Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ 2018

Εκτύπωση  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ 2018

03-08-2018

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2018.

Στη διαδικασία που διεξήχθη από τις 28 Απριλίου 2018 έως και τις 13 Μαίου 2018 σε 21 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 3.582 υποψήφιοι. Από αυτούς, 3.152 (ποσοστό επιτυχίας 87,99%) εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ ΔΠ/32541/ 27.07.2018 Απόφαση της υπ’ αριθμ. 325/26.07.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αναλυτικά το ποσοστό επιτυχίας στο Θεωρητικό μέρος ανερχεται στο 89,97% και στο Πρακτικό μέρος στο 80,84%.

Οι επιτυχόντες μπορούν να εκτυπώσουν τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας μέσω της εφαρμογής http://trainersexams.eoppep.gr, χωρίς καμία περαιτέρω διοικητική διαδικασία. Οι επιτυχόντες, μπαίνοντας στην εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση Βεβαίωσης». Τη Βεβαίωση Επάρκειας μπορούν να εκτυπώνουν και οι επιτυχόντες των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ενέργειες και έθεσε σε λειτουργία την παραπάνω εφαρμογή.&/p>

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια μπορούν να ενημερώνονται στην εφαρμογή: trainers.eoppep.gr, εισάγοντας τους κωδικούς τους καθώς και στη μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια: http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators για το πλήρες χαρτοφυλάκιο προσόντων τους (ειδικότητα, ΣΤΕΠ, κωδικοί ΕΚΟ, κ.λπ.)

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ελένη Γιαννακοπούλου


Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 1ης περιόδου 2018

Πληροφοριακά Στοιχεία

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε σήμερα 3/8 τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2018.

Στις εξετάσεις αυτές που διεξήχθησαν από τις 28 Απριλίου 2018 έως και τις 13 Μαίου 2018 σε 21 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 3.582 υποψήφιοι. Από αυτούς, 3.152 (ποσοστό επιτυχίας 87,99%) εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας έθεσε σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του 2018, αλλά και όλοι και όλες που έχουν ενταχτεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις σε προηγούμενα χρόνια  μπορούν να εκτυπώνουν τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας τους μέσω της εφαρμογής http://trainersexams.eoppep.gr, χωρίς καμία περαιτέρω διοικητική διαδικασία.

Παράλληλα, με παλιότερες εφαρμογές που ήδη λειτουργούν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των προσόντων τους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην εφαρμογή: trainers.eoppep.gr και να αιτούν την αναθεώρηση του, ενώ τα Κέντρα Διαβίου Μάθησης και κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή μπορεί να αναζητά εκπαιδευτές  με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και επιθυμητά προσόντα στην εφαρμογή: http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators


Εκτύπωση