Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Νοεμβρίου 2018

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Μετάβαση στη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

19-11-18
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων για τα Τουρκικά (Ενότητες 1 και 3) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης των Ενοτήτων 1 και 3 του επιπέδου Γ για την τουρκική γλώσσα, την Κυριακή 25.11.18.

Ειδικότερα, η εξέταση της Ενότητας 1 του επιπέδου Γ θα διενεργηθεί από 15.30 έως 17.30 (αντί 15.00-17.00) και η εξέταση της Ενότητας 3 του επιπέδου Γ θα διενεργηθεί από 17.45 έως 18.15 (αντί 16.35-17.05).

 

 

 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 09:25

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

 

85΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

20΄-25΄ 

09:40 – 11:05

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 

85΄

11:20 – 11:50

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:00 – 12:30

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20΄-30΄ 

12:05 –  ...

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

 

20΄-25΄ 

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:45 – …

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

20΄-25΄ 

13:00 – 13:30

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20΄-30΄ 

13:15 – …

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

20΄-25΄ 

13:30 – 14:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20΄-30΄ 

13:45 – …

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

20΄-25΄ 

14:15 – …

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

20΄-25΄ 

14:20 – 15:45

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 2

85΄

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

20΄-30΄ 

16:45 – 17:10

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 1

85΄

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 10:00

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

 

120΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 4

30΄

10:15 – 12:15

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120΄

12:30 – 13:00

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

30΄

13:00 – 13:30

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

30΄

13:10 – 15:10

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 2

120΄

13:15 – …

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

 

30΄

13.30 – 14:00

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

30΄

13:45 – …

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

30΄

14:00 – 14:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

30΄

14:15 – …

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

30΄

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

30΄

14:45 – ... 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

30΄

15:30 – 17:30

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 1

120΄

15:15 – …

 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

30΄

17:45 – 18:15

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 3

30΄


Εκτύπωση