edu.klimaka.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

 Το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση, προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέας διάταξης, με το νόμο 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008) "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", με την οποία βελτιώνονται και καθίστανται οι διοικητικές διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.
 
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 25 του ως άνω νόμου «Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση», το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99-ΦΕΚ 45, τ. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το
δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων».  
 
Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά, εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, δεδομένου ότι από τα εν λόγω επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει (π.χ. όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κλπ), που είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση.
       
Άλλωστε, τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά (αμετάβλητα).
 
Άμεση συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ευελιξία στη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση.
 
Ως εκ τούτου, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται εφεξής, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, παραλαβή τελικών διοικητικών πράξεων κ.ά.), εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο και την άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
         
 Είναι προφανές ότι για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, επιβάλλεται η επίδειξη του πρωτοτύπου των προαναφερόμενων εγγράφων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής ευθύνης τους.
 
 Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.  
 
Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους Πολίτη.
 
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα