Παρακολούθηση - Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων Λυκείου 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.202178/Δ2/22-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες:Αν. Πασχαλίδου, Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442238

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2019, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:

  • με την με αρ. πρωτ. 119174/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3411) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου (διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 4479/09-10-2018) και
  • με την με αρ. πρωτ. 119177/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3412) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.

1. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης με απόφασή του συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης.

Η επιτροπή αποτελείται από:

  • τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
  • τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. . στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νσηΔ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
  • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και
  • έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες, η συμπλήρωση και αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών, η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 αυτής της εγκυκλίου.

2. Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 18-12-2018,
β) μέχρι και 25-01-2019,
γ) μέχρι και 22-02-2019,
δ) μέχρι και 27-03-2019 και
ε) μέχρι και 09-05-2019

Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν ΟΛΑ τα στοιχεία του πίνακα, ακόμα και εάν κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 1 μόνο στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολούθηση (09-05-2019) και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του βιβλίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. ενημερώνουν άμεσα την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

3. Συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ θα συμπληρώνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 2 αυτής της εγκυκλίου. Η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να συνυποβάλλει – μαζί με την αποστολή του ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – εισηγητική έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης (καταγραφή των σχολείων στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης).

5. Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων - Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων ΠΙΝΑΚΩΝ 1 από όλα τα Γενικά Λύκεια στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα στοιχεία (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και εισηγητική έκθεση) θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄) μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ να συμπληρώνεται ορθώς και να αποστέλλεται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Pin It

Εκτύπωση