edu.klimaka.gr

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας Εκπαιδευτικών

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας Εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κατ΄ Οίκον Διδασκαλία

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3369/2021

Αριθμ. 78844/Ν1
Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 252).
2. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.13 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 252).
3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.14 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017 «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 17).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υπουργών» (Α΄ 121).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή» (Β΄ 33).
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 υπουργικής απόφασης Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/424/78827/Β1/1.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

1. Με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12 υποβάλλεται στην αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φάκελος που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία αναγράφεται ότι:

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

iv) αιτείται την αναγγελία της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,

v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

γ) Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)

δ) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνει την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και αναζητά αυτεπαγγέλτως το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του αιτούντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

3. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), χορηγείται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

1. Με την ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας της περ. 6 της παρ. Θ.12 υποβάλλεται στην αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φάκελος που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν, είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία αναγράφεται ότι:

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

iv) αιτείται την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,

v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

γ) Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

δ) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

στ) Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ζ) Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης για την ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

2. Η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνει την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και αναζητά αυτεπαγγέλτως το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του αιτούντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης.

3. Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης ανανέωσης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφόσον ο κάτοχος της αδείας δικαιούται να συνεχίζει να διδάσκει, έχοντας το ίδιο προσόν, σε ένα ή πλέον του ενός εκ των Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον, τυχόν αίτησή του για διδασκαλία στα λοιπά εξ’ αυτών (ή/και Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, κατ’ οίκον), πέραν των οριζομένων στην αρχική άδεια διδασκαλίας, θα εξεταστεί στο πλαίσιο του αρχικού αιτήματος ανανέωσης άδειας διδασκαλίας από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα υπηρεσιών

1. Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (συμπεριλαμβανομένων και των επικαιροποιήσεων φακέλων εκπαιδευτικών της υποπ. Θ.13 και Θ.14 του ν. 4093/2012) που υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ μέχρι και τις 30.6.2021 (ή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 30.6.2021), εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος τηρεί και το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου αρμοδιότητάς του.

2. Από 1.7.2021, η οικεία σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία (της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), συμπεριλαμβανομένων και των επικαιροποιήσεων φακέλων εκπαιδευτικών της υποπαρ. Θ.13 και Θ.14 του ν. 4093/2012, ως ισχύει.

Ομοίως, με απόφαση της οικείας σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανανεώνονται οι αιτήσεις ανανέωσης που υπεβλήθησαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι 30.8.2019 (δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 / Α΄ 102) και ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (σύμφωνα με την περ. 6 της υποπαρ. Θ.12 όπως προστέθηκε με την παρ. β του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Άρθρο 4
Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία

Για την επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτουμένων εκ του νόμου δικαιολογητικών, με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε αναγγελία ή ανανέωση άδειας επαγγέλματος διδασκαλίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαρ. Θ.13 και Θ.14 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ioυλίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Αντικαταστάθηκε η Αριθμ. 34566/ΙΑ στο ΦΕΚ 756/2013

Αντικαταστάθηκε η Αριθμ. 10139/ΙΑ στο ΦΕΚ 3057/2012

Σχετικά Άρθρα