29ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημων ΙΠΟΔΕ 2020

Εκτύπωση  

29ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΠΟΔΕ 2020

Αρ.Πρωτ.11787/Δ2/28-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Συνεδρίου
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 4658/Δ2/14-01-2020 έγγραφο

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνουν το 29ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, εκτός ωρών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ipode.gr/ και http://classicolympics.gr/

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Pin It

Εκτύπωση