Στατιστικά Βαθμών Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων Εξετάσεων 2017

Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, τόσο για μαθητές γενικών λυκείων όσο και επαγγελματικών λυκείων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

3

76

219

596

445

80

79

1.340

1.419

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

52

95

99

290

596

223

147

1.208

1.355

ΑΓΓΛΙΚΑ

1.316

4.247

3.450

4.714

2.981

254

5.563

11.399

16.962

ΓΑΛΛΙΚΑ

25

94

105

249

215

25

119

594

713

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

35

139

121

202

228

123

174

674

848

ΙΤΑΛΙΚΑ

24

43

31

58

82

22

67

193

260

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

7

16

15

32

69

55

23

171

194

ΑΡΜΟΝΙΑ

100

155

119

179

160

49

255

507

762

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

8

142

97

178

195

129

150

599

749

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0

42

59

77

36

4

42

176

218

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

44

65

27

42

30

8

109

107

216

ΑΓΓΛΙΚΑ

352

322

133

94

24

1

674

252

926

ΓΑΛΛΙΚΑ

2

2

0

0

2

0

4

2

6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1

3

3

1

3

1

4

8

12

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

2

0

0

0

0

2

2

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

1

0

1

1

1

0

1

3

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0

0

1

2

1

0

0

4

4

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017


Α. Στατιστικά βαθμολογίας υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0 - 5)

[5 - 10)

[0-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

9

75

141

476

558

114

1.373

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

60

83

109

261

543

219

1.275

ΑΓΓΛΙΚΑ

748

3.561

3.358

5.007

2.704

184

15.562

ΓΑΛΛΙΚΑ

46

150

192

227

116

12

743

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

60

182

108

185

176

82

793

ΙΤΑΛΙΚΑ

15

39

26

45

66

50

241

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

2

8

15

21

44

18

108

ΑΡΜΟΝΙΑ

120

194

142

151

73

18

698

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

11

105

92

200

190

93

691

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5)

[5-10)

[10-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

[0-10)

[10-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,66

5,46

10,27

34,67

40,64

8,30

6,12

93,88

1.373

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4,71

6,51

8,55

20,47

42,59

17,18

11,22

88,78

1.275

ΑΓΓΛΙΚΑ

4,81

22,88

21,58

32,17

17,38

1,18

27,69

72,31

15.562

ΓΑΛΛΙΚΑ

6,19

20,19

25,84

30,55

15,61

1,62

26,38

73,62

743

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

7,57

22,95

13,62

23,33

22,19

10,34

30,52

69,48

793

ΙΤΑΛΙΚΑ

6,22

16,18

10,79

18,67

27,39

20,75

22,41

77,59

241

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1,85

7,41

13,89

19,44

40,74

16,67

9,26

90,74

108

ΑΡΜΟΝΙΑ

17,19

27,79

20,34

21,63

10,46

2,58

44,99

55,01

698

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

1,59

15,20

13,31

28,94

27,50

13,46

16,79

83,21

691

Β. Στατιστικά βαθμολογίας υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5) [5-10) [10-12) [12-15) [15-18) [18-20] [0-10) [10-20)

[ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8

21

35

66

18

7

29

126

155

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

32

39

24

33

18

6

71

81

152

ΑΓΓΛΙΚΑ

314

451

202

148

31

4

765

385

1.150

ΓΑΛΛΙΚΑ

0

0

2

0

0

0

0

2

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

5

2

2

1

3

2

7

8

15

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

1

1

1

0

0

3

3

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

3

3

2

0

0

0

6

2

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0

3

3

2

0

0

3

5

8

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5)

[5-10)

[10-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

[0-10)

[10-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

%

%

%

%

%

%

%

%

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5,16

13,55

22,58

42,58

11,61

4,52

18,71

81,29

155

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

21,05

25,66

15,79

21,71

11,84

3,95

46,71

53,29

152

ΑΓΓΛΙΚΑ

27,30

39,22

17,57

12,87

2,70

0,35

66,52

33,48

1.150

ΓΑΛΛΙΚΑ

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

33,33

13,33

13,33

6,67

20,00

13,33

46,67

53,33

15

ΙΤΑΛΙΚΑ

0,00

0,00

33,33

33,33

33,33

0,00

0,00

100,00

3

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

37,50

37,50

25,00

0,00

0,00

0,00

75,00

25,00

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

37,50

37,50

25,00

0,00

0,00

37,50

62,50

8

 


Εκτύπωση