Επικαιροποίησης Άδειας Φροντιστηρίου / Κέντρων Ξένων Γλωσσών / ΚΔΒΜ

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.59405/Ν1/20-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Πληροφορίες: Η. Κοκκινίδου -Σ.Πέλου
E-mail: adie(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210-3442233, 2103442239

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020 προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι 30.06.2020.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση