edu.klimaka.gr

Διοικητικές Κυρώσεις σε Φροντιστήρια / Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αρ.Πρωτ.25656/Ν1/19-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες: Αικ. Αυγερίου, Γ. Μπασουράκος,
Ε. Τεκνάκη, Η. Κοκκινίδου
Τηλέφωνο: 210 3442707, 210 3442102,
210 3442093, 210, 3442239, 210 3442233

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019 δημοσιεύθηκε ο ν. 4589/2019, όπου με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστέθηκαν άρθρα 71, 72, 73 και 74 στον α.ν. 2545/1940.

Με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων επανήλθε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα ελέγχου των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και επιβολής κυρώσεων στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθίσταται αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περιοχής ευθύνης της και την επιβολή των κυρώσεων (άρθρο 73).

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων και αυτοψίας είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από εντολή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, προβλέπονται:

α) πρόστιμα από του ποσού των εκατό (100) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β) προσωρινή, έως ένα (1) έτος ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους και γ) οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 71 προβλέπονται οι παρακάτω παραβάσεις:

α) λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,

β) εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση της άδειας,

γ) συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,

δ) απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,

ε) απασχόληση σε φροντιστήριο διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει,

στ) απασχόληση σε κέντρο ξένων γλωσσών διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία της εκάστοτε ξένης γλώσσας,

ζ) παράλειψη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει,

η) παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα Αρχή,

θ) παραβίαση από τον ιδιοκτήτη των διατάξεων της υπ΄αριθμ.πρωτ. 219434/Α5/21.12.2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Β΄ 4212).

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 72 προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κάθε μία από τις άνω παραβάσεις.

Συγκεκριμένα:

α) Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς άδεια ή συστέγασης με ιδιωτικό σχολείο, εκδίδεται πράξη ανάκλησης αδείας με την οποία αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η πράξη διαβιβάζεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες της αρμοδιότητάς της (σφράγιση των εγκαταστάσεων του Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αφαίρεση των σχετικών επιγραφών κλπ.).

β) Σε περίπτωση μη κατάθεσης φακέλου για την επικαιροποίηση της χορηγηθείσας άδειας επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των οχτακοσίων (800) έως του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης του φακέλου, το πρόστιμο κυμαίνεται από το ποσό των εκατό (100) μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

γ) Αν διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει πόρισμα, εκθέτοντας αναλυτικά τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία και το διαβιβάζει αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

δ) Αν απασχολείται διδακτικό προσωπικό σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία, επιβάλλεται ανά παράβαση των ανωτέρω περιπτώσεων ε΄ και στ΄, για κάθε ένα διδάσκοντα, πρόστιμο από του ποσού των χιλίων (1.000) έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ε) Αν δεν καταχωριστούν εγκαίρως ή καταχωριστούν ψευδώς τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄159), επιβάλλεται πρόστιμο από του ποσού των χιλίων (1.000) έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και ορίζεται στον υπόχρεο δεκαπενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται εκ νέου πρόστιμο και ορίζεται νέα προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών υποπέσει για τέσσερις (4) φορές στο εν λόγω αδίκημα, επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας έως ένα (1) έτος.

στ) Αν παρεμποδιστεί η άσκηση ελέγχου σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών από αρμόδιο προς τούτο όργανο καλείται δημόσια δύναμη (αστυνομία), η οποία υποχρεούται να διαβιβάσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βάσει της εν λόγω έκθεσης επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο από του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Εάν η παράβαση επαναληφθεί, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω, βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄90) και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές».

Στις διατάξεις του άρθρου 74 ορίζεται ότι οι πράξεις με τις οποίες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να διενεργούν έλεγχο και αυτοψία οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από καταγγελία, είτε ύστερα από εντολή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. Το ύψος των προστίμων προσδιορίζεται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δίκαιη κρίση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

3. Δεδομένου ότι ανάκληση της άδειας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), για τους όρους που προβλέπονται στην υποπαρ. Θ.4 της παρ. Θ του ν. 4093/2012 (Α΄222), ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Οργανισμό, σε κάθε περίπτωση που προβαίνει σε ανάκληση της άδειας σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις.

4. Αντίγραφο της πράξης ανάκλησης της άδειας διαβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Η εγκατάσταση του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, του οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σφραγίζεται και οι σχετικές επιγραφές αφαιρούνται.

5. Πριν από την έκδοση της πράξης (προσωρινή ή οριστική ανάκληση αδείας ή επιβολή προστίμου) κοινοποιείται στον παραβάτη, με απόδειξη, έγγραφη κλήση με την οποία καλείται εντός προθεσμίας που ορίζει ο Διευθυντής να προσέλθει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45). Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται μετά την προσέλευση του καθ’ ου ή μετά την πάροδο άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας. Στην οικεία δε πράξη πρέπει να γίνεται σχετική μνεία (είτε ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του καθ’ ου, είτε ότι κλήθηκε, αλλά δεν προσήλθε εμπροθέσμως).

6. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον καθ’ ου με απόδειξη. Στο σώμα της πρέπει να αναγράφεται ότι κατά της πράξης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

7. Σε περίπτωση που η προσφυγή κατατεθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εξέδωσε την πράξη, διαβιβάζεται αμελλητί με τον σχετικό φάκελο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εάν κατατεθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καλείται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλει άμεσα τον οικείο φάκελο στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

8. Η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα με απόδειξη. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της παραπάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας που πρωτοκολλήθηκε ο φάκελος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

9. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί προσφυγή ή η ασκηθείσα απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτή και μειωθεί το ποσό του προστίμου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεριμνά ώστε να βεβαιωθεί το εν λόγω ποσό, όπως έχει διαμορφωθεί, σε βάρος του υπόχρεου ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄90) και να εμφανιστεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές».

Το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης αποστέλλεται άμεσα και με απόδειξη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα