edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών για Εξετάσεις Πολιτογράφησης (ΠΕΓΠ) 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΠΕΓΠ) 2024

Αρ.Πρωτ.Φ.251/22754/Α5/04-03-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες E. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442699
E-mail: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr,
elanagn(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: 1. Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.
2. Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.

Σας γνωστοποιούμε ότι στις 14 Απριλίου 2024 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, θα εξεταστούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, επιπέδου ανάλογου του Β1, καθώς και στις εξής θεματικές ενότητες: α) Γεωγραφία, β)Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Για αυτές τις εξετάσεις συγκροτείται μητρώο Αξιολογητών-Βαθμολογητών των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι ανήκοντες στο Μητρώο αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

  1. στην εξέταση της παραγωγής του προφορικού λόγου των υποψηφίων, στα 67 Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.)
  2. στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών με ειδικές δεξιότητες στα 9 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.), 7 σε Αττική και 2 σε Θεσσαλονίκη.
  3. στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων που θα γίνει σε Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) στην Αθήνα.

Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Τρίπολη, Χαλκίδα και Χανιά.

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο αξιολογητών-βαθμολογητών για τις εν λόγω εξετάσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Π.Ε.Γ.Π. και συγκεκριμένα:

α) Ως Βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και ως Αξιολογητές-μέλη Ειδικών Τριμελών Επιτροπών στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.):

  • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02),
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), κατά προτίμηση με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή /και κάτοχοι διδακτορικού στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ Τμήματος

Από τις δύο παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές ή/και κατοχή διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή, την Πολιτική Επιστήμη, την Ιστορία, τη Νομική Επιστήμη, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, την Κοινωνιολογία και τη Γεωγραφία και στη συνέχεια οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στα προηγούμενα επιστημονικά αντικείμενα.

β) Ως Αξιολογητές παραγωγής προφορικού λόγου στα Ελληνικά:

  • Φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων (ΠΕ02).
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), κατά προτίμηση με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή /και κάτοχοι διδακτορικού στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας, κάτοχοι δεύτερου πτυχίου φιλολογικού, ιστορικού ή ΦΠΨ τμήματος

Β) ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Για τις εν λόγω εξετάσεις (Κυριακή 14 Απριλίου 2024), σε όλα τα Ε.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. (Αττική και Θεσσαλονίκη), θα απασχοληθούν ως επιτηρητές και εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης

Γ) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από τους εκπαιδευτικούς

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, όσοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους από τη Δευτέρα 04.03.2024 και ώρα 17:00 μέχρι και την Τρίτη 19.03.2024 και ώρα 23.59 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Ο σύνδεσμος είναι κοινός για αξιολογητές-βαθμολογητές και επιτηρητές, αλλά εντός της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας θα υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα δηλώνοντας τις προτιμήσεις, τα προσόντα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης για έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας. Ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή θα υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον σύνδεσμο https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#contactUs

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. ευθύνης τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχετικά Άρθρα