Στατιστικά Βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων Εξετάσεων 2019

Εκτύπωση  

Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

17-07-20 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr

Επίσης, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ 0≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 16 108 236 715 507 68 124 1.526 1.650 163
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 107 128 128 352 671 234 235 1.385 1.620 122
ΑΓΓΛΙΚΑ 1.011 3.828 3.947 4.574 1.955 110 4.839 10.586 15.425 1.079
ΓΑΛΛΙΚΑ 21 56 46 152 222 81 77 501 578 18
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 33 92 72 135 193 116 125 516 641 60
ΙΤΑΛΙΚΑ 21 41 29 67 102 33 62 231 293 12
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 10 17 13 40 59 40 27 152 179 0
ΑΡΜΟΝΙΑ 70 104 70 84 74 19 174 247 421 24
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10 92 51 93 90 84 102 318 420 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 93 388 117 101 39 2 481 259 740 1
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 14 64 42 148 201 261 78 652 730 0

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΓΕΛ NEO - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 10 60 151 589 445 62 70 1.247 1.317 137
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 47 66 84 284 591 222 113 1.181 1.294 87
ΑΓΓΛΙΚΑ 714 3.152 3.484 4.187 1.843 104 3.866 9.618 13.484 937
ΓΑΛΛΙΚΑ 16 44 41 138 208 78 60 465 525 17
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 23 79 65 126 179 103 102 473 575 57
ΙΤΑΛΙΚΑ 12 32 24 59 85 21 44 189 233 11
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 4 12 12 34 47 30 16 123 139 0
ΑΡΜΟΝΙΑ 60 93 64 73 68 17 153 222 375 21
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 8 79 47 81 82 79 87 289 376 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 59 271 90 81 36 2 330 209 539 1
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 11 47 32 111 146 182 58 471 529 0

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 6 9 30 18 2 7 59 66 4
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 6 8 18 27 4 9 57 66 8
ΑΓΓΛΙΚΑ 41 195 190 244 80 6 236 520 756 56
ΓΑΛΛΙΚΑ 4 11 5 13 13 3 15 34 49 1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6 13 7 6 12 9 19 34 53 3
ΙΤΑΛΙΚΑ 8 8 5 5 15 10 16 35 51 1
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 6 5 1 6 12 10 11 29 40 0
ΑΡΜΟΝΙΑ 7 6 2 7 5 2 13 16 29 1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 0 7 4 8 6 2 7 20 27 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 14 91 24 19 3 0 105 46 151 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1 11 8 28 41 63 12 140 152 0

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 5 42 76 96 44 4 47 220 267 22
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 57 56 36 50 53 8 113 147 260 27
ΑΓΓΛΙΚΑ 256 481 273 143 32 0 737 448 1.185 86
ΓΑΛΛΙΚΑ 1 1 0 1 1 0 2 2 4 0
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4 0 0 3 2 4 4 9 13 0
ΙΤΑΛΙΚΑ 1 1 0 3 2 2 2 7 9 0
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΜΟΝΙΑ 3 5 4 4 1 0 8 9 17 2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 2 6 0 4 2 3 8 9 17 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 20 26 3 1 0 0 46 4 50 0
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2 6 2 9 14 16 8 41 49 0

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου
12-07-19

Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ
  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΕΠΑΛ
  • Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών των ειδικών εξετάσεων στη «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8 54 156 524 493 105 62 1.278 1.340
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 97 137 160 332 458 129 234 1.079 1.313
ΑΓΓΛΙΚΑ 1.242 4.068 3.808 4.970 2.587 217 5.310 11.582 16.892
ΓΑΛΛΙΚΑ 28 54 61 227 247 64 82 599 681
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 15 65 78 196 256 138 80 668 748
ΙΤΑΛΙΚΑ 15 40 23 46 93 59 55 221 276
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 11 12 15 28 51 27 23 121 144
ΑΡΜΟΝΙΑ 75 116 98 124 94 22 191 338 529
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 6 50 60 130 157 115 56 462 518

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15
15 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 18
18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 5 31 67 71 45 4 36 187 223
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 61 53 33 41 25 2 114 101 215
ΑΓΓΛΙΚΑ 321 374 193 110 28 4 695 335 1.030
ΓΑΛΛΙΚΑ 0 0 0 1 0 0 0 1 1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 3 1 3 4 3 4 11 15
ΙΤΑΛΙΚΑ 0 0 0 1 0 0 0 1 1
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΜΟΝΙΑ 8 11 2 2 1 0 19 5 24
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 3 5 3 5 6 2 8 16 24

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στην Μουσική Αντίληψη και Γνώση και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία - ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 5
5 ≤
ΒΑΘΜΟΣ < 10
10 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 12
12 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 15

15 ≤

ΒΑΘΜΟΣ
< 18

18 ≤
ΒΑΘΜΟΣ
≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 164 405 112 65 12 0 758
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 6 53 38 127 207 310 741

 

 


Εκτύπωση