Αιτήσεις για Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ 2021 2022

Αίτηση για σπουδές στο ΕΑΠ
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 367 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 502/20.01.2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 367 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2021, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) (250 θέσεις)
 2. Πληροφορική (ΠΛΗ) (1.200 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) (1.500 θέσεις)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
 5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
 6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) (800 θέσεις)
 7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) (450 θέσεις)
 8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) (100 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (300 θέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Master in Business Administration» (ΜΒΑ), Διοίκηση Επιχειρήσεων (450 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) (390 θέσεις)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) (430 θέσεις)
 4. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) (455 θέσεις)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) (450 θέσεις)
 6. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (150 θέσεις)
 7. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (200 θέσεις)
 8. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM) (125 θέσεις)
 9. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
 10. Κοινό ΠΜΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) (200 θέσεις)
 11. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
 12. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) (150 θέσεις)
 13. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) (350 θέσεις)
 14. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) (100 θέσεις)
 15. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) (420 θέσεις)
 16. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) (250 θέσεις)
 17. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) (335 θέσεις)
 18. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) (260 θέσεις)
 19. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) (100 θέσεις)
 20. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) (200 θέσεις)
 21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) (80 θέσεις)
 22. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ) (120 θέσεις)
 23. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (90 θέσεις)
 24. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 θέσεις)
 25. Κοινό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) (60 θέσεις)
 26. Κοινό ΠΜΣ Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ) (60 θέσεις)
 27. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) (90 θέσεις)
 28. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) (80 θέσεις)
 29. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) (30 θέσεις)
 30. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)(200 θέσεις)
 31. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (100 θέσεις)
 32. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) (200 θέσεις)
 33.  Κοινό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (200 θέσεις)
 34. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) (650 θέσεις)
 35. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) (300 θέσεις)
 36. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) (180 θέσεις)
 37. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
 38. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-επιστήμες της αγωγής (ΕΤΑ) (250 θέσεις)
 39. Κοινό ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) (300 θέσεις)
 40. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM) (150 θέσεις)
 41. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (200 θέσεις)
 42. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (200 θέσεις)
 43. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία ( 300 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Για το ΠΜΣ ΕΑΓ το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 250 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.. Οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 200 υποψηφίους και οι υπόλοιπες 50 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν.

• Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.

• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

• Η παρακολούθηση Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).

• Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (ΜΕΜ) αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: www.eap.gr.
Από τις ΘΕ των προγραμμάτων δεν θα προσφερθούν οι εξής ΜΕΜ: ΙΣΠ43, ΠΛΗ40, ΤΡΑΧ61, ΔΗΔ81, ΔΗΔ82, ΔΗΔ83, ΔΙΤ81, ΔΙΤ82, ΔΙΤ83, ΔΙΤ84, ΔΙΤ85, ΔΙΤ86, ΔΙΣ64, ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42, ΔΑΘ43, ΕΕΠ31, ΕΕΠ32, ΕΕΠ33, ΕΤΑ62, ΕΤΑ63, ΔΙΣ61, ΔΙΠ40, ΣΕΙ53, ΣΕΙ54, ΣΕΙ55, ΣΕΙ60, ΣΕΙ61, ΣΕΙ62, ΣΕΙ63, οι ΘΕ των ΠΣ: ΕΑΓ, ΚΥΚ, ΒΝΠ, ΓΧΝ, ΠΔΕ, οι Εργαστηριακές ΘΕ και οι Ενότητες Πρακτικής Άσκησης.

• Η παρακολούθηση της μεμονωμένης ΘΕ ΙΣΠ20 δεν δίνει τη δυνατότητα για εγγραφή στο ΠΣ ΙΣΠ.

• Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. «Πληροφορική και Εκπαίδευση» (ΠΛΗ37) θα οδηγήσει σε βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 111 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102), με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών ‘Πληροφορική’ του ΕΑΠ.

• Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) στις Μεμονωμένες Θ.Ε. είναι κοινές με αυτές των φοιτητών που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

• Η προσφορά μίας μεμονωμένης Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητών.

• Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν σε Θ.Ε. του ίδιου Προγράμματος Σπουδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ECTS ανά εξάμηνο και τα 60 ECTS ανά έτος.

• Το διδακτικό υλικό, στα προγράμματα με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες παρέχεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.

• Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να επιλέξουν μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν.

• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 1η Ιουλίου 2021.

• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2552/97.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια αν ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής που θα προσκομιστεί δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να
επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

Πάτρα, 11 Μαρτίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Υποβολή αίτησης για σπουδές στο ΕΑΠ


Εκτύπωση