edu.klimaka.gr

18ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum 2016

18ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM
"DIGITAL AND TECHNOLOGICAL STRATEGIES FOR BUSINESS REFORMING AND PRODUCTIVITY"

Aρ.Πρωτ.ΔΗΔ/Φ.06/Α/25831/06-10-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Αγγ. Παπαδούλη
Τηλέφωνο : 2131313495
FAX : 2131313492
E. Mail : yap(ΑΤ)yap.gov.gr

ΘΕΜΑ: 18o Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum: «Digital and Technological Strategies for Business Reforming and Productivity»

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το 18o Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum στο Ξενοδοχείο Novotel Athens επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 4-6 στην Αθήνα.

2. Το Συνέδριο, όπως και τα προηγούμενα, γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με την υποστήριξη των Γενικών Γραμματειών Εσόδων, Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι βασικές θεματικές ενότητες, που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

1) Cloud Services and Infrastructure: Στρατηγικές και ενέργειες μετασχηματισμού διαδικασιών για την αξιοποίηση υπηρεσιών Cloud

Με κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων οι Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Cloud απαιτούν τον μετασχηματισμό λειτουργικών και τεχνολογικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις η εποχή του Cloud εισάγει σειρά αλλαγών που μέσα από ελληνικά case studies, παρουσιάσεις και έρευνες θα καταγραφούν οι λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις της αξιοποίησης των τεχνολογιών Cloud.

2) Digital Health Care: Οι ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς της Ασφάλισης, της Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας.

Στους τομείς της Ασφάλισης, της Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας καταγράφεται σειρά έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Ασφαλιστικών Ταμείων, Φορέων αλλά και Δημοτικών Υπηρεσιών. Η ανάλυση των λειτουργικών και τεχνολογικών συνθηκών υλοποίησης και λειτουργίας θα αναδείξει όλες τις ουσιώδεις παραμέτρους που απαιτούνται ώστε τα έργα αυτά να παρέχουν νέες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.

3) Από τον Χαλκό, στις οπτικές ίνες, στα FTTH’s και στα Δίκτυα Νέας Γενιάς.

Η έναρξη της υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, η αναγγελία σημαντικών επενδύσεων των εταιρειών Τηλεπικοινωνιών σε Δίκτυα Νέας Γενιάς έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την Εθνική Στρατηγική στον συγκεκριμένο τομέα. Πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες συναντώνται με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς Ψηφιακών Επικοινωνιών και αναπτύσσουν θέσεις και απόψεις για την ανάπτυξη των υποδομών Δικτύων Νέας Γενιάς, οι οποίες θα αυξήσουν τουλάχιστον κατά 2% το ΑΕΠ της χώρας.

4) Software Applications and ICT Strategies in Crisis: Ποιες είναι οι προτάσεις των Ψηφιακών Τεχνολογιών;

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες συστηματικά προτάσσουν την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων. Μέσω case studies ψηφιακών υποδομών και εγκαταστάσεων, αξιοποίησης επιχειρησιακών στρατηγικών και στρατηγικών ICT παρουσιάζονται υλοποιήσεις που δίνουν λύσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης.

5) Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης.

Σε όλες τις διοργανώσεις του Greek ICΤ Forum διοργανώνεται πάντα η καταληκτική Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι πάντα επίκαιρο, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς «βγάζει ειδήσεις» απαντώντας σε πολλά καίρια και σημαντικά ερωτήματα.

Και στις πέντε ενότητες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ως ομιλητές κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες που διαμορφώσουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υψηλόβαθμα στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που χειρίζονται σημαντικές εγκαταστάσεις ICΤ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πορεία των ΤΠΕ.

Στοιχεία του Συνεδρίου

Τόπος : Ξενοδοχείο Novotel Athens (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα)

Χρόνος: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:30 έως 17:00.

Είσοδος: Ελεύθερη συμμετοχή μετά από δήλωση στα τηλέφωνα:
210 4225585, 210 4225520, στο fax:210 4225939 καθώς και ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site www.ictplus.gr

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

3. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις εξελίξεις στους τομείς των έργων και δράσεων πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας που έχουν άμεση σχέση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Οργανισμούς και τον Ιδιωτικό Τομέα. Για το λόγο αυτό παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

4. Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας και ειδικότερα του κλάδου πληροφορικής, καθώς και τους φορείς που εποπτεύετε και τις Ειδικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού – Εφαρμογής Προγραμμάτων κ.ά. και να εξετάσετε τη δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων σας στο Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΔ

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα