edu.klimaka.gr

22ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ΛΥΣΙΑΣ 2018

22ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 'ΛΥΣΙΑΣ' 2018

1-31 Μαρτίου 2018

www.lysiasedu.org

Δ' Δημοτικού - Γ' Λυκείου

Ο ΛΥΣΙΑΣ είναι Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω lnternet, ο οποίος οργανώνεται για 22n συνεχή χρονιά. Ο δισγωνισμός διεξάγεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και την COSMOTE, με τn συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, καθώς και εκπαιδευτικών αn' όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσnς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Η ευγενής άμιλλα μεταξύ μαθητών και μαθητριών σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τις σχολικές γvώσεις.

• Η nαιδαγωγική και διδακτική προσέγγισn της γνώσης με διερευνητικό και παιγνιώδη τρόπο μέσα από το τρίπτυχο "ΑΝΑΖΗΤΩ- ΒΡΙΣΚΩ- ΕΠΙΛΥΩ / ΑΠΑΝΤΩ ».

• Η έμφασn στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων και τnν ανάπτυξn δεξιοτήτων και όχι στnν απομνnμόνευσn και παράθεσn rιλnροφοριών

• Η εξοικείωση των μαθητών με το εξ αποστάσεως εργαλείο της σύγχρονης τεχνολογίας και κοινωνικής διαδικτύωσης, n αξιοποίηση των εφαρμογών τους και n αnόκτησn εμπειρίας σχετικά με το διαδίκτυο

• Η χαρά από τη διαδικασία της συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό nαιχνίδι αναζήτnσnς και στρατnγικής.

Επιπλέον, ο ΛΥΣΙΑΣ έχει χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, αφού προωθεί τη σnμαντική ιδέα « Παίζω και Βοηθάω»,! Για κάθε συμμετοχή οι διοργανωτές, καταβάλλουν χρηματικό ποσό σε ίδρυμα που βοηθάει παιδιά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δuνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Δ - ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό (Αnόδημος Ελληνισμός). Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών, παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οι συμμετέχοντες πλnροφορούνται τους όρους από τον δικτυακό τόπο του ΛΥΣΙΑ ή το σχολείο τους. Η συμμετοχή απαιτεί τη δημιουργία προσωπικής ταυτότητος με εγγραφή η οποία περιλαμβάνει

- ΟΝΟΜΑ (USERID) και ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ (PASSWORD) μοναδικά για κάθε χρήστη.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [όνομα. επώνυμο. πατρώνυμο, μnτρώνυμο, nμερομnνία γέννnσnς, φύλο, τάξn, σχολείο, διεύθυνσn, τηέφωνο και e- mail). τα οποία αξιοποιούνται μόνο στον ΛΥΣΙΑ

Κάθε χρήστnς έχει ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΟΝΟΜΑ (USERID) με το οποίο μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις Υπηρεσίες του Λυσία αλλά και στις δύο φάσεις του διαγωνισμού. Σε περίπτωση δήλωσnς ανακριβών στοιχείων ή δnμιουργίας πολλών κωδικών, αποκλείεται n συμμετοχή στη τελική φάση του ΛΥΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η αρχική φάσn διεξάγεται 1-31 Μαρτίου 2018 (από 00:00 τnς 1/3 έως 23:59 της 31/3). Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ατομικά, χρnσιμοποιώντας οποιοδήποτε βοήθημα , από οποιονδήnοτε χώρο της επιλογής τους, ή την τάξn τους, με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην τελική φάση προκρίνονται οι 300 πρώτοι κάθε τάξης, ανάλογα με το σκορ που συγκέντρωσαν στο παιχνίδι, στην καλύτερη σnό τις 3 προσπάθειές τους.

Η τελική φάση διεξάγεται το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 (10:00-13:00 για το Δημοτικό , 13:00-16:00 για το Γυμνάσιο και 15:00-16:00 για το Λύκειο) σε προκαθορισμένα Κέντρα ΛΥΣΙΑ. τα οnοία δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο. Το παιχνίδι διεξάγεται nαρουσία επιτnρnτών σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, σε 1 προσπάθεια κοι δεν επιτρέπεται n συνεργασία ή χρήση βοηθημάτων (παρά μόνο αυτών που παρέχονται από το παιχνίδι).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρία Αλβέρτη: 2106186000 (εσ. 0423),

Δικτυακός Τόπος: httρ://www. lysiasedυ.org/

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψάχνεις σε 7 «Κόσμους- 8 ανπκείμενα, Βρίσκεις τα 56 αυτά διαφορετικά αντικείμενα, απαντάς στις ερωτι'ισεις που κρύβονται στα σντικείμενα και πετυχαίνεις το μεγαλύτερο δυνστό σκορ!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψάχνεις ..

- Επιλέγεις έναν από τους 7 Κόσμους και ψάχνεις το 8 σντικείμενά του

Βρίσκεις ...

- Εντοπίζεις ένα αντικείμενο και το επιλέγεις.

- Μπορείς να απαντnσεις στην ερώτηση με την οποία αυτό συνδέεται, ή να το φυλάξεις στη συλλογή σου για να απαντήσεις αργότερα και να μαζέψεις μερικά ακόμη ή όλα τα αντικείμενα.

Απαντάς ...

- Απαντάς σε ερωτήσεις πολλαπλής εnιλογής και σωστού/λάθους, που επιλέγονται τυχαία από μία μεγάλη ομάδα ερωτήσεων

- Κάθε ερώτηση ανήκει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας. Τα εnίrιεδα δυσκολίας συνολικά είναι 8 (το 1ο είναι το δυσκολότερο και το 8ο είναι το ευκολότερο)!

- Χρησιμοnοιείς τα εργαλεία του παιχνιδιού (αριθμομηχανή, μnχανή ανσζήτησης κλn) .

- Ψάχνεις, βρίσκεις, απαντάς οποτεδήποτε, με οnοιοδήποτε σειρά, ή και διακόπτεις για να συνεχίσεις άλλη φορά!

Πετυχαίνεις ..

- Παίρνεις για την 8η ερώτησσ 10, την 7η 20, ...,τη 2η 70, την 1η 80ΒαθμούςΙ

- Ο βαθμός μιας ερώτησης μειώνεται στο μισό με τη βοήθεια "50:50".

- Ο χρόνος απάντησης των ερωτήσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο σε ισοβαθμίες.

- Ενnμερώνεσαι συνεχώς ανά Κόσμο και συνολικά για το σκορ σου

Για την εξοικείωση με τους κανόνες υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε δοκιμαστικά παιχνίδια οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές

Στην αρχική φάση μπορείς να παίξεις μέχρι 3 παιχνίδια. Σε όλn τη διάρκεια του παιχνιδιού γνωρίζεις τις ατομικές επιδόσεις σου αλλά και το σκορ βάσης της τάξnς σου (δnλαδή το σκορ τoυ/της 300ού/ής), το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις συμμετοχές

Στην τελική φάση το παιχνίδι είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της αρχικής φάσης, περιλαμβάνει όμως 5 αντικείμενα - ερωτήσεις ανά Κόσμο, δnλ. 5χ7=35 ερωτήσεις συνολικά. Οι 35 ερωτήσεις είναι ίδιες ανά τάξη για όλους τους συμμετέχοντες. Το παιχνίδι ξεκινάει με 60 Βαθμούς δώρο για κάθε κόσμο!

ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

• Οι 3 πρώτοι από κάθε τάξη (από Δ' Δημοτικού μέχρι Γ' Λυκείου) που συγκέντρωοαν τn μεγαλύτερη Βαθμολογία στην τελική φάση /σύνολο: 3 νικnτές χ 9 τάξεις = 27 βραβεία και δώρα χορηγών)

• Οι επόμενπο πρώτοι μετά τους 3 κάθε τάξης που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τελική φάση (δώρα χορηγών)

Οι πρώτοι νικητές και οι συμμετέχοντες βραβεύονται στην Τελετή Βράθευσης (οι ημερομηνίες ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο) .

Σχετικά Άρθρα