edu.klimaka.gr

Μαθητικοί Διαγωνισμοί από τη Βουλή των Εφήβων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
(Μουσικός - Λογοτεχνικός - Δημιουργίας Αφίσας ή ΣΠΟΤ)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ : ο μουσικός μας διαγωνισμός

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ Σύνοδος 2017-2018, και σε συνεργασία με Μουσικά Σχολεία της Αττικής, διοργανώνει διαγωνισμό σύνθεσης τραγουδιού για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική (συγκροτήματα).

2. Σε περίπτωση ομαδικών συμμετοχών (συγκροτήματα) επιτρέπεται να συμμετάσχουν κατ’ εξαίρεση μέχρι δύο μέλη - μαθητές Γυμνασίου, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι 21 έτους και ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τον αριθμό των μαθητών Λυκείου.

3. Κάθε δημιουργός και κάθε συγκρότημα μπορεί να μετάσχει στο διαγωνισμό με μία μουσική σύνθεση.

4. Όλες οι δημιουργίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και γραμμένες αποκλειστικά για τον μουσικό διαγωνισμό της Βουλής των Εφήβων. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών των μαθητών ανήκουν στους ίδιους και μόνο στους ίδιους. Το Ίδρυμα της Βουλής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κακόβουλη, παράνομη ή μη επιθυμητή χρήση των συνθέσεων των μαθητών από τρίτους.

5. Η θεματολογία είναι ελεύθερη. Όλα τα μουσικά ιδιώματα είναι αποδεκτά (πχ έντεχνο, λυρικό, παραδοσιακό, pop, rock, funk, metal, jazz, ρεμπέτικο κ.λπ.). Ο στίχος μπορεί να είναι ελληνικός ή ξένος (απαραίτητη μετάφραση στα ελληνικά), με περιεχόμενο που δεν είναι υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές ή προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του μουσικού διαγωνισμού.

6. Η διάρκεια του τραγουδιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Η ηχογράφηση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (η ποιότητά της δεν θα αξιολογηθεί).

7. Κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται οι μουσικές και στιχουργικές αρετές της σύνθεσης αλλά και η πρωτοτυπία της.

8. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μουσικές δημιουργίες που έχουν ήδη εκδοθεί από δισκογραφική εταιρεία ή υπόκεινται σε κάποιο συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία ή εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας.

9. Οι συμμετοχές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest. Δεν προβλέπεται παράταση στην προαναφερόμενη προθεσμία. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr και στη σελίδα του προγράμματος στο facebook.

10. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους: Κατερίνα Πολυμενοπούλου, Μουσικολόγο – Μουσικοπαιδαγωγό, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ16 Μουσικής, πρόεδρο, Γιώργο Δούση, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, μέλος,
Φανή Κοσσώνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Πειραιά, μέλος, Γιάννη Μαλαφή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Αλίμου, μέλος και Αντώνη Παλάσκα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Ιλίου, μέλος.

11) Σε περιπτώσεις ομαδικών συμμετοχών, η ομάδα μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών της, θα ορίσει ένα μέλος της ως εκπρόσωπό της, προκειμένου να καταθέσει τη συμμετοχή της.

12) Από τους συμμετέχοντες θα ζητηθούν:
α) τα στοιχεία του/των συντελεστή/ών (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail),
β) οι στίχοι του τραγουδιού (και μετάφρασή τους αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα),
γ) αρχείο σε μορφή pdf με το μουσικό κείμενο (παρτιτούρες), προαιρετικά,
δ) demo της συμμετοχής : αρχείο ήχου σε μορφή .mp3 ή .wav ή βίντεο σε μορφή .mp4, .mkv, .mov, .wmv, .flv.
Μετά την κατάθεση της συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή στο περιεχόμενό της.

11. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη δημοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση του έργου του μαθητή, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

12. Η επιτροπή θα επιλέξει μέχρι 12 μουσικές συνθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Βουλή των Εφήβων, στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο facebook κ.λπ. Στους δημιουργούς τους θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Από τις 12 αυτές συνθέσεις, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει μέχρι 2 –τις αρτιότερες-, οι δημιουργοί των οποίων θα κληθούν, εάν επιθυμούν, να τις παρουσιάσουν οι ίδιοι σε μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2018 στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εργασιών της ΚΓ΄ Συνόδου 2017-2018 της Βουλής των Εφήβων. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των δημιουργών και των μουσικών τους θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής.

13. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το διαγωνισμό.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ο λογοτεχνικός μας διαγωνισμός

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ Σύνοδος 2017-2018 διοργανώνει λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος/ποιήματος για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους. Η συμμετοχή είναι ατομική.

2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα διήγημα ή ένα ποίημα ή και τα δύο. Το θέμα είναι ελεύθερο.

3. Η υποβολή συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.

4. Τα διηγήματα/ποιήματα θα πρέπει: να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, να είναι πρωτότυπα (κείμενα τα οποία είναι προϊόν αντιγραφής ή λογοκλοπής θα αποκλείονται αυτόματα από τον διαγωνισμό), να μην έχουν δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.

5. Τα διηγήματα θα πρέπει να έχουν έκταση αυστηρά μέχρι 1500 λέξεις. Τα ποιήματα θα πρέπει να έχουν έκταση αυστηρά μέχρι 500 λέξεις.

6. Τα ποιήματα μπορεί να είναι γραμμένα σε παραδοσιακό ή σε ελεύθερο στίχο. Είναι επίσης δυνατόν να εντάσσονται σε ένα ορισμένο ποιητικό είδος (π.χ. σονέτο).

7. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούν οι:
- Τασούλα Καραγεωργίου, ποιήτρια και δοκιμιογράφος, επ. σχολική σύμβουλος φιλολόγων Δ.Ε., πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, πρόεδρος,
- Mανόλης Μαυρολέων, συγγραφέας, μέλος,
- Δρ. Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ.Ε. (Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά), μέλος,
- Τέτη Σίδερη, φιλόλογος, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος της Βουλής, μέλος,
- Σμαράγδα Τσίγκα, φιλόλογος, Διευθύντρια 3ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου, μέλος,
- Καλλιόπη Χατζηγιαννακού, φιλόλογος, μέλος,
- Γιώργιος – Ραφαήλ Πισσάνης, φοιτητής (διάκριση στον 1ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Βουλής των Εφήβων, Κ΄ Σύνοδος 2014-2015), μέλος,
- Δημήτριος Ρωμανός Ησαΐας, φοιτητής [διάκριση στον 2ο και 3ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Βουλής των Εφήβων, ΚΑ΄(2015-2016) και ΚΒ΄(2016-2017) Σύνοδος], μέλος.

8. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

9. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει τα αρτιότερα διηγήματα και ποιήματα (μέχρι 5 διηγήματα και μέχρι 5 ποιήματα). Η επιτροπή έχει δικαίωμα να προτείνει την έκδοση των κειμένων σε έντυπη μορφή, την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος κ.λπ.. Η επιλογή των κειμένων θα εκφράζει τις προτιμήσεις και την αισθητική της κριτικής επιτροπής.

10. Σε όσους διακριθούν στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Τέσσερις από τους διακριθέντες μαθητές (δύο στην κατηγορία διήγημα και δύο στην κατηγορία ποίημα), μετά από σχετική πρόταση της επιτροπής, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των μαθητών θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής.

11. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr και στη σελίδα του προγράμματος στο facebook.

12. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη δημοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση του έργου του μαθητή, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

13. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το διαγωνισμό.


 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ : διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ Σύνοδος 2017-2018, διοργανώνει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, με θέμα: «Η δική μου Βουλή των Εφήβων : συμμετέχω – εκφράζομαι - διεκδικώ». Στόχος του διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να αποτυπώσουν, με ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο, πώς αντιλαμβάνονται τις βασικές πτυχές της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: αρχές και αξία της δημοκρατίας, σημασία της ενημέρωσης και ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της ελεύθερης έκφρασης, της δημιουργικής παρέμβασης, της συλλογικής δράσης κ.λ.π..

Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους.

2. Η αφίσα θα πρέπει να εμπεριέχει σαφές μήνυμα και να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενό της από σχετική απόσταση.

3. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μία (1) αφίσα. Η συμμετοχή είναι ατομική.

4. Η αφίσα : θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία, μπορεί να σχεδιαστεί με οποιαδήποτε τεχνική (εικόνες, σκίτσα, ζωγραφική, κολάζ, τεχνική graffiti κ.ά), μπορεί να γίνει και με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και να σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή στο χέρι, δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα στοιχεία για το οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει την άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και έκδοσης στο Ίδρυμα της Βουλής, θα πρέπει να έχει τελική διάσταση εκτύπωσης 29,7 Χ 42 εκ. (μέγεθος σελίδας Α3).

5. Η αφίσα θα υποβληθεί ψηφιακά σε μορφή jpg ή pdf στα 72 dpi. Αφίσες που θα δημιουργηθούν σε συμβατική μορφή θα πρέπει να φωτογραφηθούν και να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή. Το μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 Mb.

6. Κάθε αφίσα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κείμενο (word/pdf) μέχρι 100 λέξεις, στο οποίο ο διαγωνιζόμενος θα αναλύει συνοπτικά το σκεπτικό με βάση το οποίο εργάστηκε για τη δημιουργία της αφίσας.

7. Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2018. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.

8. Οι συμμετοχές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest.

9. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους: Σωτηρία Λαζάρου, εικαστικό, σύμβουλο Α΄ και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, πρόεδρο Δημήτρη Ευθυμίου, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος Κλειώ Μπολιεράκη, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος
Βαρβάρα Σπυρούλη, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος Γιώργο Σταθακόπουλο, Τμήμα Εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής, μέλος.

10. Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

11. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει μέχρι πέντε (5) αφίσες, οι οποίες ενδέχεται να αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη σελίδα του προγράμματος στο facebook κ.λπ. Η επιλογή των έργων που θα αναρτηθούν θα εκφράζει τις προτιμήσεις και την αισθητική της κριτικής επιτροπής.

12. Οι αφίσες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα της Βουλής σε μεγαλύτερη ανάλυση (300 dpi). Αφίσες που έχουν δημιουργηθεί σε συμβατική μορφή, θα πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα της Βουλής στην πρωτότυπη μορφή τους.

13. Στους μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Μέχρι δύο από τους διακριθέντες μαθητές, μετά από πρόταση της επιτροπής, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των μαθητών θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής.

14. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr και στη σελίδα του προγράμματος στο facebook.

15. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη δημοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

16. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το έργο του μαθητή για προβολή και ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων. Όλα ή κάποια από τα έργα μπορεί να τυπωθούν, να εκδοθούν, να δημοσιευθούν, να αναπαραχθούν, να εκτεθούν και να αποτελέσουν επικοινωνιακό υλικό για το Ίδρυμα της Βουλής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση του έργου του μαθητή, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

17. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το διαγωνισμό.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ : διαγωνισμός δημιουργίας σποτ

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ Σύνοδος 2017-2018, διοργανώνει διαγωνισμό δημιουργίας μηνύματος προβολής - σποτ για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, με θέμα: «Η δική μου Βουλή των Εφήβων : συμμετέχω – εκφράζομαι - διεκδικώ». Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο επικοινωνιακό σποτ, το οποίο θα ενημερώνει το μαθητικό κοινό σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων και τις βασικές πτυχές της φιλοσοφίας του: αρχές και αξία της δημοκρατίας, σημασία της ενημέρωσης και ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της ελεύθερης έκφρασης, της δημιουργικής παρέμβασης, της συλλογικής δράσης κ.λπ.

Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους.

2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα σποτ. Η συμμετοχή είναι ατομική.

3. Το σποτ θα πρέπει: να είναι πρωτότυπη δημιουργία, να έχει διάρκεια μέχρι 60’’, να είναι σε μορφή .avi, .mp4, .mkv, .flv, .mov, να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο δημιουργός μπορεί, εάν επιθυμεί, να συμπεριλάβει μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και σε άλλη γλώσσα.

4. Το σποτ δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα στοιχεία για το οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει την άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης και αναπαραγωγής στο Ίδρυμα της Βουλής. Η μουσική που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ελεύθερη δικαιωμάτων.

5. Κάθε σποτ θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κείμενο (word/pdf) μέχρι 100 λέξεις, στο οποίο ο διαγωνιζόμενος θα εξηγεί συνοπτικά το σκεπτικό με βάση το οποίο ετοίμασε το σποτ.

6. Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2018. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.

7. Οι συμμετοχές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest.

8. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους: Χρήστο Στεφάνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04– κινηματογραφιστή, μέλος της επιτροπής του προγράμματος Βουλή των Εφήβων, πρόεδρο, Δημήτρη Αμπατζή, σκηνοθέτη, μέλος και Δημήτρη Ζάχο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 – σκηνοθέτη, σεναριογράφο, μέλος.

9. Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

10. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει μέχρι πέντε (5) συμμετοχές, οι οποίες θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη σελίδα του προγράμματος στο facebook κ.λπ. Θα συνεκτιμηθούν η
σαφήνεια του μηνύματος ως προς τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, η πρωτοτυπία του καθώς και η ποιότητα κινηματογράφησης.

11. Στους μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει να προσκληθούν μέχρι δύο μαθητές, προκειμένου να παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των μαθητών θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής.

12. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr και στη σελίδα του προγράμματος στο facebook.

13. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη δημοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

14. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών των μαθητών ανήκουν στους ίδιους και μόνο. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις δημιουργίες των μαθητών που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό για προβολή και ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων. Όλες ή κάποιες από τις δημιουργίες των μαθητών μπορεί να προβάλλονται σε οποιοδήποτε μέσο και να αποτελέσουν επικοινωνιακό υλικό για το Ίδρυμα της Βουλής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των δημιουργιών των μαθητών, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

15. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το διαγωνισμό.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα