28ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημων ΙΠΟΔΕ 2019

Εκτύπωση  

28ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΠΟΔΕ 2020

Αρ.Πρωτ.162896/Δ2/17-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
Πληροφορίες Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Συνεδρίου
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 156016/ΓΔ4/07-10-2019 & 156220/Δ2/07-10-2019 έγγραφα

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και εκτός ωρών λειτουργίας των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: http://ipode.gr/28-diethnes-synedrio/.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


28ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
«Αγωγή Υγείας, Κοινωνική και Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική,  Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

Πάτρα, 6-8 Δεκεμβρίου 2019.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail επικοινωνίας: 28synedrio(ΣΤΟ)ipode.gr

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αγωγή Υγείας, Κοινωνική και Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή», στην Πάτρα από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2019.

Σκοπός του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση  θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν στις  γενικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικής Ιατρικής, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως εξής:

 • Πανεπιστημιακούς
 • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
 • Ερευνητές και Ειδικούς επιστήμονες
 • Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
 • Εκπαιδευτικούς και στελέχη Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Στελέχη αγωγής υγείας
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικούς φορείς, μέλη οργανώσεων αλλοδαπών και πολιτικά κόμματα
  και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Φυσικές καταστροφές
 2. Έκτακτα Περιστατικά & Πρώτες Βοήθειες
 3. Σεξουαλική Αγωγή
 4. Λογοθεραπεία
 5. Εργοθεραπεία
 6. Ειδικές και Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες
 7. Ειδική Αγωγή
 8. Αγωγή Υγείας
 9. Παιδαγωγική Ιατρική
 10. Κοινωνική Ιατρική
 11. Κοινωνική Παιδαγωγική
 12. Συμβουλευτική
 13. Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων
 14. Στρατηγικές διδασκαλίας
 15. Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
 16. Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
 17. Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 18. Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
 19. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
 20. Εκπαιδευτική Έρευνα
 21. Εκπαιδευτική Πολιτική

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές

Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Τύποι εισηγήσεων και ανακοινώσεων

 • Πλήρεις εισηγήσεις διάρκειας 15΄
 • Αρχικές ανακοινώσεις ερευνών – ερευνητικών δραστηριοτήτων διάρκειας 15΄
 • Σύντομες ανακοινώσεις διάρκειας 10΄
 • Διδακτικά σενάρια όλων των ειδικοτήτων διάρκειας 15΄
 • Αναρτημένες εργασίες
 • Σύγχρονες διαδικτυακές παρουσιάσεις μέσω Skype διάρκειας 15΄

Πληροφορίες για εισηγητές και προδιαγραφές συγγραφής εισηγήσεων και ανακοινώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση εγγραφής εισηγητή στην ιστοσελίδα http://www.ipode.gr και να αποστείλουν:

1. Ολοκληρωμένο το κείμενο της εισήγησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κρίσης:

 • Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο της εισήγησης – ανακοίνωσης, όπως αναφέρεται εδώ (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες), σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.

 • Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και οι ιδιότητές τους.

 • Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη).

 • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).

 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/.

 • Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Όσοι από τους εισηγητές δεν έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019,τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου για παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κρίσης του κειμένου θα πραγματοποιηθεί όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο, που δεν μπορεί να είναι αργότερα από 20 ημέρες από τη λήξη του συνεδρίου.

3. Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής να αναγράφονται όλα τα ονόματα των εισηγητών με τις ιδιότητές τους.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου διά ζώσης ή αναρτημένες, εγκριθούν από τους κριτές και ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής. Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά.

Pin It

Εκτύπωση