edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ 2021 2022

Αίτηση για σπουδές στο ΕΑΠ
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 42 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 516/24.06.2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 42 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2021, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 2. Πληροφορική (ΠΛΗ)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
 6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
 8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (131 θέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Master in Business Administration» (ΜΒΑ), Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 6. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 7. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 8. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM)
 9. Κοινό ΠΜΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 10. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 11. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 12. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 13. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 14. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 15. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 16. Data Science and Machine Learning (DAMA)
 17. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 18. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 19. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 20. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 22. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ)
 23. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 24. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)
 25. Κοινό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)
 26. Κοινό ΠΜΣ Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ)
 27. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 28. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 29. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 30. Κοινό ΠΜΣ Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)
 31. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 32. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 33. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 34. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 35. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 36. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
 37. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 38. Κοινό ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 39. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM)
 40. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 41. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)
 42. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 5η Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 31η Αυγούστου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.

 •  Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.
 • Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.
 • Η παρακολούθηση Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).
 • Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (ΜΕΜ) αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: www.eap.gr. Από τις ΘΕ των προγραμμάτων δεν θα προσφερθούν οι εξής ΜΕΜ: ΙΣΠ43, ΠΛΗ40, ΤΡΑΧ61, ΔΗΔ81, ΔΗΔ82, ΔΗΔ83, ΔΙΤ81, ΔΙΤ82, ΔΙΤ83, ΔΙΤ84, ΔΙΤ85, ΔΙΤ86, ΔΙΣ64, ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42, ΔΑΘ43, ΕΕΠ31, ΕΕΠ32, ΕΕΠ33, ΔΙΣ61, ΔΙΠ40, ΣΕΙ53, ΣΕΙ54, ΣΕΙ55, ΣΕΙ60, ΣΕΙ61, ΣΕΙ62, ΣΕΙ63, οι ΘΕ των ΠΜΣ: ΚΥΚ, ΒΝΠ, ΓΧΝ, ΠΔΕ, DAMA, CCC οι Εργαστηριακές ΘΕ και οι Ενότητες Πρακτικής Άσκησης.
 • Η παρακολούθηση της μεμονωμένης ΘΕ ΙΣΠ20 δεν δίνει τη δυνατότητα για εγγραφή στο ΠΣ ΙΣΠ.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. «Πληροφορική και Εκπαίδευση» (ΠΛΗ37) θα οδηγήσει σε βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 111 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102), με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους τμημάτων των οποίων ο τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης και διορισμού του κλάδου εκπαιδευτικών ΠΕ86 ‘Πληροφορική’.
 • Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) στις Μεμονωμένες Θ.Ε. είναι κοινές με αυτές των φοιτητών που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.
 • Η προσφορά μίας μεμονωμένης Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητών.
 • Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν σε Θ.Ε. του ίδιου Προγράμματος Σπουδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ECTS ανά εξάμηνο και τα 60 ECTS ανά έτος.
 • Το διδακτικό υλικό, στα προγράμματα με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες παρέχεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή και στα ΠΜΣ DAMA, CCC παρέχεται σε ψηφιακή μορφή.
 • Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να επιλέξουν μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν.
 • Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.
 • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τη 10η Σεπτεμβρίου 2021.
 • Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2552/97.
 • Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια αν ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής που θα προσκομιστεί δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

Πάτρα, 2 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Υποβολή αίτησης για σπουδές στο ΕΑΠ


Εκτύπωση