edu.klimaka.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΠΕΔΕ "Προγράμματα Σπουδών σε ένα Κόσμο που συνεχώς αλλάζει"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΠΕΔΕ) 2019
'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

30/1/2019

H Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.),  το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, συνδιοργανώνουν το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

«Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο «Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού», από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019.

Η συμμετοχή με εισηγήσεις και η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Αποστολή προτάσεων για εισηγήσεις μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει

Συνδιοργάνωση:
Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί

 • στο Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού
 • 1 - 3 Νοεμβρίου 2019

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων, κοινωνικοπολιτικών διαφοροποιήσεων, πολιτισμικών πιέσεων αλλά και προσδοκιών, είναι κοινά αποδεκτό ότι το σχολείο αναζητά και οφείλει να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα. Μια ταυτότητα που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ενισχύοντας τη διερευνητική και δημιουργική τους διάθεση, αξιοποιώντας, στην κατεύθυνση αυτή, τις γνώσεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών και ερευνητών.

Ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως μια δημιουργική κοινότητα, και θα προάγει, για τα μέλη του, την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ παράλληλα θα ενισχύει δράσεις κοινωνικοποίησης και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ο προβληματισμός του παρόντος Συνεδρίου με θέμα: «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει».

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά - πολιτισμικά συμφραζόμενα με το βλέμμα στο μέλλον αλλά και τη δυναμική των κοινοτήτων μάθησης των εκπαιδευτικών, η επιστημονική και κατά το δυνατό πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος, η ανάπτυξη διαλόγου και προβληματισμού μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση εφικτών προτάσεων για τη δημιουργία ενός σχολείου με όραμα, που να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της χώρας μας.

Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

 • Κριτική αποτίμηση υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Αναγκαιότητα για μια νέα δομή των Π.Σ. - Εμπειρία από Π.Σ. ξένων χωρών.
 • Προγράμματα Σπουδών για μαθήματα γενικής παιδείας και για μαθήματα εξειδίκευσης (Προτάσεις για ενότητες μαθημάτων, προσθήκη/ αφαίρεση ενοτήτων ανά μάθημα κ.λπ.).
 • Προγράμματα Σπουδών και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (Εφικτές και αποτελεσματικές).
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Προγράμματα Σπουδών και αξιολόγηση μαθητών.
 • Προγράμματα Σπουδών STEM, STEAM και STREAM.
 • Αναπλαισίωση των Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Διαπολιτισμική προσέγγιση.
 • Προγράμματα Σπουδών και νέα σχολικά εγχειρίδια. (Συγγραφή, δυνατότητα επιλογής πολλαπλού βιβλίου και εύκολοι τρόποι επικαιροποίησης ή αναδιάταξης της ύλης).
 • Προγράμματα Σπουδών - Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των Π.Σ., υποδομές και υποστήριξη στο σχολικό περιβάλλον.

 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις αφορούν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για να είναι δυνατή η παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο, θα πρέπει ως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, να έχει αποσταλεί σχετική περίληψη μέχρι 200 λέξεις από τους ενδιαφερόμενους, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποστολής (πατήστε εδώ ).

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Κριτήρια για την έγκριση των εισηγήσεων θα είναι η πρωτοτυπία της πρότασης και η πρακτική της αξία.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, επειδή ο αριθμός των ομιλητών είναι περιορισμένος, στην περίληψη που θα αποστείλουν να εστιασθούν με σαφήνεια ακριβώς στο αντικείμενο που θα παρουσιάσουν.

Η ανάρτηση των εγκεκριμένων εισηγήσεων του προγράμματος του συνεδρίου θα γίνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019, στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. https://papede.wordpress.com/synedria/nov-19/ .

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΚΥΝΑ

Οι εργασίες των μελών της ΠΑΠΕΔΕ* και των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, θα δημοσιευτούν μετά από κρίση, στο ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα (erkyna.gr/).

Η επιλογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια όσο και για την πρακτική τους σημαντικότητα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού.

Οι εισηγητές που επιθυμούν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα πρέπει να την έχουν στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις), 30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες μορφοποίησης του περιοδικού.

* Μέλη της ΠΑΠΕΔΕ μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν πτυχίο ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Σημαντικές ημερομηνίες που θα πρέπει να προσεχτούν:

 • Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019: Αποστολή περίληψης εισηγήσεων.
 • Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019: Ανάρτηση προγράμματος στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. και της ΕΡΚΥΝΑΣ.
 • 1 – 3 Νοεμβρίου 2019: Πραγματοποίηση Συνεδρίου.
 • Μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2019: Αποστολή προς κρίση των εισηγήσεων των μελών ΔΕΠ και της ΠΑΠΕΔΕ για ενδεχόμενη δημοσίευσή τους στην Έρκυνα.

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς, γονείς, φοιτητές, ερευνητές της εκπαίδευσης και σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά, γι΄αυτό όσοι επιθυμούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (πατήστε εδώ).

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο έχει οργανωθεί ως εξής:

 1. Κεντρικές εισηγήσεις,
 2. Συμπόσια,
 3. Εισηγήσεις σε παράλληλες αίθουσες,
 4. Στρογγυλό τραπέζι

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες:
Συνεχής ενημέρωση στο https://papede.wordpress.com/synedria/nov-19/.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2106390592

 

 

 

Σχετικά Άρθρα