edu.klimaka.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.23188/15-10-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Πληρ.: Ρ. Δελατόλα
Ηλ. δ/νση: delatola_r(ΑΤ)mintour.gr
Τηλ.:210- 373 6182
Fax: 210- 373 6181

Θέμα: Διαδικασία επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης για επαγγελματίες ξεναγούς-κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων γλωσσομάθειας

Οι επαγγελματίες ξεναγοί που επιθυμούν επέκταση και απαλλάσσονται από τις εξετάσεις στις γλώσσες, σύμφωνα με την περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών (κυα υπ’ αρ. Τ/7662/25-10-2002, ΦΕΚ 1375/Β΄), μπορούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Τουρισμού, Τμήμα ΑΣΤΕ & Σχολών Ξεναγών, της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις στις ξένες γλώσσες οι κάτοχοι:

α) Πτυχίου τμημάτων ξένων γλωσσών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αντιστοίχου και ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ αλλοδαπής.

β) Πτυχίου φιλολογίας, ιστορίας ή αρχαιολογίας ΑΕΙ της αλλοδαπής αντίστοιχου και ισότιμου ΑΕΙ της ημεδαπής.

γ) Οι κάτοχοι των διπλωμάτων ξένων γλωσσών του Παραρτήματος Ι του παρόντος εγγράφου, εφόσον έχουν αποκτήσει το δίπλωμα εντός της τελευταίας πενταετίας.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία επέκτασης και την έκδοση νέας ταυτότητας, σύμφωνα με την παρ.5 του άρ. 2 της με αριθμ.16368/25-07-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1808/Β΄), είναι τα ακόλουθα:

• Συμπληρωμένη αίτηση του Παρατήματος ΙΙΙ.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματος ξένης γλώσσας του Παραρτήματος Ι, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

• Διπλότυπο είσπραξης Τύπου Α’ (ως αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου) ύψους είκοσι (20) ευρώ, πληρωτέο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741.

• Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τα παραρτήματα και την αίτηση για επέκταση των γλωσσών ξενάγησης

Σχετικά Άρθρα