edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός Ενδοσχολικών Εξετάσεων στα Γενικά Λύκεια 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2024

Αρ.Πρωτ.Φ1/41269/Δ2/18-04-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες :Ά.Βάρλα
Ε.Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2190 (Ε.Α.Ε.)

Θέμα: Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2023-2024
Σχετ: Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄8).

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024»(Β΄2086), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια και Λύκεια Ε.Α.Ε. ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων της χώρας:

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονταΙ από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Σύμφωνα με το αρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή στους/στις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ, Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα