edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στον ΕΟΠΠΕΠ 2024 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΟΠΠΕΠ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.36164/Ε2/27-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
 210 3443266
E-mail : elymperaki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Την περ. Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α’167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την παρ.6 του άρθρου 6 του ν.2740 /1999 (Α’186)
2. Το άρθρο 31 του ν.3848/2010 (Α’71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την περ. κβ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4473/2017 (Α’78)
4. Το άρθρο 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
5. Του άρθρου 27 του ν.4115/13 (Α’24), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38 του ν.4186/13 (Α’193)
6. Το π.δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
7. Το π.δ.84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
8. Το π.δ.77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέ σεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
9. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αρ. 34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ:9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2024-2025».
11. Το με αρ. πρωτ. 15582/20-05-2024 έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ και
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2024-2025 στον ΕΟΠΠΕΠ, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τις παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 713732 ΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ60
2 602302 ΜΠΟΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ70
3 614080 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70
4 596873 ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλείται να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.56139/Ε2/27-05-2024/ΥΠΑΙΘA

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2024-25.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133τΑ΄)
6. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
7. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
8. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130τΑ΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
9. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131τΑ΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34880/E2/04.04.2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) εγκύκλιο αποσπάσεων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12385/30.04.2024 εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
12. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το σχολικό έτος 2024-25, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ/ΕΙΔ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
718914 ΔΗΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ79.01 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
713198 ΚΑΤΣΙΝΗ ΠΟΠΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
209518 ΚΕΛΑΙΔΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
185219 ΠΕΤΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ86 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
702705 ΠΛΩΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στον ΕΟΠΠΕΠ 2023-24

Σχετικά Άρθρα