edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών για Εξετάσεις Πολιτογράφησης (ΠΕΓΠ)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΠΕΓΠ)

Αρ.Πρωτ.Φ.251/32533/Α5/22-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Χ. Πάτρου
Κ. Ντούτσου
Ε. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3443596
210 3442684
210 3442699
Email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Email: exetaseis-ithageneia(ΣΤΟ)ypes.gr

ΘΕΜΑ: -ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Πρόσκλησης για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022.
-Προσθήκη Εξεταστικών Κέντρων σε Χανιά και Κομοτηνή

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 71728/4-10-2021 (ΦΕΚ 4669 Β΄/2021) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις α΄ εξαμήνου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, επιπέδου ανάλογου του Β1, καθώς και στις εξής θεματικές ενότητες: α) Γεωγραφία, β)Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές. Σας ενημερώνουμε ότι για τους επιτηρητές θα υπάρξει νεότερη πρόσκληση.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Για αυτές τις εξετάσεις συγκροτείται μητρώο Αξιολογητών-Βαθμολογητών των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι ανήκοντες στο Μητρώο αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

 1. στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων που θα γίνει σε ΒΚ στην Αθήνα, στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ.
 2. στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών με ειδικές δεξιότητες σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 3. στην εξέταση της παραγωγής του προφορικού λόγου των υποψηφίων, σε όλα τα ΕΚ.

Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ηράκλειο και Χανιά.

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο αξιολογητών-βαθμολογητών για τις εν λόγω εξετάσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και συγκεκριμένα,

α) Ως Βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και ως Αξιολογητές στα Ειδικά Εξεταστικά κέντρα:

 • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02),
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), προτιμητέοι με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος.

Από τις δύο παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη, στην Ιστορία, στη Νομική Επιστήμη, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, στην Κοινωνιολογία και στη Γεωγραφία και στη συνέχεια οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στα προηγούμενα επιστημονικά αντικείμενα.

β) Ως Αξιολογητές παραγωγής προφορικού λόγου στα Ελληνικά:

 • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02).
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), προτιμητέοι με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των βαθμολογητών/αξιολογητών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 καθώς και με το άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. 71728/4-10-2021 (ΦΕΚ 4669 Β΄/2021) απόφασης του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Β) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από τους εκπαιδευτικούς

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 4 Απριλίου 2022 στον παρακάτω σύνδεσμο : https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/#login

Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα. Θα δηλώνουν τις προτιμήσεις και τα προσόντα τους, στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. ευθύνης τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο τους.

Τέλος, παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά (βλέπε ανωτέρω παράγραφο Β).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ


Αρ.Πρωτ.Φ.251/15645/Α5/11-02-2022/ΥΠΑΙΘ
(Ανακοινοποίηση στις ημερομηνίες)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Χ. Πάτρου
Κ. Ντούτσου
Ε. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3443596
210 3442684
210 3442699
Email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022.
Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 71728/4-10-2021 (ΦΕΚ 4669 Β΄/2021) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις α΄ εξαμήνου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, επιπέδου ανάλογου του Β1, καθώς και στις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Γεωγραφία,
 2. Ιστορία,
 3. Πολιτισμός και
 4. Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές. Σας ενημερώνουμε ότι για τους επιτηρητές θα υπάρξει νεότερη πρόσκληση.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Για αυτές τις εξετάσεις συγκροτείται μητρώο Αξιολογητών-Βαθμολογητών των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι ανήκοντες στο Μητρώο αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

 1. στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων που θα γίνει σε ΒΚ στην Αθήνα, στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ.
 2. στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών με ειδικές δεξιότητες σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 3. στην εξέταση της παραγωγής του προφορικού λόγου των υποψηφίων, σε όλα τα ΕΚ.
  Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα,Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ρόδο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Καλαμάτα και Τρίπολη.

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο αξιολογητών-βαθμολογητών για τις εν λόγω εξετάσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και συγκεκριμένα,

α) Ως Βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και ως Αξιολογητές στα Ειδικά Εξεταστικά κέντρα:

 • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02),
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), προτιμητέοι με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος.

Από τις δύο παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη, στην Ιστορία, στη Νομική Επιστήμη, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, στην Κοινωνιολογία και στη Γεωγραφία και στη συνέχεια οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στα προηγούμενα επιστημονικά αντικείμενα.

β) Ως Αξιολογητές παραγωγής προφορικού λόγου στα Ελληνικά:

 • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02).
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), προτιμητέοι με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των βαθμολογητών/αξιολογητών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 καθώς και με το άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. 71728/4-10-2021 (ΦΕΚ 4669 Β΄/2021) απόφασης του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Β) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από τους εκπαιδευτικούς

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 μετά τις 17.00 και μέχρι 4 Απριλίου 2022 στον παρακάτω σύνδεσμο : https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/#login

Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα. Θα δηλώνουν τις προτιμήσεις και τα προσόντα τους, στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. ευθύνης τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο τους.

Τέλος, παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά (βλέπε ανωτέρω παράγραφο Β).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ


Εκτύπωση