Υποβολή Αιτήσεων για Εξετάσεις Ελληνομάθειας ΚΕΓ Μαΐου 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΕΓ ΜΑΪΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2019

(Μετάβαση στο άρθρο με τα εξεταστικά κέντρα εξετάσεων ελληνομάθειας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (EFNIL)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση επίσημων τίτλωνΠιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)

Α2

Βασική Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)

Α2 (για επαγγελματικούς σκοπούς)

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)

Β1

Μέτρια Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (απόγευμα

Β2

Καλή Γνώση

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (πρωί)

Γ1

Πολύ Καλή Γνώση

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (απόγευμα)

Γ2

Άριστη Γνώση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (πρωί)

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Επιλέξτε ένα από τα 160 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο:

http://www.greek-language.gr/certification/node/9

 Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

 Προετοιμαστείτε για τις Εξετάσεις με το βοηθητικό υλικό του ΚΕΓ.

http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Πληροφορίες:

- στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων

- στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331542

- στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification


 

MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE
MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR LANGUAGE (EFNI)

EXAMINATIONS FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN GREEKMAY2019

TheCentrefortheGreekLanguage (CGL) isthe official institution authorized by the Ministry of Education to conduct the examinations for the Certification of Attainment in Greek. Following the specificationsof the Common European Framework of Reference for Languages, the Certificate is of particular value not only in Greece but all over the world.

Levels

Examination dates

Α1 (for children 8-12 years old)

Breakthrough

Tuesday 21st May 2019 (morning)

Α1 (for adolescents and adults)

Tuesday 21st May 2019 (morning)

Α2

Way stage

Tuesday 21st May 2019 (afternoon)

Α2 for vocational purposes

Tuesday 21tst May 2019 (afternoon)

Β1

Threshold

Tuesday 21st May 2019 (evening)

Β2

Vantage

Wednesday 22th May 2019 (morning)

C1

Effective Operational Proficiency

Wednesday 22th May 2019 (afternoon)

C2

Mastery

Thursday 23th May 2019 (morning)

Registration:From February 1st to March 24th 2019

Chooseoneof 160 examination centres all over the world: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/9

 Submit your application online: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

 Use CGL’s supportive materialto prepare yourself for the exams. http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Information:

- email: ellinomatheia(ΑΤ)komvos.edu.gr

- www.greeklanguage.gr/certification

Pin It

Εκτύπωση