edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στον ΕΟΠΠΕΠ 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΟΠΠΕΠ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.72696/Γ4/12-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΙΔ
Πληροφορίες : Π. Μπουσιώτης, Κ. Μανιάτη,
Μ. Κοκολάκη
E-mail : pmpousiotis(ΣΤΟ)minedu.gov.gr,
kmaniati(ΣΤΟ)minedu.gov.gr,
mkokolaki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 -344 2781, 2779, 2768

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο του Α' Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β. των άρθρων 7, 9, 12 και 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
γ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει,
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019,
ε. του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου τομέα», όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 81/2019 (Α΄119 ) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
η. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ. του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Tην αριθμ. 48077/Υ2/22-03-2018 (Β΄1133) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
3. Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/οικ. 13157/27-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έναρξη Α΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019».
4. Tις αιτήσεις των υποψηφίων.
5. Το από 11-05-2020 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Κινητικότητας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τον συνημμένο σε αυτό Τελικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Κινητικότητας, στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2019.
6. Την Απόφαση ΔΔ/17233/15-05-2020 της με αρ. 406/14-05-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 18408/18-05-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
8. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των επιλεχθέντων υπαλλήλων με τις οποίες δηλώνουν ότι αποδέχονται τις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
9. Το αρ. πρωτ. 2/2016/16-01-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016».
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπώνται οι παρακάτω υπάλληλοι διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο
υπαλλήλου
Όνομα
Πατρός
Υφιστάμενη
σχέση εργασίας
Κατηγορία
Εκπαίδευσης
Κλάδος Φορέας
Προέλευσης
Κωδικός
Θέσης
Κλάδος
στον φορέα
υποδοχής
Θέση
(οργανωτική μονάδα)
στον φορέα υποδοχής
ΡΑΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α38701 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α32859 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α77975 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ. Α20431 ΤΕ TE1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΟΥΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α67484 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Η διάρκεια των παραπάνω αποσπάσεων είναι ένα έτος.

Αριθμός Βεβαίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Φ.1/ Α/187 /62210/Bl/25-05-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στον ΕΟΠΠΕΠ 2021-22


Εκτύπωση