edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.70/ΔΕΠΠΣ/05-10-2023
Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
………………………………..
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
www.depps.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των περ΄. α και β του άρθρου 49 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 έως και 33, 37 , την παρ. 2 του άρθρου 39, 41 έως και 43 και 232 αυτού (Α’ 136),
2. το ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141) και ιδίως του άρθρου 374,
3. το ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111) και ιδίως των άρθρων 13, 15 και 17,
4. την υπό στοιχεία 110584/Δ6/03.10.2023 Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων». (Β’ 5760).
5. της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11.05.2021 Υ.Α. «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄1895),
6. την υπό στοιχεία 26500/Δ6/09.03.2022 Υ.Α. «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β΄1048),
7. την υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υ.Α. «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. την υπό στοιχεία 55/ΔΕΠΠ.Σ./7-7-2023 απόφαση «Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠ.Σ./19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΚΑΛΕΙ

τους μόνιμους επί θητεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις άρθρου 31 του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 110584/Δ6/03.10.2023 (Β’ 5760) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία της θέσης του/της Προϊσταμένου/νης του Πειραματικού Σχολείου στο οποίο υπηρετούν με θητεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή Εκπαίδευση Επαγγελματίες εκπαίδευσης Επιλογή Υποδιευθυντών/τριών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ή
https://www.iep.edu.gr/services/pps subdirectors /

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00. Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών του/της προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων υποβάλουν αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν με θητεία.

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. κατά το χρόνο επιλογής

2. Κωλύματα επιλογής

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ούτε να τοποθετηθούν σε θέση Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων:

Ι) εκπαιδευτικοί που διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία,

ΙΙ) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

ΙΙΙ) εκπαιδευτικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26) ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα,

ΙV) εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθ.44 του ν. 4823/2021)

Επιπλέον, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων (άρθ. 33 έως 35 ν.4823/21), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή οι οποίοι/ ες υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

Προσοχή:
Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενοι Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ). Η αίτηση κάθε υποψηφίου/ας συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που οι υποψήφιοι διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η υποβολή της αίτησης επιτρέπεται μόνο για το ΠΕΙ.Σ. στο οποίο ο/η υποψήφιος/α υπηρετεί με θητεία.

Ο φάκελος υποψηφιότητάς περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί, η υπηρέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος με θητεία σε ΠΕΙ.Σ..

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:

δα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του/της έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

δβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

δγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

δε) ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετεί με θητεία στο ΠΕΙ.Σ.

Το βιογραφικό σημείωμα, το Π.Υ.Μ., τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Έλεγχος Δικαιολογητικών - Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ.1 του άρθρου 15 του 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιλέγουν τους Προϊστάμενους Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενους Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται το αργότερο εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 επιλέγουν τους/τις υποψηφίους/ες που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί/κτές στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα. Οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατ΄ αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της.

Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. κοινοποιούν τους ανωτέρω πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Π. Δ.Ε., το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Π. Δ. Ε..

2. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/φιες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 12:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων

3. Αναπροσαρμογή Πινάκων και Τελικοί πίνακες υποψηφίων Δεκτών Υποψηφίων

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ήτοι το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες, καταρτίζουν τους τελικούς πίνακες των δεκτών Υποψηφίων και ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να ενημερωθούν και μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

4. Επιλογή - Τοποθέτηση

Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις των δεκτών υποψηφίων και διαμορφώνει την πρόταση για τον/την Προϊστάμενο/η Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενο/η Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της αρμοδιότητάς της. Για τη διαμόρφωση της πρότασης η Π.Ε.Π.Π.Σ. λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα της προώθησης των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και συνεκτιμά τα προσόντα των υποψηφίων καθώς και την οργάνωση ή η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων και ιδίως δράσεων που προωθούν τους σκοπούς των ΠΕΙ.Σ.. .

Η Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει την παραπάνω πρόταση στον/στην Διευθυντή/ντρια της οικείας Π.Δ.Ε. για την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι/ες υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Προϊστάμενοι/ες Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενοι/ες Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων το αργότερο εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

5. Επαναπροκήρυξη θέσεων

Στην περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας ή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, τότε η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβαίνει στην επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφ. 3 της παρ. 7 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου.

6. Θητεία Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

Η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

Οι Προϊστάμενοι των Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί των ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α' 111) και την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4823/200 (Α΄136)). Αν η θητεία τους, ως εκπαιδευτικών, λήξει λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 ή αν δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους ως εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 τότε λήγει αυτοδικαίως και η θητεία τους ως Προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ..

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ΠΣ και ΠΕΙΣ κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Οι οικείες ΠΕΠΠΣ είναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν.4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με την ενότητα Β της παρούσης.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, της παρούσης καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος/η Προϊστάμενος/η Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊστάμενος/η Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

Σχετικά Άρθρα