Μεταπτυχιακό σε "Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης" ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ" ΕΚΠΑ 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

https://masters.ntlab.gr/
πρωτοποριακοί κύκλοι μαθημάτων με έμφαση στην καινοτομία στοχεύουν στην εζειδίκευση των σπουδαστών σε τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονα διεπιστημονικά πεδία ψηφιακής συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science ίη Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ ίδρυσης 82762/11-07-2018), ανακοινώνει την παράταση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2018-2019 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στελεχώνεται από περισσότερους από 12 διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, και στηρίζεται στην εμπειρία της ομώνυμης κατεύθυνσης του προϋφιστάμενου ΠΜΣ «Επικοινωνία & ΜΜΕ» ΕΚΠΑ με περισσότερους από 60 διπλωματούχους μέχρι σήμερα. Σκοπός του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις περιοχές

  • η επιστήμη των δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία
    (data science ίη journalism and communication)
  • σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων
    (designing virtual environment experiences)
  • συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία
    (participatory governance and digital social and humanitarian innovation)

για τις οποίες στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνονται επιλογές 6 εξαμηνιαίων μαθημάτων από συνολικά 12 προσφερόμενα, με στόχο την διεπιστημονική κατάρτιση επαγγελματιών και ερευνητών. Η επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων, η υψηλή αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές, οι σύγχρονες τεχνολογικές και ερευνητικές υποδομές του Προγράμματος και του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, η διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων με επιλεγμένους εξωτερικούς ομιλητές, καθώς και η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής μαθημάτων, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των σπουδών και την ανταπόκριση στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων στηρίζεται σε μοριοδότηση φακέλου υποψηφιότητας και προφορική συνέντευξη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες καθίστανται πτυχιούχοι κατά την περίοδο Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην πρόσκληση.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, για παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (απογευματινές συναντήσεις), με υποχρεωτική παρακολούθηση και συνολικό φόρτο απασχόλησης 90 ECTS για το σύνολο του Προγράμματος. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Το Πρόγραμμα έχει τέλη φοίτησης ύψους 650 Ευρώ ανά εξάμηνο, με τις προβλέψεις απαλλαγής για φοιτητές πολίτες της ΕΕ με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 όπως ισχύει.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες, προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, στην διεύθυνση: https://masters.ntlab.qr/index.php/2018/06/18/postgraduate2018/

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (στοιχεία επικοινωνίας εδώ και εδώ), καθώς και απευθείας με το Πρόγραμμα στην διεύθυνση medialab(ΣΤΟ)media.uoa.gr.


Αρ.Πρωτ.117818-06-2018/ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 4-4-2018). (Αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για την απόφαση ίδρυσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας)

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) Α’ κύκλου σπουδών της/του υποψηφίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 (έξι) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η Συνέλευση Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2018. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2018. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά είκοσι (20) φοιτήτριες/φοιτητές σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» («Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments») ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκέπτονται τους ιστοχώρους του Π.Μ.Σ.: http://www.media.uoa.gr/grads.html και https://masters.ntlab.gr/.

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (Σοφοκλέους 1, Αθήνα, ΤΚ 10559, 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 210 368 9457, και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής [Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00] από την Τρίτη 19/6/2018 έως και τη Δευτέρα 30/7/2018), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30ή Ιουλίου 2018 τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται).

β) Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης».

γ) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

δ) Βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται).

ε) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης Α' κύκλου σπουδών.

στ) Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.

ζ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές για τις οποίες υποβάλλονται τίτλοι σπουδών.

η) Αντίγραφα εκπονηθεισών πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών, εάν υπάρχουν.

θ) Αντίγραφα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών με διαδικασία κρίσης, εάν υπάρχουν.

ι) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

ια) Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον δεν πρόκειται για πτυχιούχους του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ.

ιβ) Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, ή τίτλους εκπαίδευσης ή σπουδών στα αγγλικά.

ιγ) Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας άλλων ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών γλωσσών.

ιδ) Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ελληνομάθειας ή επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

Οι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο του Π.Μ.Σ. και δεν επιστρέφονται στους υποβάλλοντες.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

(α) Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, τις προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τον φάκελο δικαιολογητικών που έχει προσκομιστεί. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζεται αρχικός Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

(β) Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (1) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (2) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (3) την εγγύτητα των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω στάδια και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια και βαρύτητες:

1) Βαθμός πτυχίου, με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).

2) Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).

3) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).

4) Επίδοση σε πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).

5) Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).

6) Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με διαδικασία κρίσης, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).

7) Πιστοποιημένη γνώση γλωσσών πέραν της μητρικής και της αγγλικής, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).

8) Επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).

9) Προφορική συνέντευξη, με βαρύτητα 30% (0 έως 3,0 μόρια).

Το σύνολο μορίων όλων των υποψηφίων υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και βαρύτητες στην κλίμακα 0 έως και 10, και οι υποψήφιοι των οποίων το σύνολο μορίων είναι ίσο με ή υπολείπεται έως και 0,5 από το σύνολο μορίων του τελευταίου επιτυχόντα θεωρούνται ισόβαθμοι με αυτόν και επίσης επιτυχόντες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνόλου μορίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση Τμήματος.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ο πίνακας κατάταξης ανακοινώνονται από την Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ., εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης.

VΙ. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης». Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30ή Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Αθήνα, 18-06-2018

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

 


Εκτύπωση