edu.klimaka.gr

Πιστοποίηση Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού (Ελληνομάθεια)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5161/2020

Αρ.πρωτ.157811/K1/18-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Σύνταξη : Ν. Σωτηροπούλου
Tηλέφωνο : 213 131 1652
e-mail : nsotiropoulou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 90 και 107, παρ. 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
2. Το άρθρο 8, παρ. 1 περ. ιδ΄του ν. 3469/2006 (Α΄28), όπως η περίπτωση αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 48 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).
3. Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Tμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους–Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την με αρ. 122600/Γ/30-7-2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/2-8-2019) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Την με αρ. 112732/Α7/11-7-2019 (ΦΕΚ 3030/Β/26-7-2019) Απόφαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/Β/10-1-2020) Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το π.δ 4/2020 «Σύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄4).
12. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).
13. Το π.δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5/Α/15-1-2020) «Διορισμός Παναγιώτη Μηταράκη στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Γεωργίου Κουμουτσάκου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
14. Το π.δ. 9/2020 (ΦΕΚ 10/Α/24-1-2020) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
15. Την με αρ. Υ70/30.10.2020 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄4805).
16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη.

Αποφασίζουμε

Τη θέσπιση διαδικασίας πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός

1. Ως διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014), καθώς και στο άρθρο 107 του ίδιου νόμου, ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου στην παροχή σε αυτούς/-ές ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Διαδικασία Πιστοποίησης

1. Οι νόμιμα διαμένοντες/-ουσες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014), οι δικαιούχοι και αιτούντες/-ούσες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019 «Α΄169») που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε εξετάσεις ελληνομάθειας, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 έτη.

2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης

1. Για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του/της Γενικού/ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών δεν υπόκειται σε δημοσιοποίηση και ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, ούτε δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, για λόγους διασφάλισης του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4351/2015, (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» περί εξαίρεσης επιτροπών εξετάσεων Ελληνομάθειας σε δημοσίευση σε ΦΕΚ, , καθώς και το άρθρο 8 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006), το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-2007) και το άρθρο 23 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) περί μη δημοσίευσης.

Άρθρο 4
Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων

1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία, το οποίο υποδεικνύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, και έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος που επιλέγεται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης.

Τα κριτήρια επιλογής του/της εμπειρογνώμονα είναι τα εξής:

Προαπαιτούμενα:

α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ή/και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση,

β) δεκαετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

γ) συνάφεια των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού και διδακτορικού) με το αντικείμενο των εξετάσεων (δηλαδή τη διδασκαλία στοιχείων γλώσσας και πολιτισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο),

δ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

ε) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Διά Βίου Μάθησης.

Επιθυμητά:

α) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

β) εμπειρία στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

γ) επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,

δ) συμμετοχή σε εθνικούς ή/ και διεθνείς φορείς επεξεργασίας πολιτικών για την εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ο/Η εμπειρογνώμονας επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.

2. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), του σχεδιασμού του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού στα σεμινάρια επιμόρφωσης των αξιολογητών της ανάπτυξης κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), της ερμηνείας των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση περιπτώσεων αναβαθμολόγησης, όπου η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών των δύο βαθμολογητών/-τριών είναι πάνω από έξι (6) μονάδες.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και, ειδικότερα, η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 5
Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων

1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται με Απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και αποτελείται από έξι (6) μέλη, ως εξής:

Πέντε (5) υπάλληλοι Π.Ε. εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι υπάλληλοι της  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένας/μία (1) υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ορίζεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και ένας/μία υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως γραμματέας. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο/η προϊστάμενος/-η του τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.

2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των εξετάσεων και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση και τη λειτουργία των εξεταστικών τμημάτων.

β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, του εντύπου αίτησης που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι/-ες προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τα κέντρα υποβολής αιτήσεων και την καταγραφή των στοιχείων τους σε πίνακες.

δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.

ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου, και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.

στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.

ζ) Την παρακολούθηση λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου και τη συνεργασία με τα μέλη του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

η) Την παραλαβή από τα εξεταστικά κέντρα, παρουσία των μελών του Βαθμολογικού κέντρου, του υλικού των εξετάσεων.

θ) Τον έλεγχο των εντύπων με την προφορική βαθμολογία.

ι) Την παραλαβή από τον/τη συντονιστή/-ίστρια του Βαθμολογικού Κέντρου των διορθωμένων τετραδίων και των τελικών βαθμολογιών.

ια) Την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων των αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων/-ουσών και μη επιτυχόντων/-ουσών σε συνεργασία με τα μέλη του Βαθμολογικού κέντρου.

ιβ) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.

ιγ) Την εκτύπωση και αποστολή των πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.

ιδ) Την έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

ιε) Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.

ιστ) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσης που ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρούσα απόφαση.

3. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους/τις αξιολογητές/-τριες των εξετάσεων, καθώς και την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για τους/τις επιτηρητές/-ήτριες.

Άρθρο 6
Σώμα Αξιολογητών/-τριών

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας, δημιουργείται σώμα αξιολογητών/-τριών, τόσο για τις προφορικές όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Οι αξιολογητές/-ήτριες είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΕ02) με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τα επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι αξιολογητές/-ήτριες, ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του σώματος αξιολογητών/-ητριών. Το σύστημα της βάσης δεδομένων για την εγγραφή των στοιχείων των αξιολογητών/-ητριών επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Με πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο σώμα αξιολογητών/-ητριών. Η επιλογή και κατάταξή τους στο σώμα γίνεται, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία στη συνέχεια θέτει το σώμα στη διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή, σε κάθε εξεταστική περίοδο, επιλέγει από το σώμα τον αριθμό των αξιολογητών/-ητριών και αναπληρωματικών αξιολογητών/-ητριών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και με βάση α) τη μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης και β) την εντοπιότητα (ή τη διαμονή σε όμορες ή κοντινές περιοχές), λαμβάνοντας υπόψη, κάθε φορά, τις ειδικές συνθήκες πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα.

Σε εξαιρετική περίπτωση πλήρους αδυναμίας μετάβασης των αξιολογητών/-ητριών σε εξεταστικό κέντρο, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να επιλέγει αξιολογητές/-ήτριες μεταξύ των καθηγητών/-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών/-ητριών και για κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές/-ήτριες για την άσκηση των καθηκόντων τους και, συνεπώς, για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.

3. Με Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αλλάξουν το περιεχόμενο της πρόσκλησης και τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής αναφορικά με την ένταξη των αξιολογητών/-ητριών στο σώμα και την επιλογή τους σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Άρθρο 7
Υποβολή Αιτήσεων

1. Δημιουργούνται κέντρα υποβολής αιτήσεων σε όλη τη χώρα, ανάλογα με το ενδιαφέρον που προκύπτει μετά από έρευνα του τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

2. Τα κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από ένα άτομο ανά κέντρο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι/-ες είναι, είτε νόμιμα διαμένοντες/διαμένουσες (ν. 4251/2014), είτε αιτούντες/αιτούσες διεθνή προστασία.

4. Με Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Άρθρο 8
Υπεύθυνοι/-ες και Βοηθοί Εξεταστικών Κέντρων

1. Οι υπεύθυνοι/-ες και οι βοηθοί των εξεταστικών κέντρων ορίζονται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές διαδικασίες και μπορεί να είναι διοικητικό ή/και εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό των δομών της, στελέχη Δήμων ή ΚΕΠ, διοικητικό ή/και εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις εξεταστικών κέντρων με μικρό αριθμό υποψηφίων, δύναται να μη τοποθετηθεί βοηθός υπευθύνου/-ης, μετά από εκτίμηση της Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Οι ανωτέρω έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Έργο και υποχρέωσή τους είναι η διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων, η οργάνωση, ο συντονισμός και, γενικά, η ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι/-ες και βοηθοί προβαίνουν στην παραλαβή των εξεταστικών τετραδίων και του σχετικού υλικού που αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, στην κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας αυτών και στην καταγραφή των απόντων/απουσών, στη διανομή των γραπτών θεμάτων στους/στις εξεταζόμενους/-ες κατά την καθορισμένη ώρα, στην κατανομή των υποψηφίων για εξέταση στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου, στη λήψη κάθε μέτρου που, κατά την κρίση τους, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, στη φροντίδα για την έγκαιρη τοποθέτηση της ηχητικής εγκατάστασης και στον έλεγχο για την καλή λειτουργία αυτής. Επίσης, έχουν την ευθύνη της συγκέντρωσης, ταξινόμησης και αποστολής των έντυπων δοκιμασιών και απαντήσεων προς την Οργανωτική Επιτροπή και τα μέλη του Βαθμολογικού Κέντρου. Η αποστολή μπορεί να γίνεται είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς είτε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού/-ής απεσταλμένου/-ης εκπαιδευτικού ή διοικητικού/-ής υπαλλήλου του Υ.ΠΑΙ.Θ., συνοδευόμενου/-ης από αστυνομικό όργανο. Κάθε αποστολή έντυπων δοκιμασιών και απαντήσεων συνοδεύεται από πρακτικό παράδοσης και παραλαβής, υπογεγραμμένο από τον/την υπεύθυνο/-η του εξεταστικού κέντρου. Ο/Η υπεύθυνος/-η του εξεταστικού κέντρου έχει την υποχρέωση παραλαβής και διανομής των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους/στις επιτυχόντες/-ούσες και, τέλος, την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων. Τέλος, ο/η υπεύθυνος/-η του εξεταστικού κέντρου καταγράφει σε πίνακα τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε κάθε εξεταστικό τμήμα και το αποστέλλει στην Οργανωτική Επιτροπή.

3. Κριτήρια για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων σε κάθε περιοχή είναι ο αριθμός των υποψηφίων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής.

4. Κατά τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται ένας/μία επιτηρητής/-ήτρια, και κατά τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και την βαθμολόγησή του δύο (2) αξιολογητές/-ήτριες

Άρθρο 9
Επιτηρητές/-ήτριες Εξεταστικών Κέντρων

1. Οι επιτηρητές-/ήτριες, ορίζονται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής και είναι όλοι/-ες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε εξεταστικό τμήμα κάθε εξεταστικού κέντρου ορίζεται ένας/μία επιτηρητής/-ήτρια. Οι επιτηρητές/-ήτριες είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αρμόδιων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

3. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και των Συντονιστών/-ριών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνει τα άτομα που θα καλύψουν τις θέσεις των επιτηρητών/-ριών. Σε περίπτωση δήλωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (με έγγραφο προς την Οργανωτική Επιτροπή) για αδυναμία κάλυψης των θέσεων, η Οργανωτική Επιτροπή προτείνει υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και των κατά τόπους δομών της για την κάλυψη των υπόλοιπων θέσεων.

4. Οι επιτηρητές/-ήτριες συνεργάζονται με τους/τις υπεύθυνους/-ες των εξεταστικών κέντρων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

5. Οι επιτηρητές/-ήτριες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά και να τηρούν τις αναλυτικές οδηγίες που αποστέλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας των εξετάσεων και να ασκούν ευσυνείδητα το έργο τους. Απαγορεύεται να μιλούν μεταξύ τους ή με τους/τις εξεταζόμενους/-ες στην αίθουσα των εξετάσεων και να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει ή να αποσπάσει την προσοχή των εξεταζόμενων από το έργο τους.

6. Οι επιτηρητές/-ήτριες κάθε τμήματος παραλαμβάνουν τα έντυπα απαντήσεων και τα τετράδια από τους/τις υποψήφιους/-ες και, ενώπιόν τους, ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών στοιχείων τους και επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο.
Ειδικότερα, στο τετράδιο για την παραγωγή γραπτού λόγου, οι επιτηρητές/-ήτριες υπογράφουν στο τέλος του γραπτού κειμένου του/της υποψήφιου/-ας. Μετά την αποχώρηση και του/της τελευταίου/-ας υποψήφιου/-ας, οι επιτηρητές/-ήτριες παραδίδουν ταξινομημένα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων και τα τετράδια στους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων προκειμένου αυτοί/-ές να τα αποστείλουν στο βαθμολογικό κέντρο ή στην Οργανωτική Επιτροπή.

7. Οι επιτηρητές/-ήτριες είναι παρόντες/παρούσες στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, ενώ παραμένουν στον χώρο του εξεταστικού κέντρου μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Άρθρο 10
Διενέργεια των Εξετάσεων

1. Φορέας διεξαγωγής των δύο ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζονται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα κέντρα υποβολής αιτήσεων, τα άτομα που στελεχώνουν το κάθε κέντρο και, επίσης, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλουν αιτήσεις. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, αυτοί/-ές που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι/-ες σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανώτατου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την Επικράτεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι/-ες των εξεταστικών κέντρων και οι βοηθοί υπευθύνων. Με ακόλουθες αποφάσεις ορίζονται οι αξιολογητές/-ήτριες ανά εξεταστικό κέντρο, καθώς και οι αξιολογητές που θα απασχοληθούν στο Βαθμολογικό Κέντρο , οι επιτηρητές/-ήτριες και με διαφορετική απόφαση ορίζονται ο /η συντονιστής/-ίστρια και το βοηθητικό προσωπικό του Βαθμολογικού Κέντρου.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές τον χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα στους επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

4. Οι υποψήφιοι/-ες πολίτες τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/-α καταβάλλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του/της στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Άρθρο 11
Ειδικές Συνθήκες

Με Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων (διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λειτουργία των κέντρων συλλογής αιτήσεων, λειτουργία εξεταστικών κέντρων, λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου) σε περιόδους κατά τις οποίες θα συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

Άρθρο 12
Περιεχόμενο των Εξετάσεων για Πολίτες Τρίτων Χωρών

1. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών που αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι/-ες επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των πολιτών. Οι υποψήφιοι/-ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως επιστολές, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης, κτλ., και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντός τους (π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη) να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η διάρκεια της συνολικής εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η εξέταση διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις και αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη φάση (πρώτη θεματική ενότητα), διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Στη δεύτερη φάση (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θεματική ενότητα), διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

Στην τρίτη φάση (πέμπτη θεματική ενότητα), εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α/29-10-1998, και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010) υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

2. Αναλυτικότερα, οι φάσεις της εξέτασης έχουν ως εξής:

Α’ Φάση

Στοιχεία ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

Διανέμεται στους/στις υποψήφιους/-ες εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

Β’ Φάση

Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες, κτλ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών/-ριών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/-ες καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων, κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι εξεταζόμενοι/-ες καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό/λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι/-ες λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της καθημερινότητάς τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μία επιστολή για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.

Γ’ Φάση

Παραγωγή προφορικού λόγου – Συνομιλία

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει συζήτηση με τους/τις αξιολογητές/-ήτριες και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων, και ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/-ες αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

3. Με Απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ., είτε μόνιμοι, είτε αποσπασμένοι, για την εκφώνηση των θεμάτων κατανόησης προφορικού λόγου.

Άρθρο 13
Βαθμολόγηση

1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους/τις υποψήφιους/-ες με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α/29-10-1998, και πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010) βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο/η υποψήφιος/-α συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο/η υποψήφιος/-α συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 μονάδες και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερις από τις πέντε θεματικές ενότητες της εξεταστικής δοκιμασίας.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίνει κατάλληλες οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις.

4. Αναλυτικότερα, η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής:

Α. Βαθμολόγηση προφορικού λόγου

Γίνεται μέσα στα εξεταστικά κέντρα από αξιολογητές/-ήτριες, οι οποίοι/-ες επιλέγονται βάσει κριτηρίων από το σώμα αξιολογητών/-ριών.

Β. Βαθμολόγηση γραπτού λόγου

i) Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, δημιουργείται Βαθμολογικό Κέντρο σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκεί συγκεντρώνονται τα τετράδια εξέτασης από όλη την Ελλάδα και υπολογίζεται η βαθμολογία των απαντήσεων των υποψηφίων στη γραπτή εξέταση. Στο Βαθμολογικό Κέντρο, εκτός από τους/τις αξιολογητές/-ήτριες, συμμετέχουν ένας/μία (1) συντονιστής/-ίστρια, καθώς και βοηθητικό προσωπικό του Βαθμολογικού Κέντρου. Τα άτομα αυτά είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ορίζονται με απόφαση του/της Γενικού/-ής Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για κάθε εξεταστική περίοδο. Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) άτομα.

ii) Το Βαθμολογικό Κέντρο ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας του.

iii) Έργο των υπαλλήλων που στελεχώνουν το Βαθμολογικό Κέντρο είναι η παραλαβή, παρουσία της Οργανωτικής Επιτροπής, των εντύπων με τις απαντήσεις των υποψηφίων και των τετραδίων με τα γραπτά τους κείμενα από τα εξεταστικά κέντρα, η καταμέτρηση, η φύλαξη και η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή τους ανά επίπεδο στους/στις αξιολογητές/-ήτριες για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση, καθώς και η εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων, η μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την Οργανωτική Επιτροπή προς όλους/-ες τους/τις εμπλεκόμενους/-ες, η μέτρηση των διαφορών μεταξύ δύο βαθμολογητών/-τριών, ο υπολογισμός του μέσου όρου της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων και η καταγραφή της βαθμολογίας στα αντίστοιχα πεδία κάθε εξεταστικού τετραδίου, η καταχώριση της γραπτής βαθμολογίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων στην Οργανωτική Επιτροπή για την επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η κατάρτιση πίνακα αξιολογητών/τριών με το σύνολο των γραπτών δοκιμίων που εξέτασαν και το εξεταστικό κέντρο προέλευσής τους, καθώς και η μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου.

iv) Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το Βαθμολογικό Κέντρο φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε υπηρεσία. Τα μέλη του Βαθμολογικού Κέντρου διαμορφώνει το πρόγραμμα προσέλευσης των αξιολογητών/τριών στο Βαθμολογικό Κέντρο κατά τις ημέρες της βαθμολόγησης.

v) Τα τετράδια με τα κείμενα γραπτού λόγου και τα έντυπα απαντήσεων προφορικού λόγου των υποψηφίων φυλάσσονται στους χώρους του Τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο. Τα γραπτά δοκίμια καταστρέφονται με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού. Εν τούτοις, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να διατηρεί δείγμα τους για ερευνητικούς λόγους μετά την καταστροφή τους.

Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές/-ήτριες. Η βαθμολογία που αφορά στην κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά (γραπτού και προφορικού λόγου), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο.

Άρθρο 14
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών

1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψήφιων αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Μετά το πέρας της διαδικασίας της βαθμολόγησης, ο/η συντονιστής/-ίστρια του Βαθμολογικού Κέντρου παραδίδει τα αποτελέσματα στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων/-ουσών και μη επιτυχόντων/-ουσών.

2. Στους/Στις κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998, ΦΕΚ 242/Α/29-10-1998, και πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 60/2010, ΦΕΚ 98/Α/30-6-2010) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010), οι οποίοι/-ες υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες.

4. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης διατηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του/της επιτυχόντος/επιτυχούσας.

5. Με Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να τροποποιηθεί το υπάρχον σύστημα έκδοσης και χορήγησης των πιστοποιητικών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Αρμόδιο/-α για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 16
Τελική Διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η με αρ. 90271/Κ1/5-6-2019 (ΦΕΚ 2132/Β/6-6-2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση», σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ως άνω νόμου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νίκη Κεραμέως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Παναγιώτης Μηταράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θεόδωρος Σκυλακάκης


Καταργήθηκε η αριθμ.90271/Κ1 στο ΦΕΚ 2132/2019

Καταργήθηκε η αριθμ.64410/24-04-2018 στο ΦΕΚ 728/2015

Καταργήθηκε η αριθ.5185/22-05-2014 στο ΦΕΚ 1316/2014

Σχετικά Άρθρα