edu.klimaka.gr

Ορισμός Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ

Ορισμός Εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2021-2024

Αρ.Πρωτ.90530/Κ1/11-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικ. Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2411
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ: kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
hr-sde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και τοποθέτηση νέων Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).
2. Την υπ΄ αριθ. 5953/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ΄αριθμ. 4817/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Aθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄4407),
4. την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),
5. Την υπ΄αρ. αριθμ. 103878 /K1/26-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΧ346ΜΤΛΗ-ΔΙ7) υπουργική απόφαση «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
6. Την υπ΄αρ. 135874/Κ1/25-10-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΩΚ46ΜΤΛΗ-ΘΦΡ) υπουργική απόφαση «Αυτοδίκαιη λήξη απόσπασης και τοποθέτησης της Υποδιευθύντριας του 1ου Σ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και απόσπαση και τοποθέτηση νέας Υποδιευθύντριας».
7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 90457/Κ1/11-08-2023 (ΑΔΑ: 972Τ46ΝΚΠΔ-ΗΛΔ) απόφαση «Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
8. Την υπ΄ αριθμ.98382/Κ1/09-08-2021 (ΑΔΑ:9ΟΙ946ΜΤΛΗ-Μ0Ο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και επιλογής ανά σειρά κατάταξης και προτίμησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
9. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12054/13-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το οποίο ο Πέτρος Πιτσίλκας του Αχιλλέα (ΑΜ: 202691) τοποθετήθηκε σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 6687/20-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΠΙ46ΜΤΛΗ-00Ε) απόφαση, Διευθυντής στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φαλάνης με τετραετή θητεία. Ο εν λόγω Διευθυντής ανέλαβε υπηρεσία στις 03-07-2023.
10. Το από 20-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 80809/Κ1/20-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση του Νικόλαου Σανιδά του Θωμά (ΑΜ: 220216), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, περί αποδοχής της θέσης του Υποδιευθυντή στο 1ο ΣΔΕ Τρικάλων.
11. Το από 29-06-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 72120/Κ1/29-06-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση της Αικατερίνης Υφασματοπώλη του Θεόδωρου (ΑΜ: 224281), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06, περί μη αποδοχής της θέσης της Υποδιευθύντριας στο ΣΔΕ Σερρών.
12. Το από 17-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 78082/Κ1/14-07-2023 και 78744/Κ1/17-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Άγγελου (ΑΜ: 192660), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, περί μη αποδοχής της θέσης του Υποδιευθυντή στο ΣΔΕ Σερρών.
13. Το από 17-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 78742/Κ1/17-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση της Αθηνάς Χριστοδούλου του Γεωργίου (ΑΜ:183700), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, περί μη αποδοχής της θέσης της Υποδιευθύντριας στο ΣΔΕ Σερρών.
14. Το από 13-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 78440/Κ1/17-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση της Χρυσάνθης Μούρτζιου του Χριστόδουλου (ΑΜ:184692), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80, περί αποδοχής της θέσης της Υποδιευθύντριας στο ΣΔΕ Σερρών.
15. Το από 18-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 79853/Κ1/19-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση του Γεώργιου Τασιούδη του Εμμανουήλ (ΑΜ:205580), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, περί μη αποδοχής της θέσης του Υποδιευθυντή στο 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης.
16. Το από 18-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. 79154/Κ1/18-07-2023 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με συνημμένη σε αυτό Υπεύθυνη Δήλωση του Αστέριου Κούκου του Κωνσταντίνου (ΑΜ: 185166), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, περί αποδοχής της θέσης του Υποδιευθυντή στο 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης.
17. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε και τοποθετούμε για το υπόλοιπο της θητείας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ.Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1Ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ 220216 ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 184692 ΠΕ80 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185166 ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.103878/Κ1/26-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Αικ. Κόλλια
Ηλ.Δ/νση :ddvpros1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442411

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
3. Την υπ΄ αριθ. 5953/2014 Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ΄ αριθμ. 71705/Κ1/16-06-2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 2605).
5. Την υπ΄ αριθμ. 75661/Κ1/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
6. Την υπ΄ αριθμ.98382/Κ1/09-08-2021(ΑΔΑ:9ΟΙ946ΜΤΛΗ-Μ0Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και επιλογής ανά σειρά κατάταξης και προτίμησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
7. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

173576

ΠΕ03

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

2

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

201186

ΠΕ01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

3

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

149361

ΠΕ85

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

4

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

198458

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

5

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

216079

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

6

ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ

ΣΔΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

205363

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

7

ΑΤΤΙΚΗ

1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

203322

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

8

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

188405

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ

9

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

212561

ΠΕ03

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

10

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

214975

ΠΕ82/ ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

11

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

590529

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

12

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

168564

ΠΕ08

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

13

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

154667

ΠΕ78

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ

14

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

200052

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

15

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΥΡΤΩ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

213838

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

16

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

622996

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

17

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

211076

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

18

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΧΙΟΥ

ΚΑΛΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

181899

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

19

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

200383

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ

20

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

205061

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ

21

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

701921

ΠΕ78

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

22

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

229656

ΠΕ83/ ΠΕ04.01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

23

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

202493

ΠΕ03

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

24

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΖΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

178310

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

25

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

182427

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

26

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΔΕ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

211479

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

27

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

199742

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

207579

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

29

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

197358

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

30

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

216026

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

31

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

205771

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

32

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

188195

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

33

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

224109

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

34

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

618772

ΠΕ70/ ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

35

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

196124

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

36

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

190789

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ

ΓΚΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

219623

ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

220566

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

161643

ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

204323

ΠΕ78

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

41

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

199864

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

42

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

217343

ΠΕ01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

43

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

206702

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

44

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

182192

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

195162

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΘΙΜΟΣ

189012

ΠΕ01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

47

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191194

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

48

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

171516

ΠΕ78

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

49

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

609889

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

50

ΚΡΗΤΗ

ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

218335

ΠΕ04.01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

51

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

196271

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

52

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΠΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

188390

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

53

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

191243

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

54

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

700861

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

55

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

205966

ΠΕ04.01

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

56

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

202086

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

57

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

203469

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

58

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

200563

ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

59

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

219646

ΠΕ80

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

60

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

195297

ΠΕ02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

61

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

229501

ΠΕ86

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2024.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα