edu.klimaka.gr

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ για Μετεγγραφές Φοιτητών --

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετά και τις συνενώσεις ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, σταμάτησαν να αναφέρονται μετεγγραφές μεταξύ τμημάτων ΤΕΙ, οι οποίες περιλαμβάνονται στις μετεγγραφές τμημάτων Πανεπιστημίων

Μετάβαση στις Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίου για Μετεγγραφές

 


 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 2656/2019

 

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2520/2018)

(Μετάβαση στο άρθρο με τις  Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές)

Αριθμ. 97719/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 - Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
β) των π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και 18/2018 (Α΄ 31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 186364/Ζ1/1.11.2017 έγγραφο προς την ΑΔΙΠ για την εξέταση του αιτήματος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να καθοριστεί το Τμήμα για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ως αντίστοιχο με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την αρνητική γνώμη του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) επί του παραπάνω αιτήματος.
3. Το με αριθμ. 76781/Ζ1/11.5.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
4. Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που ελήφθη στην 59η/23.5.2018 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το αριθμ.5584 ΕΞ/25.5.2018 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.
5. Το γεγονός ότι στη γνώμη της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά μόνο τα μαθήματα της ειδίκευσης «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας». Συνυπολογίζοντας ωστόσο το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών του ως άνω Τμήματος, προκύπτει σχεδόν πλήρης ταύτιση αυτού με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιπλέον στο παραπάνω Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα ΠΜΣ και κύκλος διδακτορικών σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, που παρέχουν πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Α' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές

Β' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΡΤΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΠΑΡΤΗ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

 ΚΟΖΑΝΗ 

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μεταβατική λειτουργία ως το 2018

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΜΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΡΤΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΘΗΒΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΥΡΓΟΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ -  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Γ΄ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ΄- ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις Σχολές χωρίς αντιστοιχεία που δεν προσφέρουν Μετεγγραφή)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,13 Ioυνίου 2018

O Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με την ισχύουσα απόφαση μεταφοράς θέσεων (μετεγγραφών) Φοιτητών

Καταργηθείσεες διατάξεις:
- αρ.89006/Ζ1/01-06-2017 στο ΦΕΚ 1915/2017
- στο ΦΕΚ 3142/2016)
- στο ΦΕΚ 2435/2014 η υπ. αριθμ.140277/Ε5

Σχετικά Άρθρα