Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Νοεμβρίου 2018

Pin It

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Μετάβαση στη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 09:25

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

 

85΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

20΄-25΄ 

09:40 – 11:05

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 

85΄

11:20 – 11:50

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:00 – 12:30

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20΄-30΄ 

12:05 –  ...

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

 

20΄-25΄ 

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:45 – …

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

20΄-25΄ 

13:00 – 13:30

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20΄-30΄ 

13:15 – …

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

20΄-25΄ 

13:30 – 14:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20΄-30΄ 

13:45 – …

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

20΄-25΄ 

14:15 – …

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

20΄-25΄ 

14:20 – 15:45

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 2

85΄

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

20΄-30΄ 

16:45 – 17:10

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 1

85΄

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 10:00

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

 

120΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 4

30΄

10:15 – 12:15

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120΄

12:30 – 13:00

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

30΄

13:00 – 13:30

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

30΄

13:10 – 15:10

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 2

120΄

13:15 – …

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

 

30΄

13.30 – 14:00

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

30΄

13:45 – …

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

30΄

14:00 – 14:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

30΄

14:15 – …

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

30΄

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

30΄

14:45 – ... 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

30΄

15:00 – 17:00

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 1

120΄

15:15 – …

 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

30΄

16:35 – 17:05

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 3

30΄

Pin It

Εκτύπωση