32ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημων ΙΠΟΔΕ 2021

Εκτύπωση  

32ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΠΟΔΕ 2021

Αρ.Πρωτ.17867/ΓΔ4/15-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Συνεδρίου
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 10357/Δ2/29-01-2021 έγγραφο

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 32ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 21 έως 23 Μαΐου 2021 και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και εκτός ωρών λειτουργίας των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: http://ipode.gr/32synedrio/

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας
και Εκπαίδευσης

32ο Διεθνές Συνέδριο
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
– Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό»
,

Πάτρα στις 21-23 Μαΐου 2021.

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (http://www.ipode.gr) διοργανώνει το 32ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό», στην Πάτρα στις 21-23 Μαΐου 2021.

Σκοπός του 32ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό», είναι η ανάπτυξη διαλόγου, η επιστημονική ανάλυση καίριων ζητημάτων, καθώς και μία γενική αλλά και σε βάθος συζήτηση σε θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την απελευθέρωση έως σήμερα. Επιδιώκεται να παρουσιαστούν οι πληθυσμιακές μετακινήσεις με τα συνακόλουθα θέματα από την εποχή των μεταναστεύσεων του ελληνισμού από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς το εξωτερικό μέχρι τη σημερινή λειτουργία των προσφυγικών δομών, ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση νέων μεταναστευτικών ροών.

Στόχος του συνεδρίου είναι:

  1. να καταγραφεί η εξέλιξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας καθώς και να αποτυπωθούν σημαντικά προβλήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας από την απελευθέρωση έως σήμερα με σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και
  2. να συμβάλλει το συνέδριο συνακόλουθα στην αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την πολιτική γενικότερα και αφορά άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου οράματος για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα αποτελέσει αφετηρία για την τρίτη εκατονταετία μετά την απελευθέρωσή μας.

Τα πρακτικά και το βιντεοσκοπημένο υλικό από την παρουσίαση των εισηγήσεων του συνεδρίου θα σταλούν σε όλα τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, έτσι ώστε οι διδάσκοντες, οι μαθητές και οι φοιτητές να εμπλουτίσουν τις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες και να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Πανεπιστημιακούς
  • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
  • Ερευνητές και Ειδικούς επιστήμονες
  • Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
  • Εκπαιδευτικούς και στελέχη Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Στελέχη αγωγής υγείας
  • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικούς φορείς, μέλη οργανώσεων αλλοδαπών και πολιτικά κόμματα

και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πηγή : http://ipode.gr/32synedrio/ (16-02-2021)

 


Εκτύπωση