edu.klimaka.gr

Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΙΕΚ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4264/2022

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4264/2022

Αριθμ. 98750/Κ6
Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Την περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Β’ του ν. 4849/2021 (Α΄ 207), με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο ΛΗ’ περί απλούστευσης πλαισίου δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης,
γ) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
δ) το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ε) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).
3. Την ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Λειτουργίας των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/390/94856/Β1/28-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ - Τμήμα Γ’ (Α΄ 143),

αποφασίζουμε:

Τη θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1
Εκπαιδευτικό έτος και εξάμηνα κατάρτισης

1. Το εκπαιδευτικό έτος στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

 1. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την τρίτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
 2. Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Μαρτίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

2. Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

3. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.ΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το Ε.ΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, καθώς και την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε ένα ή περισσότερα Ι.Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών:

 1. Πραγματοποιείται, με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ι.Ε.Κ. αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, με αντίστοιχη αύξηση των ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος.
 2. Δύναται να παραταθεί το εξάμηνο κατάρτισης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

6. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διεξάγεται συνεχιζόμενα ή τμηματικά, με βάση το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

7. Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.

8. Όταν η κατάρτιση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της μαθητείας, η μάθηση σε χώρους εργασίας διαρκεί σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της διάρκειας της κατάρτισης.

Άρθρο 2
Διάρκεια μαθημάτων - Παρουσίες - Αριθμός εκπαιδευτών

1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.

2. Οι παρουσίες των καταρτιζόμενων λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. Δεν επιτρέπεται η παρουσία μη καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηριακού χώρου.

3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων σε θεωρητικά και μικτά μαθήματα δύναται να προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%), με σκοπό την ορθή κατανομή αυτών. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), δύναται να τοποθετείται και δεύτερος εκπαιδευτής.

Άρθρο 3
Ωράριο λειτουργίας - Διακοπές, αργίες

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους:

 1. Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
 2. Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
 3. Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1.

2. Ημέρες αργίας των Ι.Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες:

α) όλες οι Κυριακές,
β) η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος,
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά Δευτέρα και
ε) η 1η Μαΐου
στ) οι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε Ι.Ι.Ε.Κ., λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 4
Αρχική Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής των καταρτιζομένων

1. Στα Ι.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των Γ.Ε.Λ και Ε.ΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

2. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:

α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.

β) Τίτλος σπουδών.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

δ) Αντίγραφο ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

ε) Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος είναι ομογενής, απαιτείται και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

στ) Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται και άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, την οποία δύναται να λάβει ο καταρτιζόμενος σύμφωνα με τo άρθρο 44 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).

3. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πρόσφυγα ή στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, οι οποίοι δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα ή τους χορηγείται άδεια διαμονής προσωρινής προστασίας.

4. Για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι είναι πολίτες χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας. Η υποβολή από τους καταρτιζόμενους πιστοποιητικού γνώσης ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1 στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11.

5. Οι κάθε είδους εγγραφές στα Ι.Ι.Ε.Κ. πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή και του φορέα άσκησης δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στο πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου που διενεργούνται στα Ι.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον έλεγχο αυτό, παραβάσεων ή παραλείψεων κατά τη διαδικασία εγγραφών σε Ι.Ι.Ε.Κ., εφαρμόζονται οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, των άρθρων 26 και 26Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)].

6. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.

Άρθρο 5
Μετεγγραφές - Κατατάξεις - Αλλαγή ειδικότητας

1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από το Ι.Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ», ελέγχονται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&.Ν. Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

2. Μετεγγραφές στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

4. Οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.. Για το λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό εξάμηνο η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν. Στην περίπτωση που η κατάταξη αφορά σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Δ.Β.Μ.&Ν. (Β’ 5837).

5. Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 15η Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή της 2ης εβδομάδας του Οκτωβρίου εκάστου έτους για το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό εξάμηνο η αντίστοιχη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.

6. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου.

Άρθρο 6
Χαρακτηρισμός Φοίτησης

1. Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

2. α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

3. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζόμενων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. συντάσσει σχετικό πρακτικό με θέμα «Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου» και ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης, τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

4. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

5. Καταρτιζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του, υποβάλλει στο Ι.Ι.Ε.Κ. αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η Βεβαίωση διακοπής φοίτησης θα εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ».

6. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο από το Ι.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση φοίτησης

1. Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της φοίτησης αποτελούν ο εκ των προτέρων σαφής καθορισμός και η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τις παραμέτρους αξιολόγησης, ο μετρήσιμος χαρακτήρας της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνάδουν με το επίπεδο των καταρτιζόμενων, η εύλογη και δίκαιη απονομή βαθμών σε αυτούς, η δυνατότητα παροχής ανατροφοδότησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους καταρτιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βαθμολόγησης, καθώς και η εκ των υστέρων δυνατότητα ίσης πρόσβασης των καταρτιζόμενων στους βαθμούς και τις παρατηρήσεις επί της απόδοσής τους, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου τους και τη συνεχή βελτίωσή τους.

2. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) ατομικές/ομαδικές εργασίες και γ) Τελική εξέταση.

3. Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ατομικές γραπτές εργασίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 18.

4. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής:

α) σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή,

β) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ.,

γ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα.

5. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης κάθε εξαμήνου,

β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται και οι απαντήσεις των εξεταζόμενων σε αυτά βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή,

γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης,

δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένα από την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλλεται στην Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ.

6. Τα θέματα όλων των εξετάσεων θεωρούνται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. πριν διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους.

7. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης (όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών), εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

8. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.

9. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που φέρει τον τίτλο του Ι.Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

10. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίνονται γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.

11. Οι απαντήσεις δίνονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, και στα οποία οι εξεταζόμενοι συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

12. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των θεμάτων, ο καταρτιζόμενος παραδίδει τα φύλλα των θεμάτων και των απαντήσεων στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή.

13. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζόμενων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει το ονοματεπώνυμό τους στο φάκελο εξετάσεων.

14. Η Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ. παραλαμβάνει από τον επιτηρητή τα γραπτά και τα παραδίδει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προς διόρθωση.

15. Ο εισηγητής βαθμολογεί αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης τη διαγράφει με διαγώνιο γραμμή και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται με προφορική ή πρακτική δοκιμασία, ο εκπαιδευτής αναγράφει τη συνολική βαθμολογία σε σχετική κατάσταση και την υπογράφει.

16. Ο εισηγητής, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, παραδίδει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ.

17. Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές, με επισημείωση στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισύναψη των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

18. Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α΄ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), β) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, στ) είναι καταρτιζόμενοι με φάσμα αυτισμού.

19. Για τις περ. α) έως γ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμάτευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ειδικά για τους καταρτιζόμενους της περ. α), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Για την περ. δ) της παρ. 18, ο καταρτιζόμενος προσκομίζει ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο φέρει σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο η οποία φέρει υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία του καταρτιζόμενου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των τελικών εξετάσεων.

Για τις περ. ε) και στ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) ή τα πιστοποιημένα από το ΥΠΑΙ.Θ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του καταρτιζόμενου, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ορίζεται στις περ. ε) και στ), καθώς και η παραπομπή του για προφορική εξέταση. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ και αναφέρονται στις ανωτέρω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνονται δεκτές.

20. Οι καταρτιζόμενοι της παρ. 18 εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει, επίσης, στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.

Άρθρο 8
Βαθμολόγηση

1. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομαδική εργασία καθώς και στην εξέταση αποτελεί τον βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

2. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην τελική εξέταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.

3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας εξ αυτών βαθμολογεί αυτοτελώς και ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) ή το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.).

5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για καταρτιζόμενο του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.

7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

8. Τα μαθήματα από τα οποία ο καταρτιζόμενος έχει νομίμως απαλλαγεί δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.

9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

10. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ι.Ε.Κ. Αναβαθμολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γραπτού δοκιμίου του, η οποία πραγματοποιείται παρουσία του Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 9
Πρόοδος καταρτιζόμενου

1. Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).

β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή το/τα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.

3. Εάν στο Ι.Ι.Ε.Κ. δεν λειτουργεί τμήμα ειδικότητας στα μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση, τότε με αίτηση που υποβάλλει στη διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. δύναται: α) να ενταχθεί σε τμήμα ειδικότητας, όπου διδάσκεται/ονται το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει, β) να μετεγγραφεί σε άλλο Ι.Ε.Κ. όπου διδάσκεται/ονται το/τα εν λόγω μάθημα/μαθήματα.

4. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων η Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. συντάσσει πρακτικό με θέμα «Αποτελέσματα επίδοσης εξαμήνου».

Άρθρο 10
Πρακτική άσκηση - Μαθητεία

1. Η φοίτηση στα Ι.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείας που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Μετά την έγκριση από το Τμήμα Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&.Ν., τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. μετά την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

4. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Άρθρο 11
Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων

1. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής.

2. Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση.

3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), και δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης.

4. Οι βεβαιώσεις των παρ. 1, 2 και 3 εκδίδονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. «ΠΗΓΑΣΟΣ», κατόπιν αίτησης του καταρτιζόμενου.

Άρθρο 12
Πειθαρχικά Παραπτώματα των καταρτιζομένων των Ι.Ι.Ε.Κ.

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του καταρτιζόμενου, η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους καταρτιζόμενους συνιστούν:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,

γ) η καταστροφή περιουσίας της εκπαιδευτικής δομής, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Ι.Ι.Ε.Κ.,

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του, όσο και της λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Ι.Ι.Ε.Κ. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,

στ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του Ι.Ι.Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένης και της ηχορύπανσης,

ζ) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του Ι.Ι.Ε.Κ. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών.

Άρθρο 13
Πειθαρχικές Ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. σε καταρτιζόμενο, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) ωριαία αποβολή, που επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή, με καταχώρηση ως «απών/απούσα» στο ημερήσιο δελτίο απουσιών και σχετική σημείωση στο πεδίο “Παρατηρήσεις” του δελτίου,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του Ι.Ι.Ε.Κ. που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ.,

δ) αποβολή από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες, που επιβάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. με καταχώρηση ως απών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών,

ε) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του καταρτιζόμενου από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και

στ) οριστική διαγραφή.

Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών των περ. ε) και στ) συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ., καθώς και τον εκπαιδευτή του τμήματος που διδάσκει τις περισσότερες ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο Ι.Ι.Ε.Κ.. Είναι δυνατή η επανεξέταση της πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε από την τριμελή επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου, από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, κατόπιν αίτησης του καταρτιζόμενου στον οποίο επιβλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, η οποία επιβάλλει την πειθαρχική ποινή, οφείλει να υποβάλει αμελλητί έκθεση στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., με την οποία να τεκμηριώνει την απόφασή της.

2. Για το παράπτωμα της περ. γ) του άρθρου 12, πέραν της επιβαλλόμενης πειθαρχικής ποινής, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται στην αποκατάσταση των φθορών στο ακέραιο.

3. Όλες οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές καταχωρούνται στο Βιβλίο Πράξεων των καταρτιζόμενων από το όργανο που τις επιβάλλει.

4. Οι ως άνω αναφερόμενες ποινές εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης.

Άρθρο 14
Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή προγράμματα - εκπαιδευτικές επισκέψεις

1. Η συμμετοχή καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που προωθούν τους σκοπούς και τους στόχους της επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό του αντίστοιχου προγράμματος και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Ως εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που παρέχεται στα Ι.Ι.Ε.Κ., ορίζεται η οργανωμένη μετακίνηση των καταρτιζόμενων, μίας ή περισσότερων ειδικοτήτων, σε τόπους ή παραγωγικές μονάδες που προάγουν τα αντικείμενα της κατάρτισης.

3. Οι καταρτιζόμενοι, οι εκπαιδευτές, ο Διευθυντής, ο/ οι Υποδιευθυντής/ες και το διοικητικό προσωπικό των Ι.Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, μονοήμερες ή πολυήμερες κατά τη διάρκεια του έτους κατάρτισης. Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ανωτέρω είναι ο Διευθυντής του Ι.Ι.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 15
Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

1. Σε κάθε Ι.Ι.Ε.Κ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας, καθώς και Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.

2. Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας του Ι.Ι.Ε.Κ. έχει ως έργο τη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, εγγραφών, μετεγγραφών, κατατάξεων, καταχωρήσεων απουσιών, βαθμολογιών, χαρακτηρισμού φοίτησης, έκδοσης αποτελεσμάτων, έκδοσης τίτλων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών σπουδών και τήρησης σχετικών αρχείων.

3. Σε κάθε Ι.Ι.Ε.Κ. λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) που λειτουργεί στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020. Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας έχει την ευθύνη της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων του Ι.Ι.Ε.Κ., της οργάνωσης, εποπτείας και παρακολούθησης της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ι.Ε.Κ., και της παρακολούθησης της ένταξης των αποφοίτων του Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.

4. Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας και το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ι.Ι.Ε.Κ. στελεχώνονται από υπαλλήλους που επιλέγονται από τον φορέα άσκησης δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ., με βάση τυπικά προσόντα, εξειδίκευση και προϋπηρεσία. Ο ορισμός των υπαλλήλων του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας και του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας γνωστοποιείται αμελλητί από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.

Άρθρο 16
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. - Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης

1. Για την καταγραφή όλων των στοιχείων κατάρτισης, τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το Πληροφοριακό Σύστημα «ΠΗΓΑΣΟΣ», το οποίο ενημερώνεται από τα Ι.Ι.Ε.Κ.

2. Τα Ι.Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (e-class, moodle κ.λπ.) με σκοπό τη διευκόλυνση και την πρόσβαση των καταρτιζόμενων σε σύγχρονες διαδικασίες μάθησης. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει:

 1. Εργαλεία Διαχείρισης Τάξης, για τη δημιουργία ομάδων καταρτιζόμενων, την έκδοση στατιστικών μαθησιακής πορείας, την ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, κ.λπ.
 2. Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου για τη δημιουργία, δόμηση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τη σχεδίαση του χώρου εργασίας-μελέτης των καταρτιζόμενων, την εισαγωγή και εξαγωγή υλικού, τη διαχείριση των αρχείων, κ.λπ.
 3. Εργαλεία Επικοινωνίας, που περιέχουν λειτουργίες για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio/video-conferencing), ανακοινώσεις, συνεργασία με διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας, κ.λπ.
 4. Εργαλεία Αξιολόγησης για τη δημιουργία, διανομή και διαχείριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, όπως ιδίως επίλυση ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης, ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio), κ.λπ.

Άρθρο 17
Βιβλιοθήκες - Εποπτικά μέσα εκπαίδευσηςκατάρτισης

1. Στα Ι.Ι.Ε.Κ. μπορούν να λειτουργούν βιβλιοθήκες για την υποστήριξη της διαδικασίας κατάρτισης. Τα βιβλία πρέπει να είναι κωδικοποιημένα και σφραγισμένα στην πρώτη σελίδα και να καταγράφονται στο βιβλίο βιβλιοθήκης.

2. Στο Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας του Ι.Ι.Ε.Κ. υπάρχουν διαθέσιμα εποπτικά μέσα για τις ανάγκες τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων των ειδικοτήτων.

Άρθρο 18
Υπηρεσιακά έγγραφα - βιβλία

1. Σε κάθε Ι.Ι.Ε.Κ. τηρούνται τα παρακάτω Βιβλία και υπηρεσιακά έντυπα:

α) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,

β) Μητρώο και ευρετήριο καταρτιζόμενων,

γ) Βιβλία φοίτησης καταρτιζόμενων (παρουσιολόγια),

δ) Βιβλία διδασκόμενης ύλης, κατά τμήμα και ειδικότητα, στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά,

ε) Βιβλίο πάγιου εξοπλισμού Ι.Ι.Ε.Κ. και Εργαστηρίων,

στ) Βιβλίο βιβλιοθήκης,

ζ) Βιβλίο Πράξεων,

η) Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών,

θ) Ατομικός Φάκελος καταρτιζόμενου,

ι) Βιβλίο Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.),

ια) Βιβλίο πιστοποιητικών στρατολογίας,

ιβ) Ημερολόγιο λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ.

2. Τα παραπάνω τηρούνται ηλεκτρονικά, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας, εκτός του βιβλίου Πράξεων και του ημερολογίου λειτουργίας.

3. Τα βιβλία που τηρούνται σε φυσική μορφή φυλλομετρούνται, σφραγίζονται πριν τη χρήση τους και φέρουν σφραγίδα και υπογραφή στο τελευταίο φύλλο από τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ.

4. Χρόνος διατήρησης βιβλίων, εντύπων και γραπτών δοκιμίων:

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο πάγιου εξοπλισμού, Βιβλίο Πράξεων, Φάκελοι καταρτιζόμενων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Στρατολογίας, Βιβλίο και αντίγραφα Β.Ε.Κ.,

Στο διηνεκές

Βιβλία πάγιου εξοπλισμού Ι.Ι.Ε.Κ. και Εργαστηρίων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο Λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. Μητρώο - Ευρετήριο Βιβλία φοίτησης, ημερήσια φύλλα και στελέχη τους, Ύλης, Γραπτά δοκίμια ατομικών εργασιών και τελικών εξετάσεων, προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων

3 έτη

Παρουσιολόγιο και Φάκελοι Εκπαιδευτών

10 έτη

5. Μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών διαστημάτων, η Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις για την καταστροφή/ανακύκλωση υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 19
Πολιτική διασφάλισης ποιότητας και Πλαίσιο Ποιότητας

1. Η πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας που εφαρμόζεται στα Ι.Ε.Κ. καθορίζεται και εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνάδει με τα επαγγελματικά πρότυπα, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Ι.Ι.Ε.Κ. οφείλουν να παρουσιάζουν, με τρόπο δομημένο και σαφή, τους στόχους και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ακολουθούν για τη διασφάλιση της ποιότητας.

2. Η πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας στηρίζεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση και περιλαμβάνει:

 1. την ανάγκη βελτίωσης όλων των διαδικασιών,
 2. την ανάγκη για την ανάπτυξη συστημάτων, δεξιοτήτων και εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες βελτίωσης και
 3. τον καθορισμό των παραγόντων που θα πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και τον τρόπο μέτρησης της βελτίωσής τους.

3. Το Πλαίσιο Ποιότητας των Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πλέγμα αρχών, κριτηρίων, διαδικασιών και δεικτών ποιότητας, συμβατό τόσο με τις εθνικές πολιτικές όσο και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), το οποίο λειτουργεί ως ένα εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε.Ε.Κ. από τα Ι.Ι.Ε.Κ.

4. Το Πλαίσιο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας θέτοντας, για το σκοπό αυτό ένα φάσμα αρχών και παρέχοντας στους εμπλεκόμενους φορείς ένα συμπληρωματικό εργαλείο για το σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Κ., καθώς:

 1. ορίζει την ποιότητα, αξιοποιώντας υφιστάμενες και θέτοντας νέες εξειδικευμένες αρχές ποιότητας, στις τρεις συνιστώσες της Ε.Ε.Κ., ήτοι στις εισροές, στις διαδικασίες και στις εκροές και
 2. παρέχει μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

5. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, ο κύκλος ποιότητας αποτελείται από:

 1. τον Σχεδιασμό (τίθενται σαφείς μετρήσιμοι και εφικτοί στόχοι ως προς τις διαδικασίες, τα καθήκοντα και το ανθρώπινο δυναμικό),
 2. την Εφαρμογή/Υλοποίηση (καθιέρωση διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων),
 3. την Αξιολόγηση (σχεδιασμός μηχανισμών/συστημάτων για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων/αποτελεσμάτων - συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που έχουν προκύψει) και
 4. την Αναθεώρηση (ανάδραση και συζήτηση προκειμένου να βρεθούν οι διαδικασίες για βελτιωτικές παρεμβάσεις).

6. Κριτήρια διασφάλισης ποιότητας για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελούν:

Κριτήριο 1: Ηγεσία - Οργάνωση - Σχεδιασμός.

Κριτήριο 2: Παροχή Υπηρεσιών Ε.Ε.Κ.

Κριτήριο 3: Υποδομές - Εξοπλισμός - Πόροι.

Κριτήριο 4: Καινοτομία - Εξωστρέφεια.

Κριτήριο 5: Αποτελέσματα - Εκροές.

Άρθρο 20
Δείκτες Ποιότητας

Η μέτρηση της επίδοσης του Ι.Ι.Ε.Κ. αναφορικά με το βαθμό τήρησης των αρχών ποιότητας και των κριτηρίων του Πλαισίου Ποιότητας, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ως προς τους τεθέντες στόχους και τα στοιχεία σύγκρισης με άλλους ομοειδείς φορείς, συνιστούν μέρος του κύκλου ποιότητας.

Οι δείκτες είναι ποσοτικές ή ποιοτικές μεταβλητές που παρέχουν μια απλή και αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης.

Για κάθε κριτήριο ποιότητας που αφορά στη διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης υποστήριξης και σταδιοδρομίας των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των Ι.Ι.Ε.Κ., αξιολογούνται οι ακόλουθοι δείκτες ποιότητας:

1. Ηγεσία - οργάνωση - σχεδιασμός Βαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμενων από την Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ.

2. Παροχή υπηρεσιών Ε.Ε.Κ. Βαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμενων από τους εκπαιδευτές.

3. Υποδομές - εξοπλισμός - πόροι Επάρκεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού

4. Καινοτομία - εξωστρέφεια Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής (Τ.Π.Ε.).

5. Αποτελέσματα/εκροές Ποσοστό συμμετοχής και ποσοστό επιτυχίας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Απορρόφηση από την αγορά εργασίας Ποσοστό απορρόφησης σε θέσεις στον τομέα κατάρτισης του αποφοίτου.

Άρθρο 21
Διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης

1. Το Πλαίσιο Ποιότητας των Ι.Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η υλοποίηση της οποίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα και διακριτά στάδια, ως ακολούθως:

α) Στοχοθέτηση σε επίπεδο δεικτών ποιότητας. Η στοχοθέτηση πραγματοποιείται από τη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Η στοχοθέτηση υλοποιείται σε ετήσια βάση.

β) Αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση έχει ως επίκεντρο το ίδιο το Ι.Ι.Ε.Κ. Αποτελεί μια διαδικασία ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του Ι.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων ποιότητας και τον βαθμό εναρμόνισης της λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ. με τις απαιτήσεις του πλαισίου ποιότητας. Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται από το Διευθυντή και τον/τους Υποδιευθυντή/-ές του Ι.Ι.Ε.Κ. Η αυτοαξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση, ως μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ι.Ι.Ε.Κ., ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός και συντονισμένος σχεδιασμός δράσεων, οι οποίες θα στοχεύουν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

γ) Ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης που προηγήθηκε, είναι η κατανόηση, των Δυνατών Σημείων του Ι.Ι.Ε.Κ., και των Σημείων προς Βελτίωση, σε σχέση με τις αρχές και τα κριτήρια ποιότητας. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης, συντάσσει αναφορά με τα Δυνατά Σημεία και τα Σημεία προς Βελτίωση και προτείνει σχέδια βελτίωσης τα οποία θα συμπεριληφθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ι.Ι.Ε.Κ.

δ) Εξωτερική Αξιολόγηση.

ε) Αναφορά Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης καταγράφονται από την ομάδα αξιολογητών σε τυποποιημένη αναφορά αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα Δυνατά Σημεία και τα Σημεία προς Βελτίωση που διαπίστωσε η ομάδα των αξιολογητών και αποδίδει μια συγκεκριμένη βαθμολογία.

2. Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης επαναλαμβάνεται ανά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Άρθρο 22
Έργο και γενικά καθήκοντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ι.Ε.Κ.

1. Η διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ασκείται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), από τον Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ..

2. Ο Διευθυντής του Ι.Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Ο Διευθυντής του Ι.Ι.Ε.Κ. ορίζεται από τον φορέα που ασκεί δραστηριότητα Ι.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

3. Ο Διευθυντής ασκεί, αναλογικά και κατά περίπτωση, τις αρμοδιότητες των παρ. 2, 3 και 4 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και ειδικότερα, ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έχει τη γενική ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ι.Ε.Κ. και σε αυτό το πλαίσιο, εποπτεύει, συντονίζει και καθοδηγεί τη διοικητική λειτουργία του.

β) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των υποθέσεων και λειτουργιών του Ι.Ι.Ε.Κ., καθώς και για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με πλήρη και λεπτομερειακή καταχώριση των στοιχείων της λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ.

γ) Έχει την ευθύνη εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων, των κανονιστικών αποφάσεων, των εγκυκλίων και ειδικότερα του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ι.Ε.Κ.

δ) Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικώς.

ε) Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των εγγραφών στο Ι.Ι.Ε.Κ. και για τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των δικαιολογητικών της αρχικής εγγραφής των καταρτιζόμενων.

στ) Αντιμετωπίζει ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύει διαφορές, συμβάλλει στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρει αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Μεριμνά για την εξασφάλιση πνεύματος συνεργασίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ.

ζ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις σύνδεσης του Ι.Ι.Ε.Κ. με το εθνικό και το τοπικό κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και με την αγορά εργασίας, οι οποίες προάγουν τους σκοπούς της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

η) Ενημερώνει διαρκώς και με δική του μέριμνα για τα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνή προγράμματα, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι καταρτιζόμενοι.

θ) Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με υπηρεσίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ι) Αναθέτει στους εκπαιδευτές των Ι.Ι.Ε.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία των καταρτιζομένων, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ.

ια) Αξιολογεί μετά το πέρας κάθε εξαμήνου κατάρτισης τους εκπαιδευτές, σε συνεργασία με τον/τους Υποδιευθυντή/ές.

ιβ) Προβαίνει στη διερεύνηση κάθε κρίσιμου ζητήματος και ιδίως στην εξέταση καταγγελιών που γίνονται σε βάρος διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτών, ελέγχει την αξιοπιστία τους και αποφασίζει για τη ρύθμισή τους.

ιγ) Εκπροσωπεί το Ι.Ι.Ε.Κ. και υπογράφει κάθε έγγραφο του Ι.Ι.Ε.Κ. και κάθε σύμβαση ή σχετικό έγγραφο.

3. Ο Υποδιευθυντής ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου.

β) Είναι υπεύθυνος για τη διαρκή και άμεση ενημέρωση του Διευθυντή για θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ.

γ) Μεριμνά ειδικώς για την απρόσκοπτη εκτέλεση των αποφάσεων του Διευθυντή.

δ) Επιλαμβάνεται ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ. και μεριμνά για την άμεση και ομαλή διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική ή τη διοικητική λειτουργία.

ε) Μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών και μεριμνούν για τη συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Άρθρο 23
Εκπαιδευτές - Ανάθεση μαθημάτων Καθήκοντα εκπαιδευτών- Αξιολόγηση

1. Για την ανάθεση διδακτικών ωρών σε κάθε μάθημα του προγράμματος κατάρτισης της ειδικότητας διδάσκεται από εκπαιδευτή, λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των εκπαιδευτών, όπως αυτά περιγράφονται στους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οδηγούς Κατάρτισης.

2. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές οφείλουν:

α) να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, παρέχοντας σε τακτική βάση στους καταρτιζόμενους το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναρτούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ι.Ε.Κ., προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε Οδηγούς Κατάρτισης και τηρώντας τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

β) να ενημερώνουν τα υπηρεσιακά έγγραφα (απουσιολόγιο, βιβλία ύλης, βιβλίο συμβάντων εργαστηρίου κ.ά.),

γ) να χρησιμοποιούν τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων σεβόμενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτών και

δ) να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.

3. Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης διενεργείται αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τον Διευθυντή, τον/τους Υποδιευθυντή/ές και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ι.Ε.Κ.

Οι άξονες αξιολόγησης είναι:

 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.
 2. Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη συνέπεια και τις υποχρεώσεις του.
 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 4. Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη σχέση του με τους καταρτιζόμενους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 24
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις φορέων άσκησης δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ.- Επιβολή κυρώσεων

1. Οι φορείς άσκησης δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ. οφείλουν:

α) να τηρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης και τροποποίησης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 280 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και την υπό στοιχεία 14715/ΓΓ4/12.02.2022 (Β’ 609) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Επικρατείας, «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης»,

β) να παρέχουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου, με αποκλειστικό γνώμονα την ικανοποίηση του σκοπού των Ι.Ε.Κ., όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), στο πλαίσιο και τα όρια των καθηκόντων τους,

γ) δεν επιτρέπεται να διαθέτουν τα μέσα και τις δυνατότητες που απορρέουν από τον σκοπό παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ικανοποίηση αθέμιτων συμφερόντων,

δ) να απέχουν από κάθε μορφή παραπλάνησης ή παραπληροφόρησης των υποψήφιων/εγγεγραμμένων καταρτιζομένων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κάθε είδους και μορφής διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ι.Ε.Κ., πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές για τον μέσο ενδιαφερόμενο, σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό και να μην οδηγούν, με κανέναν τρόπο, σε σύγκρουση συμφερόντων,

ε) να ορίζουν και να δηλώνουν, εντός εύλογης προθεσμίας από τον ορισμό τους, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ., καθώς και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του Ι.Ι.Ε.Κ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών,

στ) σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις ή παραλείψεις του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή ή του εκπαιδευτικού προσωπικού, να εισηγούνται στη συμμόρφωση προς τα καθήκοντά τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν,

ζ) να μεριμνούν σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ι.Ι.Ε.Κ. για την ομαλή πραγματοποίηση των εγγραφών στο Ι.Ι.Ε.Κ. των καταρτιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

η) να μεριμνούν για την τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων, βιβλίων και εντύπων του άρθρου 18,

θ) να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. τα προβλεπόμενα στοιχεία και τα στοιχεία που αναζητούνται από αυτήν,

ι) να μεριμνούν για την καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.ΠΗΓΑΣΟΣ,

ια) να μην χορηγούν παράνομες βεβαιώσεις σπουδών,

ιβ) να μην παρεμποδίζουν την άσκηση εποπτείας και ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

2. Στους φορείς άσκησης δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ., φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 284 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), το άρθρο 26 Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις ακόλουθες παραβάσεις:

α) Παράλειψη ορισμού και δήλωσης στην εποπτεύουσα αρχή του διευθυντή, του υποδιευθυντή και του λοιπού διοικητικού προσωπικού.

β) Παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα.

γ) Μη τήρηση των προβλεπόμενων για τους φορείς αρχείων και εντύπων, καθώς και μη υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων στοιχείων.

δ) Μη υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων στοιχείων ή μη καταχώριση των προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας ΠΗΓΑΣΟΣ.

ε) Παραβάσεις ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης των εγγραφών, σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4.

στ) Παράνομη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σπουδών.

ζ) Παρεμπόδιση άσκησης εποπτείας και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 25
Γενικές υποχρεώσεις ενημέρωσης, αποστολής και θεώρησης εγγράφων των Ι.Ι.Ε.Κ.

1. Τα Ι.Ι.Ε.Κ., υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν.:

α) συγκεντρωτική κατάσταση ειδικοτήτων με το σύνολο των εγγραφέντων ανά ειδικότητα και συνολικά, καθώς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων φοίτησης, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη και λήξη της κατάρτισης αντίστοιχα,

β) τα στοιχεία κατάρτισης για κάθε Τμήμα, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την έναρξη μαθημάτων του τμήματος όπως: i) καταστάσεις προγραμμάτων χρήσης αιθουσών και εκπαιδευτών και ωρολόγιο πρόγραμμα τρέχοντος εξαμήνου, ii) καταστάσεις καταρτιζομένων ανά τμήμα και ειδικότητα και

γ) τις βεβαιώσεις εγγραφής αλλοδαπών, τις βεβαιώσεις φοίτησης (σπουδών), τα πιστοποιητικά στρατολογίας και τις βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) προς θεώρηση.

2. Στα ανωτέρω έγγραφα δεν θα γίνεται η θεώρηση από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν., εφόσον το Ι.Ι.Ε.Κ. δεν έχει αποστείλει στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καταστάσεις καταρτιζομένων ανά ειδικότητα και τμήμα, συμπληρωμένες με τα παρακάτω στοιχεία: Αρ. Μητρώου Καταρτιζομένου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Τίτλος εισόδου, Παρατηρήσεις (αλλοδαπός, ομογενής, κατάταξη, μετεγγραφή, γεν. λύκειο κ.λπ.).

3. Πριν το πέρας των είκοσι (20) ημερών θα θεωρούνται ατομικές βεβαιώσεις, κατά περίπτωση.

4. Με απόφαση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. θα διευκρινίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 26
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αρμόδια για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4, της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 25.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εγγραφή και φοίτηση στα Ι.Ι.Ε.Κ., καθώς και επί της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4, της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 25, για την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα της δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ.

4. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 27
Παράδοση αρχείου Καταρτιζομένων

1. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης, διακοπής λειτουργίας, ανάκλησης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ, καθώς και σε περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής υπηρεσιών στους καταρτιζόμενους και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατάρτισης, ο φορέας που ασκεί δραστηριότητα Ι.Ι.Ε.Κ., φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παραδίδει το αρχείο που αφορά στους καταρτιζόμενους στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

2. Τα όμορα Δημόσια Ι.Ε.Κ. υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των καταρτιζομένων το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

Άρθρο 28
Λοιπές Διατάξεις

1. Οι καταρτιζόμενοι που εκπαιδεύονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα, ή εκπαιδεύονται σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τους στα Ι.Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν γνώση του παρόντος Κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και υπογράφουν το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που θα διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης, με το οποίο δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, των Οδηγών Κατάρτισης καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

3. Σχέδιο κειμένου του εκπαιδευτικού συμβολαίου καταρτίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και εξειδικεύεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Για Στρατολογική Χρήση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα