Πρόγραμμα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Δεκεμβρίου 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Μετάβαση στη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 09:25

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

 

85΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

20΄-25΄ 

09:40 – 11:05

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 

85΄

11:20 – 11:50

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:00 – 12:30

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20΄-30΄ 

12:05 –  ...

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

 

20΄-25΄ 

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:45 – …

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

20΄-25΄ 

13:00 – 13:30

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20΄-30΄ 

13:15 – …

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

20΄-25΄ 

13:30 – 14:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20΄-30΄ 

13:45 – …

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

20΄-25΄ 

14:15 – …

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

20΄-25΄ 

14:20 – 15:45

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 2

85΄

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

20΄-30΄ 

16:45 – 17:10

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 1

85΄

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 10:00

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

 

120΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 4

25΄

10:15 – 12:15

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120΄

12:30 – 13:00

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

30΄

13:00 – 13:30

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

30΄

13:10 – 14:40

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 2

90΄

13:15 – …

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

 

30΄

13.30 – 14:00

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

30΄

13:45 – …

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

30΄

14:00 – 14:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

30΄

14:15 – …

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

30΄

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

30΄

14:45 – ... 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

30΄

15:00 – 16:20

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 1

80΄

15:15 – …

 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

30΄

16:35 – 17:05

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 3

25΄

Pin It

Εκτύπωση