Στατιστικά Βαθμών Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων Εξετάσεων 2019

Εκτύπωση  
Pin It

Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
12-07-19

Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ
  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΕΠΑΛ
  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών των ειδικών εξετάσεων στη «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8

54

156

524

493

105

62

1.278

1.340

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

97

137

160

332

458

129

234

1.079

1.313

ΑΓΓΛΙΚΑ

1.242

4.068

3.808

4.970

2.587

217

5.310

11.582

16.892

ΓΑΛΛΙΚΑ

28

54

61

227

247

64

82

599

681

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

15

65

78

196

256

138

80

668

748

ΙΤΑΛΙΚΑ

15

40

23

46

93

59

55

221

276

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

11

12

15

28

51

27

23

121

144

ΑΡΜΟΝΙΑ

75

116

98

124

94

22

191

338

529

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

6

50

60

130

157

115

56

462

518

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5

31

67

71

45

4

36

187

223

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

61

53

33

41

25

2

114

101

215

ΑΓΓΛΙΚΑ

321

374

193

110

28

4

695

335

1.030

ΓΑΛΛΙΚΑ

0

0

0

1

0

0

0

1

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1

3

1

3

4

3

4

11

15

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

0

1

0

0

0

1

1

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

8

11

2

2

1

0

19

5

24

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

3

5

3

5

6

2

8

16

24

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στην Μουσική Αντίληψη και Γνώση και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία - ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

164

405

112

65

12

0

758

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

6

53

38

127

207

310

741

 

 

 

 


 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018


 

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, τόσο για μαθητές γενικών λυκείων όσο και επαγγελματικών λυκείων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

3

76

219

596

445

80

79

1.340

1.419

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

52

95

99

290

596

223

147

1.208

1.355

ΑΓΓΛΙΚΑ

1.316

4.247

3.450

4.714

2.981

254

5.563

11.399

16.962

ΓΑΛΛΙΚΑ

25

94

105

249

215

25

119

594

713

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

35

139

121

202

228

123

174

674

848

ΙΤΑΛΙΚΑ

24

43

31

58

82

22

67

193

260

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

7

16

15

32

69

55

23

171

194

ΑΡΜΟΝΙΑ

100

155

119

179

160

49

255

507

762

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

8

142

97

178

195

129

150

599

749

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0

42

59

77

36

4

42

176

218

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

44

65

27

42

30

8

109

107

216

ΑΓΓΛΙΚΑ

352

322

133

94

24

1

674

252

926

ΓΑΛΛΙΚΑ

2

2

0

0

2

0

4

2

6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1

3

3

1

3

1

4

8

12

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

2

0

0

0

0

2

2

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

1

0

1

1

1

0

1

3

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0

0

1

2

1

0

0

4

4

 

 

Pin It

Εκτύπωση