edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Φοίτησης στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α.Π.:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/7/14262/25-05-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληρ: Σ. Λάντας
Τηλέφωνο: 2131313227
Email.: s.lantas(ΑΤ)ydmed.gov.gr

Θέμα: Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (20η εκπαιδευτική σειρά)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1728/16/951304/16-05-2016 απόφαση της Προϊστάμενης του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΩΣ1Ρ465ΦΘΕ-ΘΞΜ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ 380/96, όπως ισχύει.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1961 και εντεύθεν).

Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 12-9-2016 έως 7-4- 2017, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή θα πραγματοποιηθεί ένα (1) εκπαιδευτικό ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, οι δαπάνες του οποίου θα επιβαρύνουν τις υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων.

Για περαιτέρω πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ.1728/16/951304/16-05-2016 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣ1Ρ465ΦΘΕ-ΘΞΜ).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών, παρακαλούνται μέχρι και τη Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών κλπ, στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15 - Τ.Κ.10674), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, αντιστοίχως.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Σχετικά Άρθρα