edu.klimaka.gr

Πιστοποιήση Φορέων για Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Τεχνικών Επαγγελμάτων

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΣΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3133/2013)

Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4.
Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Οι προβλεπόμενες εξετάσεις, για τη χορήγηση αδειών σχετικών με τα τεχνικά επαγγέλματα, όπως καθορίζονται στο πρώτο μέρος του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και στα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού προεδρικά διατάγματα, μπορεί να διενεργούνται και από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Η παρούσα απόφαση καθορίζει θέματα που αφορούν στους αδειοδοτημένους φορείς διενέργειας εξετάσεων (εφεξής Φ.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα:
(α) τις απαιτήσεις για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την ικανότητα του προσωπικού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων εξέτασης,
(β) το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων και τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του,
(γ) τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και την αμεροληψία του φορέα,
(δ) τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, που διενεργεί ο φορέας,
(ε) τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αδειοδότηση του φορέα,
(στ) τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων,
(ζ) τον τρόπο συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής του,
(η) τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης,
(θ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Αδειοδοτούμενοι Φορείς Διενέργειας Εξετάσεων. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Αδειοδότησης, Οργάνωση, Λειτουργία και Εσωτερικός Έλεγχος Φορέων.

Άρθρο 2
Κριτήρια και προϋποθέσεις αδειοδότησης φορέων διενέργειας εξετάσεων.

1. Οι Φ.Δ.Ε. αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. Οι Φ.Δ.Ε. προκειμένου να αδειοδοτηθούν, αξιολογούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα Διαπίστευσης άλλου κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις που περιγράφονται στις διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους της παρούσας.

2. Ο υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία, αμεροληψία, τεχνικά ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ο Φ.Δ.Ε. θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον συμμορφώνεται με τις ακόλουθες εφαρμόσιμες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων» :
α) Διαχείριση αμεροληψίας: παράγραφος 4.3 του προτύπου.
β) Απαιτήσεις πόρων: παράγραφος 6 του προτύπου.
γ) Απαιτήσεις συστήματος διοίκησης: παράγραφος 10 του προτύπου.

Επισημαίνεται ότι, όπου στο πρότυπο αναφέρεται ο όρος «φορέας πιστοποίησης (certification body)» νοείται o Φ.Δ.Ε. και όπου αναφέρεται ο όρος «σχήμα πιστοποίησης (certification scheme)» νοείται το «σύστημα εξετάσεων» όπως περιγράφεται στην παρούσα κ.υ.α.

3. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων ο υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. οφείλει:
α) Να διαθέτει προσωπικό, για τη διεξαγωγή εξετάσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 5−8 της παρούσας.
β) Να διαθέτει τα αναγκαία τεχνικά μέσα (υποδομές, εξοπλισμό κ.τ.λ.) για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτά απαιτούνται και όπως ορίζονται κάθε φορά στις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 7 του ν.3982/2011.
γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την αιτούμενη εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης του και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ο Φ.Δ.Ε. οφείλει να έχει την ικανότητα διενέργειας τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους της εξέτασης που απαιτούνται για τη απόκτηση συγκεκριμένης άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των π.δ που εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 3, παρ. 2 και του άρθρου 4, παρ. 4 του ν.3982/11. O τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
δ) Να διαθέτει συλλογικό όργανο που θα ελέγχει την τήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του Φ.Δ.Ε., όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
ε) Να διαθέτει την οργανωτική δομή και να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
στ) Ο Φ.Δ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με υπεργολάβο για τη διενέργεια των εξετάσεων, αλλά δε μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά την απόφαση για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.
ζ) Ο Φ.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες διενέργειας εξετάσεων για τα τεχνικά επαγγέλματα του ν.3982/2011 στο προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε ενδιαφερόμενους στους οποίους έχει παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή κατάρτισης, τόσο ο ίδιος όσο και οποιαδήποτε άλλη «συνεργαζόμενη» ή «συνδεδεμένη» με αυτόν επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται ακολούθως. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:
-ζα) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
-ζβ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
-ζγ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
-ζδ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. «Συνδεδεμένες» θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται ανωτέρω μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

«Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης. Όταν μια επιχείρηση δεν έχει ούτε συνεργαζόμενες ούτε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ορίζεται ως «ανεξάρτητη». Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φ.Δ.Ε. οφείλει να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση και το δελτίο εταιρικής σχέσης των παραρτημάτων Α και Β αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Συλλογικό Όργανο ελέγχου της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του φορέα διενέργειας εξετάσεων

1. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. ελέγχεται από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από τον Φ.Δ.Ε. Το συλλογικό όργανο:
α) γνωμοδοτεί επί της έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης και επί των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.
β) μεριμνά για την ομαλή, ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, με δυνατότητα παρουσίας και επιτήρησης από τα μέλη του σε κάθε εξέταση, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
γ) εξετάζει κάθε άλλο θέμα που τίθεται ενώπιον του και σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας και απόκλισης από την καθορισμένη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, το συλλογικό όργανο εισηγείται και μεριμνά για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης.

2. Το συλλογικό όργανο του Φ.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τους αναπληρωτές τους και συγκροτείται από:
α) δύο εκπροσώπους του Φ.Δ.Ε.,
β) έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Περιφέρειας ή άλλης αρμόδιας κρατικής αρχής,
γ) έναν εκπρόσωπο από την εκάστοτε αντίστοιχη Ομοσπονδία των τεχνικών επαγγελμάτων και
δ) έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της Ομοσπονδίας και του Σ.Ε.Β. προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του Φ.Δ.Ε.
Όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα των μελών των εξεταστικών επιτροπών όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

3. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή σε περίπτωση που αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένη.

4. Το συλλογικό όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.

5. Το συλλογικό όργανο τηρεί πρακτικά κάθε συνεδρίασης, με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

6. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη εξεταστικών επιτροπών της Περιφέρειας ή του ίδιου ή άλλου Φ.Δ.Ε.

Άρθρο 4
Οργάνωση και λειτουργία των φορέων διενέργειας εξετάσεων

1. Ο Φ.Δ.Ε. καθιστά γνωστές στου ενδιαφερομένους το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, την εξεταστέα ύλη και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και αναρτά στον δικτυακό του τόπο.

2. Ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική οργάνωση η οποία τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές του.

3. Ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό του και τα μέλη του συλλογικού οργάνου χειρίζονται με εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

4. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί ενημερωμένα αρχεία για το προσωπικό του (μέλη εξεταστικών επιτροπών κ.τ.λ.), τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία για τα ακαδημαϊκά προσόντα, την κατάρτιση, τη δεξιότητα και επαγγελματική εμπειρία, την επαγγελματική κατάσταση, τους επαγγελματικούς δεσμούς, την επάρκεια και τη διαγνωσμένη σύγκρουση συμφερόντων.

5. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονται οι υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων προς εξέταση με τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν και τα πρακτικά των εξεταστικών επιτροπών. Αυτά περιέχουν επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση όλων των σταδίων της εξεταστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, περιέχουν όλα τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων, τα πρακτικά των εξεταστικών επιτροπών, τις εκθέσεις των οργάνων ελέγχου τακτικών ή εκτάκτων τόσο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όσο και του Ε.ΣΥ.Δ., τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης, τις ενδεχόμενες ενστάσεις των υποψηφίων και όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέτασή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εν ζωή το αδειοδοτούμενο πρόσωπο.

6. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του, ο Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαβιβάσει όλα τα αρχεία του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος αναλαμβάνει να διαβιβάσει στις αρμόδιες Περιφέρειες, τα τμήματα των αρχείων που τις αφορούν.

7. Ο Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαθέτει διαδικασία υποδοχής και αξιολόγησης ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

8. Σε περίπτωση που μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησής της, ο Φ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του συλλογικού του οργάνου εκδίδει πράξη ανάκλησης και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να μεριμνήσει για την ακύρωση της αδείας.

Άρθρο 5
Σύσταση εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις στον Φ.Δ.Ε. διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Κάθε εξεταστική επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) άτομα, με δυνατότητα επιλογής και αναπληρωματικών μελών στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τον Φ.Δ.Ε. Ειδικότερα σε κάθε εξεταστική επιτροπή απαιτείται η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον ενός μέλους που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.2 του άρθρου 6. Κάθε εξεταστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία (3) τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 6
Προσόντα και επιμόρφωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

1. Mέλη των εξεταστικών επιτροπών του Φ.Δ.Ε. πρέπει να είναι:

1.1 Κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα συναφούς προς το αντικείμενο της εξέτασης.
Ειδικότερα, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών:
α) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 112/2012 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς υδραυλικών εγκαταστάσεων,
β) του άρθρου 5 παρ. 3 του π.δ. 113/2012 στην περίπτωση εξετάσεων για χειριστές μηχανημάτων έργων,
γ) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 114/2012 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων,
δ) του άρθρου 12 παρ. 5 του π.δ. 115/2012 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ατμολεβήτων,
ε) του άρθρου 18 παρ. 6 του π.δ. 115/2012 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς συγκολλήσεων,
στ) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 1 /2013 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατηγορίας Ι του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
ζ) των παρ. 1.(Α) και 1.(Β) του άρθρου 10 του π.δ. 108/2013 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Α΄ και Γ΄ ειδικότητας.
η) των παρ. 1.(Α), 1.(Β) και 1(Δ) του άρθρου 10 του π.δ. 108/2013 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ’ ειδικότητας.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα απαιτείται να διαθέτουν εξαμηνιαία αποδεδειγμένη εμπειρία στην ειδικότητα/ βαθμίδα ή στη διενέργεια εξετάσεων. Η εμπειρία υπολογίζεται και τεκμηριώνεται κατ’ αναλογία με τη διαδικασία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα των π.δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιόδοτηση των αρθ.3, παρ. 3 και αρθ.4 παρ. 4 του ν.3982/11, ή

1.2 Κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής και επιπλέον να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών αντίστοιχου ή ανώτερου επιπέδου με εκείνον του εξεταζόμενου. Περαιτέρω τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα απαιτείται να διαθέτουν εξαμηνιαία αποδεδειγμένη εμπειρία στην ειδικότητα/βαθμίδα. Η εμπειρία υπολογίζεται και τεκμηριώνεται κατ’ αναλογία με τη διαδικασία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα των π.δ που εκδίδονται κατ’ εξουσιόδοτηση των αρθ.3, παρ. 3 και αρθ.4 παρ. 4 του ν.3982/11.

2. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών λαμβάνουν την επιμόρφωση που προβλέπεται στις κ.υ.α που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 5, παρ. 7 του ν.3982/11.

Άρθρο 7
Ασυμβίβαστες ιδιότητες απαιτήσεις για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μελών των εξεταστικών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων

1. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης και απροκατάληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Μέλος εξεταστικής επιτροπής οφείλει να μη συμμετέχει σε εξεταστική επιτροπή εφόσον είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, κατ’ ευθεία γραμμή απεριορίστως και σε πλάγια έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους εξεταζόμενους ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα ή ήταν εκπαιδευτής του εξεταζόμενου στον Φ.Δ.Ε. ή σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή συνδέεται με οικονομική, εμπορική ή άλλη σχέση με κάποιον από αυτούς, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του.

3. Δεν μπορούν να είναι μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή με πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μετόχου του Φ.Δ.Ε.

4. Δεν μπορούν να είναι μέλη της ίδιας εξεταστικής επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

5. Δεν μπορούν να είναι μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη εξεταστικών επιτροπών που συγκροτούνται στις Περιφέρειες για τη διενέργεια εξετάσεων.

6. Το μέλος της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως και να ζητήσει την εξαίρεσή του.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες εξεταστικής επιτροπής των φορέων διενέργειας εξετάσεων

Η εξεταστική επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις κ.υ.α που εκδίδονται δυνάμει του αρθρ. 5, παρ. 7 του ν.3982/11, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
α) Την έκδοση πρακτικού προϋπηρεσίας υποψηφίου, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και
β) Την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 9
Οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας

1. Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις αδειοδοτημένων φορέων έχουν όσοι υποψήφιοι διαθέτουν «βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών» που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, και οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στο Φ.Δ.Ε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 10 παρ. 1 της παρούσας.

2. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις, οι ημερομηνίες της εξέτασης, και η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον δικτυακό τόπο του Φ.Δ.Ε. όπου οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα.

3. Σε Φ.Δ.Ε. όπου έχουν συγκροτηθεί πλείονες εξεταστικές επιτροπές, εφόσον βάσει του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων απαιτείται να εξεταστούν από περισσότερες της μιας εξεταστικές επιτροπές, διενεργείται κλήρωση για την κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή.

4. Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει εξέταση τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού μέρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κ.υ.α που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ.5, παρ. 7 του ν.3982/11, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

5. Ο Φ.Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη του συλλογικού οργάνου του άρθ.3 για την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων, τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή. Ομοίως ενημερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να μεριμνήσει για την προβλεπόμενη από το αρθρ.18, παρ. 1.1 διενέργεια τακτικού ελέγχου, αποστέλλοντας παράλληλα αντίγραφο καταβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του προβλεπομένου ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3982/11 που αφορά την εν λόγω διαδικασία ελέγχου.

Άρθρο 10
Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις και έκδοσης βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης

1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στην εξεταστική διαδικασία ενός Φ.Δ.Ε. δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση στον Φ.Δ.Ε., συνοδευόμενη από τη «βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών» που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας.

2. Ο Φ.Δ.Ε., εφόσον έχει τη δυνατότητα ένταξης του ενδιαφερόμενου στην εξεταστική του διαδικασία, που επιτρέπει την τήρηση των χρονικών περιορισμών που τίθενται στο άρθρ.2, παρ. 3.γ), παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση, χορηγεί σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Ο Φ.Δ.Ε. δύναται να εφαρμόσει διαδικασία ανάλογη της προβλεπομένης στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 7 των κ.υ.α που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 7 του ν.3982/11, περί επιτυχούς εξέτασης στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων.

4. Ο Φ.Δ.Ε. εκδίδει Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη της κατάθεσης της έκθεσης ελέγχου του διμελούς οργάνου διενέργειας τακτικού ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου του άρθρου 3, το οποίο λαμβάνει υπόψη το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ. 2 καθώς και την έκθεση ελέγχου του διμελούς οργάνου διενέργειας τακτικού ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ. 3. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την κατάθεση γνωμοδότησης εκ μέρους του συλλογικού οργάνου, ο Φ.Δ.Ε. εκδίδει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης χωρίς αυτήν.

5. Η ανωτέρω Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης αποστέλλεται αφενός στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας προκείμενου να εκδώσει τη σχετική άδεια και αφετέρου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (άρθρο 16). Παράλληλα γίνεται κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Σε ισχύ θεωρούνται αποκλειστικά οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης που έχουν καταχωρηθεί στο εν λόγω Μητρώο.

6. Ειδικότερα στις περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ. 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4 του π.δ 1/2013 η Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης χρησιμοποιείται για την απόκτηση των πιστοποιητικών Ι και ΙΙ του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του π.δ. 1/2013. Για την εν λόγω περίπτωση οι Πίνακες επιτυχόντων υπογεγραμμένοι από τα μέλη του συλλογικού οργάνου του Φ.Δ.Ε. αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 11
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων

1. Για τις διαδικασίες:
α) Διενέργειας εξετάσεων θεωρητικού μέρους,
β) Βαθμολόγησης θεωρητικού μέρους,
γ) Εξέτασης πρακτικού μέρους,
δ) Εξέτασης ενδιαφερομένων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
ε) Αλλαγής εξεταστέας ύλης,
εφαρμόζονται αντιστοίχως και κατά αναλογία από το Φ.Δ.Ε., τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12 των κ.υ.α. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10−1−2013 (Β΄ 21), 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14−6−2013 (Β΄1447), 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/ 14−8−2013 (Β΄ 1983) και 10574/661/ΦΓ9.6.4/5−9−2013 (Β΄ 2190), όπως ισχύουν.

2. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, συντάσσει πρακτικό με τις αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων, καθώς και όποιες άλλες σχετικές παρατηρήσεις. Τα μέλη του διμελούς οργάνου διενέργειας τακτικού ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (αρθρ. 18, παρ. 1.1) λαμβάνουν άμεση γνώση ενυπογράφως για το περιεχόμενο του πρακτικού. Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται στο Φ.Δ.Ε., ο οποίος οφείλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα να το διαβιβάσει στο συλλογικό όργανο του άρθρου 3.

3. Το σύνολο των διαδικασιών διενέργειας εξετάσεων της ανωτέρω παραγράφου 1, διενεργούνται και θεωρούνται έγκυρες εφόσον παρευρίσκεται και λαμβάνει πλήρως γνώση το προβλεπόμενο από το αρθρ.18, παρ. 1.1 διμελές όργανο διενέργειας τακτικού ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το εν λόγω διμελές όργανο με το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας συντάσσει έκθεση ελέγχου στην οποία καταγράφει ειδικώς τεκμηριωμένα κάθε εύρημα παρέκκλισης από την προβλεπομένη διαδικασία. Επιπροσθέτως κάνει ειδική αναφορά σε κάθε περίπτωση που η βαθμολόγηση των μελών της εξεταστικής επιτροπής εκτιμάται ως μη ορθή, αντικειμενική και αμερόληπτη. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής λαμβάνουν άμεση γνώση ενυπογράφως για το περιεχόμενο της εκθέσεως.
Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ταυτοχρόνως κοινοποιείται στο Φ.Δ.Ε, προκειμένου να ενημερωθεί το συλλογικό όργανο του άρθρου 3.

Άρθρο 12
Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

1. Στην περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αιτιολογημένη ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της εξέτασης προς τον Φ.Δ.Ε. με κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς ελέγχου του άρθρου 18 της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης, μετά τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου του άρθρου 3, ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

2. Ο Φ.Δ.Ε. αποφαίνεται επί της ένστασης του ενδιαφερόμενου μετά από γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

3. Σε περίπτωση που το συλλογικό όργανο αποφαίνεται επί των ενστάσεων με θετική έκβαση ως προς τον ενδιαφερόμενο, τότε αυτός δύναται να συμμετέχει ξανά στη διαδικασία εξέτασης χωρίς την εκ νέου οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον η έκβαση της ενστάσεως αφορά σε εσφαλμένη εφαρμογή των υποχρεώσεων της εξεταστικής επιτροπής ή παρατυπίες ή παραβάσεις, ο Φ.Δ.Ε. και το συλλογικό όργανο μεριμνά ώστε να γίνουν ή απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Άρθρο 13
Τύπος και Περιεχόμενο Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης

1. Οι Φ.Δ.Ε. εκδίδουν Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης των ενδιαφερομένων, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) μοναδική αρίθμηση και υπογραφή από το αρμόδιο όργανο του Φ.Δ.Ε. για όλα τα φυσικά πρόσωπα που πέτυχαν στις εξετάσεις.
β) τα στοιχεία του επαγγελματία για τον οποίο εκδίδεται, καθώς και την ικανότητα που αποδεικνύει. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσω παραπομπής στα έγγραφα πρακτικά, με επαρκείς αναφορές για την αναγνώρισή τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσης αυτών.
γ) η βεβαίωση προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις δραστηριότητες τις οποίες καλύπτει μέσω αναφοράς στο αντίστοιχο π.δ. καθώς και τις βαθμίδες – ειδικότητες ομάδες τις οποίες καλύπτει.
δ) την ημερομηνία έκδοσης, την επωνυμία / διακριτικό τίτλο του Φ.Δ.Ε. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης δίνεται στο Παράρτημα Γ.

3. Η πρωτότυπη Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης παραμένει στο αρχείο του Φ.Δ.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 10, παρ. 5 διαδικασία.

Άρθρο 14
Χρήση λογότυπου των αδειοδοτημένων φορέων

1. Το χρησιμοποιούμενο ως λογότυπο ή άλλο διακριτικό σήμα από κάθε Φ.Δ.Ε. είναι μοναδικό στην Ελληνική Επικράτεια.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αδειοδότησης του Φ.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η χρήση του ιδίου λογοτύπου, διακριτικού σήματος ή άλλου αναγνωριστικού χαρακτηριστικού από άλλον Φ.Δ.Ε. ή υποψήφιο προς αδειοδότηση Φ.Δ.Ε.

3. Στην περίπτωση εκπροσώπησης στην Ελλάδα φορέα της αλλοδαπής από περισσότερους του ενός Φ.Δ.Ε., χρησιμοποιείται το λογότυπο ή διακριτικό σήμα του διεθνούς φορέα με την προσθήκη της επεξήγησης ότι στην ελληνική επικράτεια εκπροσωπείται από την εταιρία βάση συμφωνίας δικαιόχρησης, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, απαγορεύεται τα λογότυπα ή τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά αδειοδότησης των φορέων αυτών, να προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης και παραπλάνησης από τη χρήση ομοίων λογοτύπων του υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. να απορρίπτει την αίτηση αδειοδότησης που υποβάλλεται ενώπιον του.

4. Αθέμιτη αναφορά στην Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης ή χρήση της Βεβαίωσης και των σχετικών λογότυπων, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό συνεπάγονται, στην μεν περίπτωση εξέτασης αίτησης αδειοδότησης υποψήφιου Φ.Δ.Ε. την απόρριψή της, σε περίπτωση δε λειτουργίας Φ.Δ.Ε. την επιβολή κυρώσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 6 του ν.3982/11.

Άρθρο 15
Κακή χρήση των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

1. Στην περίπτωση επαγγελματία που συμμετέχει στις διενεργούμενες εξετάσεις, αθέμιτη αναφορά στην Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης ή χρήση της Βεβαίωσης και των σχετικών λογότυπων, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό συνεπάγονται, την επιβολή κυρώσεων κατά τα προβλεπόμενα στην Φ.Γ.9.6./οικ.15712/1013/ 7.11.2011 (Β΄ 2540) υπουργική απόφαση.

2. Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας (φυσικό πρόσωπο) που πρόκειται να εξετασθεί υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει στον Φ.Δ.Ε. και στην οποία δηλώνει ότι: δεν θα χρησιμοποιήσει την Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα.

3. Μη νόμιμες αναφορές από τον Φ.Δ.Ε. ή παραπλανητική χρήση του τύπου των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης, που εντοπίζεται σε διαφημίσεις και καταλόγους και άλλες καταχωρήσεις επισύρουν κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 6 του ν.3982/11.

4. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί μητρώο παραπόνων για τις εργασίες του και το έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο και πλήρες προς έλεγχο.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Διαδικασία Αδειοδότησης Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων

Άρθρο 16
Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων

1. Συγκροτείται Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι  φορείς διενέργειας εξετάσεων ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την αδειοδότηση των φορέων. Οι αδειοδοτημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορείς διενέργειας εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.) λαμβάνουν ειδικό κωδικό αριθμό άδειας.

2. Σκοπός του Μητρώου είναι α) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και β) η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων φορέων.

3. Οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης που εκδίδουν οι Φ.Δ.Ε. καταχωρούνται στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 17
Δικαιολογητικά και Διαδικασία Αδειοδότησης Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων

1. Δικαίωμα αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τη διενέργεια εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, έχουν τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφ' όσον εκπροσωπούνται και έχουν νομική οντότητα στην Ελλάδα.

2. Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με την αίτησή του και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Ο φάκελος υποβάλλεται τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε φυσική μορφή. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

3. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

α) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδειοδότησης.

β) Έγγραφο του ΕΣΥΔ περί της συμμόρφωσης του φορέα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης βάσει της αξιολόγησής του.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα με όλες τις τυχόν νόμιμες τροποποιήσεις αυτού μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας. Στην περίπτωση ύπαρξης τροποποιήσεων του κατασταστικού, προσκομίζεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και η τελευταία κωδικοποιημένη μορφή του. Στο καταστατικό του φορέα θα πρέπει να προβλέπεται ως σκοπός και η διεξαγωγή εξετάσεων για την αξιολόγηση της ικανότητας προσώπων να δραστηριοποιούνται σε τεχνικά επαγγέλματα ή δραστηριότητες ευρύτερης φύσης που να μπορούν να συμπεριλάβουν την έννοια της αξιολόγησης προσώπων σε τεχνικά επαγγέλματα μέσω της διεξαγωγής συγκεκριμένης διαδικασίας εξετάσεων.

δ) Πιστοποιητικό σε ισχύ, της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ανάλογα, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.

ε) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο φορέας εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, υποχρεούται να υποβάλει οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό/επίσημο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η εξαίρεσή του αυτή.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση ρύθμισης οφειλών, σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο φορέας εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούται να υποβάλει οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό/επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η εξαίρεσή του αυτή.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας του φορέα είναι αληθή, καθώς επίσης ότι ο υποψήφιος φορέας πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της.

η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να βεβαιώνεται η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων.

θ) Την υπεύθυνη δήλωση και το δελτίο εταιρικής σχέσης των παραρτημάτων Α και Β αντίστοιχα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 παρ. ζ.

ι) Περιγραφή της δραστηριότητας του Φορέα. Ειδικότερα υποβάλλονται συμπληρωμένοι οι ακόλουθοι Πίνακες:

ια) Πίνακας Παραρτήματος Δ «Πεδίο Αδειοδότησης Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων»,

ιβ) Πίνακας Παραρτήματος Ε «Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων» συνοδευόμενος από τα προβλεπόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης,

ιγ) Πίνακας Παραρτήματος ΣΤ «Εργαστηριακός Εξοπλισμός Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων».

κ) Κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του φορέα τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

4. Έλεγχος πληρότητας – συμβατότητας

α) Ο φάκελος μετά την κατάθεσή του, αποσφραγίζεται, ελέγχεται η πληρότητά του όσον αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.

β) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως, από τους υποψήφιους φορείς να αποστείλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ) Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφαίνεται για την πληρότητα και τη συμβατότητά τους ή μη.

δ) Σε περίπτωση που ο φορέας είτε δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προσκομίσει δεν είναι συμβατά με όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται.

ε) Το Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας καταχωρίζεται σε ειδικό κατάλογο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνει ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος γνωστοποιείται στον αιτούντα φορέα μαζί με το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας συμβατότητας του φακέλου.

5. Χορήγηση άδειας

α) Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αδειοδοτούνται οι φορείς, των οποίων οι φάκελοι κρίθηκαν πλήρεις και συμβατοί και πληρούν τα κριτήρια της παρούσας απόφασης.

β) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την χορήγηση ή μη της άδειας γνωστοποιείται στον φορέα εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

γ) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας συμβατότητας εάν το κρίνει αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Διαδικασία και Τρόπος Διενέργειας Ελέγχου των Αδειοδοτημένων Φορέων

Άρθρο 18
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων των αδειοδοτημένων φορέων

Οι αδειοδοτημένοι Φ.Δ.Ε. ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και από το Ε.ΣΥ.Δ.

1. Έλεγχοι διενεργούμενοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

1.1. Τακτικός Έλεγχος επί της διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων από το Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε κάθε εξέταση που πραγματοποιεί ο Φ.Δ.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 9, και 11.

1.2. Τακτικός ετήσιος έλεγχος Φ.Δ.Ε. είναι ο ετήσιος έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1.

1.3. Τακτικός ετήσιος έλεγχος επαλήθευσης συμμόρφωσης Φ.Δ.Ε. με την χορηγηθείσα άδεια: είναι ο έλεγχος που διενεργείται κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος και σε περίοδο που ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνει σκόπιμο και αποσκοπεί στην επαλήθευση της συμμόρφωσης του Φ.Δ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις απαιτήσεις του πρώτου και δεύτερου μέρους της παρούσας απόφασης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο έλεγχος καταλαμβάνει:

α) την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των εργαστηριακών υποδομών για την τήρηση των προδιαγραφών βάσει των οποίων αξιολογήθηκε και αδειοδοτήθηκε ο Φ.Δ.Ε.

β) την επιθεώρηση του προσωπικού διεξαγωγής εξετάσεων, το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

γ) την επιθεώρηση των αρχείων του φορέα που σχετίζονται με τη διαδικασία εξετάσεων όπως, οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης, η αναλυτική βαθμολογία των εξεταζόμενων, τα δικαιολογητικά υποβολής για την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις κ.τ.λ.

δ) τον έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του συλλογικού οργάνου του άρθρου 3 της παρούσας.

ε) κάθε σχετικό έλεγχο που αφορά στη συμμόρφωση του Φ.Δ.Ε. με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

1.4. Έκτακτος έλεγχος τροποποίησης υφιστάμενης αδειοδότησης Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2.

1.5. Έκτακτος έλεγχος Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Δύναται να ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία εξέτασης επιβολής κυρώσεων στον Φ.Δ.Ε., κατόπιν έγγραφης καταγγελίας ή οποτεδήποτε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνει σκόπιμο.

1.6. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι των παρ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 διενεργούνται από διμελές όργανο ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα μέλη του οργάνου ελέγχου μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είτε εξωτερικοί ελεγκτές, εκπρόσωποί του, προερχόμενοι από το αντίστοιχο Μητρώο. Τα προσόντα των μελών του οργάνου ελέγχου είναι τα προβλεπόμενα για τα μέλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που συμμετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές που διενεργούν εξετάσεις στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις κ.υ.α. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5, παρ. 7 του ν.3982/11.

Τα μέλη του οργάνου ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν πρέπει να έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον από τη διαδικασία ελέγχου ή να συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού) ή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή κατά το παρελθόν) με οιονδήποτε ελεγχόμενο Φ.Δ.Ε., υπογράφουν δε προς βεβαίωση τούτου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, την οποία υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Η συγκρότηση του οργάνου ελέγχου πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και με γνώμονα το αντικείμενο της τεχνικής δραστηριότητας που τελεί υπό έλεγχο.

2. Έλεγχοι διενεργούμενοι από το Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥ.Δ. διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης του Φ.Δ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις απαιτήσεις του πρώτου και δεύτερου μέρους της παρούσας απόφασης. Ο Φ.Δ.Ε. ελέγχεται για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία του Ε.ΣΥ.Δ. στις εξετάσεις που διενεργεί ο Φ.Δ.Ε., καθώς και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των αρχείων του Φ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΣΥΔ.

Άρθρο 19
Ανανέωση αδειοδότησης – Τροποποίηση υφιστάμενης αδειοδότησης

1. Η αδειοδότηση των Φ.Δ.Ε. θα ανανεώνεται δια αναγγελίας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, με την κατάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικής αίτησης με τα ακόλουθα:

α) τα δικαιολογητικά σε ισχύ των εδαφίων δ), ε) και στ), της παρ. 2 του άρθρου 17 της παρούσας

β) τους πίνακες των Παραρτημάτων Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια του Φ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που προτίθεται ο Φ.Δ.Ε. να διενεργήσει μεταβολή σε στοιχεία του Πίνακα Δ, Ε και ΣΤ, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 19, παρ. 3, σημειώνεται πρόσθετη ένδειξη «ΝΕΟ». γ) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδειοδότησης, ως προς την ανανέωση, καθώς και τον διενεργούμενο τακτικό ετήσιο έλεγχο επαλήθευσης συμμόρφωσης Φ.Δ.Ε. με την χορηγηθείσα άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 18, παρ. 1.3.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός ενός μήνα από την αναγγελία ανανέωσης της άδειας και μετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, ο οποίος δύναται να διενεργείται στην έδρα του Φ.Δ.Ε. ή στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδει σχετική έκθεση ελέγχου και ενημερώνει το Φ.Δ.Ε. μετά από απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποβάλλεται υποχρεωτικά, επίσης, κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του φορέα και κάθε άρση/ανάκληση της εκπροσώπησης φορέα του εξωτερικού και υποβάλλονται με τον ίδιο τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας του Φ.Δ.Ε., η οποία συνίσταται σε μεταβολή των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ή σε μεταβολή του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εξετάσεων, ιδίως δε του κύριου εξοπλισμού για τη διενέργεια των ασκήσεων πρακτικής, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 19, παρ. 3, υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετική αίτηση με παράλληλη κοινοποίηση στο Ε.ΣΥ.Δ. με τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένους πίνακες των Παραρτημάτων Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας, με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, με την πρόσθετη ένδειξη «ΝΕΟ» στις περιπτώσεις που αιτείται μεταβολή.

β) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδειοδότησης, ως προς την τροποποίηση της άδειας.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης και μετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, ο οποίος δύναται να διενεργείται στην έδρα του Φ.Δ.Ε. ή στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή/και να αξιοποιεί ως προς τις μεταβολές του εξοπλισμού την έκθεση του οργάνου ελέγχου του άρθρου 18, παρ. 1.1, εκδίδει σχετική έκθεση ελέγχου και ενημερώνει το Φ.Δ.Ε. μετά από απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τα ανωτέρω, συνιστά προέγκριση της τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας και οριστικοποιείται μετά από το διενεργούμενο έλεγχο του Ε.ΣΥ.Δ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παρ.

2. Ο Φ.Δ.Ε. πριν την ανωτέρω προέγκριση δεν μπορεί να διεξάγει εξετάσεις βάσει των τροποποιήσεων που αιτείται.

3. Σε περίπτωση αίτησης τροποποίησης της άδειας του Φ.Δ.Ε., η οποία συνιστά ουσιώδη μεταβολή του πεδίου αδειοδότησης του Φ.Δ.Ε. ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 17.

Ως ουσιώδης μεταβολή του πεδίου αδειοδότησης νοείται:

α) Διενέργεια εξετάσεων για δραστηριότητα σε νέα βαθμίδα ή ειδικότητα, στο ίδιο ή σε άλλο εκ των π.δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3982/11 και η οποία τροποποιεί την αδειοδότηση του Φ.Δ.Ε. ως προς τα εν λόγω στοιχεία της σχετικής αίτησης του Παραρτήματος Δ της παρούσας.

β) Διενέργεια των εξετάσεων του πρακτικού μέρους σε νέο τόπο, η οποία τροποποιεί την αδειοδότηση του Φ.Δ.Ε. ως προς τα εν λόγω στοιχεία της σχετικής αίτησης του Παραρτήματος Δ και ΣΤ της παρούσας.

γ) Κάθε μεταβολή, η οποία μετά την αίτηση του Φ.Δ.Ε. αξιολογείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ως προς τα πραγματικά της στοιχεία που τροποποιεί, ως ουσιώδης. Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτήματα:

(...)

Άρθρο 20
Δημοσίευση και έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


I. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑTΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕTΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γίνεται διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσεων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής.

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση

Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:

- δεν έχει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,

-το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς,

-δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση.

Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν:

-κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 % και 50 % σ' αυτήν,

-ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25% και 50% στην αιτούσα επιχείρηση,

- και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της άλλης επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την τελευταία αυτή.

Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω συμφωνιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μία επιχείρηση.

Μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά την έννοια της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους ενοποιημένους λογαριασμούς.

Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης παρομοίων λογαριασμών κατά την έννοια της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν πληροί κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3, περ. ζ. της παρούσας.

Μία επιχείρηση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σχετικά σπάνια περίπτωση μία επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία ενοποιημένους λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μονό συνεργαζόμενη.

Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο στο άρθρο 2, παρ. 3, περ. ζ. της παρούσας, ενδεχομένως μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Σχετικά Άρθρα