Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Νοεμβρίου 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΠΓ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

(Μετάβαση στη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής)

(σ.σ. απόσπασμα από προκήρυξη εξετάσεων Νοεμβρίου 2019, βλ, ανωτέρω σύνδεσμο)


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 09:25

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

 

85΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

20΄-25΄ 

09:40 – 11:05

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 

85΄

11:20 – 11:50

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:00 – 12:30

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20΄-30΄ 

12:05 –  ...

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

 

20΄-25΄ 

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:45 – …

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

20΄-25΄ 

13:00 – 13:30

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20΄-30΄ 

13:15 – …

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

20΄-25΄ 

13:30 – 14:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20΄-30΄ 

13:45 – …

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

20΄-25΄ 

14:15 – …

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

20΄-25΄ 

14:20 – 15:45

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 2

85΄

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

20΄-30΄ 

16:45 – 17:10

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 1

85΄

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 10:00

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

 

120΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 4

30΄

10:15 – 12:15

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120΄

12:30 – 13:00

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

30΄

13:00 – 13:30

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

30΄

13:10 – 15:10

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 2

120΄

13:15 – …

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

 

30΄

13.30 – 14:00

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

30΄

13:45 – …

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

30΄

14:00 – 14:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

30΄

14:15 – …

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

30΄

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

30΄

14:45 – ... 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

30΄

15:30 – 17:30

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 1

120΄

15:15 – …

 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

30΄

17:45 – 18:15

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 3

30΄


Εκτύπωση