο αρμόδιος Διευθυντής Εκπαίδευσης ταχύτατα και αξιόπιστα, διαπιστώνει, ανά πάσα στιγμή, αν κάθε ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, εντός της διοικητικής περιφέρειας, καταβάλλει σε κάθε αντισυμβαλλόμενο του εκπαιδευτικό τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές.

Θ. Για τον ακριβή προσδιορισμό της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, που θεωρείται (κατά πλάσμα) πραγματική δημόσια υπηρεσία για την εφαρμογή του 6ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4024/11, εφαρμόζεται, ως ειδική διάταξη, το άρθρο 6 του ν. 1 824/88 (Α, 296).

Ι. Ειδικά η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, βάσει των υπ’ αρ. 918/98420/Δ5/06-08-08, Φ. 18/99587/Δ5/19-08-09 και Φ.Ι8/106808/Δ5/31-08-10 εγκυκλίων της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων, ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012-13, ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη και προαγωγή. Συνεπώς, εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσλαμβάνονται το πρώτον ή επαναπροσλαμβάνονται για να εργαστούν σε ιδιωτικά σχολεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 682/77 ως ισχύει σε κλάδο και ειδικότητα στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με τον βασικό τους τίτλο σπουδών, κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς να προσμετράται η προϋπηρεσία τους ως δασκάλων στα ιδιωτικά σχολεία.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω κατατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ειδικότερα με το ΠΔ. 1/03 (Α, 1) άρθρο 11, παρ. 18, παρ.24 και παρ. 29 και άρθρο 12, παρ. 19, παρ. 25 και παρ. 28.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Σχετικά Άρθρα