edu.klimaka.gr

Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης ΙΕΚ (ΦΕΚ 981/2021)

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 981/2021

Αριθμ. ΦΒ6/24964/Κ3
Έγκριση Πιλοτικού Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 41 και της παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).
β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν.
γ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
3. Την υπό στοιχεία ΓΠ/38425/22-10-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 424ης/22-10-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παραλαβή Πιλοτικού Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης».
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/121/22888/Β1/26-2-2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση πρότυπου οδηγού κατάρτισης σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.). Ο συνημμένος πιλοτικός πρότυπος οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και δύναται να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα