edu.klimaka.gr

Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2021

Εκτύπωση  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021

Αρ.Πρωτ.Κ1/162896/13-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 210 344 -2092/ -2015/ -2035/ -2394

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΓIΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 και της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4763/2020 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις" (Α΄254),
β) του ν. 4622/2019 "Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων" (Α΄119),
δ) του π.δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α΄121),
ε) του π.δ. 84/2019 "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων" (Α΄123), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ζ) του π.δ.18/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων" (Α΄31), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
η) της υπ' αριθμ. 122600/Γ1/30.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων "Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων" (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),
θ) της υπ΄ αριθμ. 140304/Κ1/03.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου "Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος-Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις" (Β΄5125).
2. Την με αρ. πρωτ. K1/148574/18.11.2021 Απόφαση για συγκρότηση Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής.
3. Τη με αρ. πρωτ. K1/151950/23.11.2021 (ΑΔΑ: 6Ω6Η46ΜΤΛΗ-ΩΨΕ) Απόφαση για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων δευτέρου εξαμήνου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
4. Την από 12/12/2021 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα και τα τμήματά τους, καθώς και για τους υπευθύνους και βοηθούς υπευθύνων ανά εξεταστικό κέντρο.
5. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων δευτέρου εξαμήνου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων διεξαγωγής των εξετάσεων δευτέρου εξαμήνου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος,

Β) τον ορισμό των εξεταστικών τμημάτων ανά εξεταστικό κέντρο,

Γ) τον ορισμό των υπευθύνων και βοηθών υπευθύνων ανά εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 26,
Τ.Κ. 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310254565 1 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΔΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ζαλακώστα, Σκαμνούλα Πρέβεζας,
Τ.Κ. 48100
2682029066 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 53,
Τ.Κ. 35132, ΛΑΜΙΑ
(ΚΤΗΡΙΟ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ)
2231066028 1 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΔΙΕΚ ΘΗΒΑΣ 2ο χλμ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ,
ΤΚ32200 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
2262025775
2262025739
6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Οδός Ευβοίας
& Αυλίδος, Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ
2221082919 16 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7η ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 7,
Τ.Κ. 49132, ΚΕΡΚΥΡΑ
2661044997 1 ΤΡΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΤΚ27100
2621020350 2 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
(ΚΤΗΡΙΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΤΚ21100
2752099484 3 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 43-45 & ΠΥΛΟΥ,
Τ.Κ. 10441, ΑΘΗΝΑ
(ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 43)
2105128095 5 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
10 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΛΕΤΤΗ 34, ΤΚ. 10682, ΕΞΑΡΧΕΙΑ,
ΑΘΗΝΑ
2114119553 7 ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
11 ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 167-169 & ΜΕΓΙΣΤΗΣ,
Τ.Κ. 17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2109533008 5 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 20,
Τ.Κ. 13561, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ)
2108323941 7 ΚΑΛΙΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΗΡΑ-ΜΑΡΙΑ
  13 ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1,
Τ.Κ. 19100, ΜΕΓΑΡΑ
2296027568 2 ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΔΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95, ΤΚ 18541, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ & 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ, ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΪΣ 2104827660 7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15 ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΙΤΤΑΚΟΥ 44, Τ.Κ. 81100,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
2251037401 1 ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
16 ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11,
Τ.Κ. 83200, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ
2273024830 1 ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΩΤΗΣ  
17 ΣΔΕ ΧΙΟΥ ΡΙΤΣΟΥ 11-13,
Τ.Κ. 82100, ΧΙΟΣ
2271092350 1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ)  18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Βρύση,
ΤΚ. 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ
2289022288 1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
19 ΕΜΠΕΙΡΙΚΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΔΡΟΥ, Γεωργίου Εμπειρίκου 7, ΑΝΔΡΟΣ
2282022288 1 ΡΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ,
ΤΚ. 84700
2286022272 1 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
21 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΗΓΑΔΙΑ, ΤΚ. 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ 2245360159 1 ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 2ο ΓΕΛ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,
ΤΚ. 85300, ΚΩΣ
2242027410 1 ΧΑΧΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
23 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ, Λιαροκόπι Παροικιάς,
Τ.Κ. 84400, ΠΑΡΟΣ
2284024124 1 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
24 ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗ 29,
Τ.Κ. 85100
2241023585 2 ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΗΤΗΣ 25 ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7 & ΣΥΒΡΙΤΟΥ 4,
Τ.Κ. 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2810831145 6 ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΒΑΪΝΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
Τ.Κ. 72200
2842089736 1 ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
Pin It

Εκτύπωση