edu.klimaka.gr

6οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας / Αντιλογίας Λυκείων Κεν. Μακεδονίας 2022

Εκτύπωση  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.673/18-03-2022/2ο ΠΕΚΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
------
Τηλέφωνο: 2310643065
Fax: 2310643056
Ηλ. Δ/νση: 2pekes(ΣΤΟ)kmaked.pde.sch.gr
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes
Πληροφορίες: Ευαγγελία Ψυχογυιού
Τηλέφωνο: 6932191736
e-mail: epsycho(ΣΤΟ)otenet.gr.sch.gr
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes

Θέμα: 6οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας σχ. έτους 2021 – 2022
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 98/20-01-2022 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 98/20-01-2022 εγγράφου μας, σας καλούμε να δηλώσετε, έως τη Δευτέρα 28-03-2022, τα ονόματα της ομάδας μαθητών και μαθητριών του σχολείου σας που θα συμμετάσχει στους 6ους Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δήλωση των ονομάτων θα γίνει στη φόρμα: https://forms.gle/2fi3zAfYtWwC2bgM8

Επίσης, σας προσκαλούμε σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση στην οποία θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των Αγώνων Επιχειρηματολογίας. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους συναδέλφους που υποστηρίζουν μαθητές/ριές τους στην προετοιμασία για τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η συνάντηση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, ώρα 18:00-20:00. Ο σύνδεσμος για συμμετοχή στη συνάντηση αυτή είναι: https://minedu-secondary.webex.com/meet/elezagka

Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στους 6ους Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας σχολ. έτους 2021-2022.

Η Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Ελευθερία Ζάγκα
Φιλόλογος

 


Αρ.Πρωτ.140731/ΓΔ4/03-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
mail(ΣΤΟ)dide.ima.sch.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Αγώνων Επιχειρηματολογίας - Αυθόρμητου Λόγου Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 7189/25-05-2021 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/14-10-2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των Αγώνων Επιχειρηματολογίας - Αυθόρμητου Λόγου που διοργανώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Οι Αγώνες, που θα διεξαχθούν σε δύο ημέρες το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Απριλίου του 2022, απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίων (Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου) και σε μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Αγώνες Επιχειρηματολογίας) των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και θα πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/- τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών, και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

 


Αγώνων Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας σχ. έτους 2020 – 2021


Αρ.Πρωτ.704/19-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
------
Τηλέφωνο: 2310643065
Fax: 2310643056
Ηλ. Δ/νση: 2pekes(ΣΤΟ)kmaked.pde.sch.gr
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes

Θέμα: Προκήρυξη των 5ων Αγώνων Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας σχ. έτους 2020 – 2021

Το 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τα σχολεία: 1ο ΓΕ.Λ. Συκεών, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διαπολιτισμικό ΓΕ.Λ. Ευόσμου και Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, πρόκειται να διοργανώσει τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. (Αρ. έγκρισης 7285/Δ2/21-01-2021) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, με αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19.

Οι 5οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας των ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν συνέχεια επιτυχημένων διοργανώσεων προηγούμενων ετών και κατά το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

Η διοργάνωση των Αγώνων κρίνεται σημαντική, λόγω της προστιθέμενης διδακτικής και παιδαγωγικής αξίας και σημασίας τους, που συνίσταται ‒ενδεικτικά‒ στη συμβολή τους με ουσιαστικό και βιωματικό τρόπο:

 • στην ανάπτυξη στους μαθητές και στις μαθήτριες της κριτικής σκέψης
 • στην αξιοποίηση γνώσεων από μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών και στον εμπλουτισμό τους
 • στην άσκηση των μαθητών και μαθητριών στον προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και στην αναβάθμιση της ετοιμότητάς τους στην παραγωγή προφορικού λόγου, που συνιστά μία από τις βασικές μακροδεξιότητες λόγου
 • στην ανάπτυξη στους μαθητές και στις μαθήτριες δεξιοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • στην ενθάρρυνση της διασχολικής άμιλλας
 • στην ανάδειξη του λόγου και αντιλόγου, βάσει επιχειρημάτων, ως θεμελιώδους συστατικού του εποικοδομητικού δημοκρατικού διαλόγου
 • στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου
 • στην ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών να προβληματιστούν σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και να τοποθετηθούν νηφάλια σε διλημματικές καταστάσεις
 • στη συγκρότηση των μαθητών και μαθητριών ως συνειδητοποιημένων και δυναμικών δημοκρατικών πολιτών.
 • μέσω της διαδικτυακής διεξαγωγής των Αγώνων, στην άσκηση των μαθητών και μαθητριών σε σκληρές/κάθετες και ήπιες ψηφιακές δεξιότητες.

Συμπερασματικά, τα μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη των Αγώνων Επιχειρηματολογίας ως διδακτικής και διαγωνιστικής πρακτικής υπηρετούν την πεμπτουσία του Δημοκρατικού Σχολείου.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας WebexTeams.

Ειδικότερα, στους Αγώνες θα κληθούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από τα Γενικά Λύκεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαδικτυακά και όχι με φυσική παρουσία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex Teams. Κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στους Αγώνες θα εκπροσωπηθεί από μία (1) (όχι περισσότερες) πενταμελή ομάδα μαθητών/ριών και έως τρεις (3) αναπληρωματικούς/ές μαθητές/ριες, και τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικούς, που θα αξιοποιηθούν ως κριτές.

Η συμμετοχή στους Αγώνες θα είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, καθώς συνολικά και η δράση θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Αγώνες θα υλοποιηθούν υπό την ευθύνη Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, που έχουν ως ακολούθως:

I. Η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων Επιχειρηματολογίας των ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας σχολικού έτους 2020-2021, που θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής τους, αποτελείται από τους/ τις:

 1. Αλέξανδρο Κόπτση, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρο
 2. Ελευθερία Ζάγκα, Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρο
 3. Χριστίνα Αραμπατζή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος
 4. Ευαγγελία Ψυχογυιού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος
 5. Σοφία Τζελέπη, κλ. ΠΕ86, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος
 6. Νικόλαο Καραμουζά, Διευθυντή του 1ου ΓΕ.Λ. Συκεών, Μέλος
 7. Σταυρούλα Κουρτίδου, Διευθύντρια του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος
 8. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, Διευθυντή του Διαπολιτισμικού ΓΕ.Λ. Ευόσμου, Μέλος
 9. Αθανάσιο Φρυγανιώτη, Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Μέλος
 10. Ελένη Χειμαριού, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του Πειραματικού ΓΕ.Λ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος
 11. Νικόλαο Λύσσα, καθηγητή κλ. ΠΕ04.01 των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Μέλος
 12. Ευαγγελία Καρατζιούλα, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Μέλος
 13. Λάζαρο Μωυσιάδη, καθηγητή κλ. ΠΕ02 του Διαπολιτισμικού ΓΕ.Λ. Ευόσμου, Μέλος
 14. Γεώργιο Αραμπατζή, καθηγητή κλ. ΠΕ86 του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος
 15. Γρηγόρη Σταυρίδη, καθηγητή κλ. ΠΕ86 του 1ου ΓΕ.Λ. Συκεών, Μέλος.

II. Η Επιστημονική Επιτροπή των Αγώνων Επιχειρηματολογίας των ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας, που θα θεματοδοτήσει, αποτελείται από τις:

 1. Ελευθερία Ζάγκα, ΠΕ02, Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρο
 2. Χριστίνα Αραμπατζή, ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος
 3. Ευαγγελία Ψυχογυιού, ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος.

Για τη διασφάλιση των όρων υγείας και ασφάλειας των μαθητών/τριών και για τη συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων συγκατάθεσης των γονέων-κηδεμόνων τους υπεύθυνοι θα είναι οι Διευθυντές/τριες και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, η έναρξη των Αγώνων θα γίνει στις 09:00 και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους έως τις 18.30.

Με συνημμένα έγγραφα σας αποστέλλουμε:

 1. Το πλαίσιο και τους κανόνες διεξαγωγής των 5ων Αγώνων Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Τη δήλωση συμμετοχής στους 5ους Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.
 3. Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 4. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων-κηδεμόνων
 5. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας που μετέχει στους Αγώνες. Η βεβαίωση θα αποσταλεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών με τη διαδικτυακή διεξαγωγή των Αγώνων, πριν τη διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής με τους/τις συναδέλφους κριτές/τριες, προκειμένου να δοθούν και τεχνικές οδηγίες.

Η Οργανωτική Συντονίστρια
Δρ. Ελευθερία Ζάγκα
Φιλόλογος

 


ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αντιλογία συχνά συγχέεται με την ανούσια ανταλλαγή λεκτικών διαξιφισμών, με την εριστικότητα και την αυθάδεια. Ωστόσο, η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ και εναντίον μιας δεδομένης θέσης, συνεισφέρει συνήθως αποφασιστικά στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση και τελικά στην πληρέστερη κατανόηση ενός ζητήματος. Παράλληλα, φέρνει τους συνδιαλεγόμενους πιο κοντά μεταξύ τους, παρέχοντάς τους έναν κοινό χώρο επικοινωνίας στο επίπεδο του λόγου, μακριά από στείρες προκαταλήψεις και φανατισμούς.

Ο Σωκράτης, «ο της πόλεως οίστρος», η «αλογόμυγα» δηλαδή που δεν άφηνε τους Αθηναίους συμπολίτες του να εφησυχάσουν, αλλά τους παρωθούσε διαρκώς προς τη συζήτηση και την κριτική θεώρηση των ζητημάτων, αποτέλεσε πρότυπο και σύμβολο γόνιμου «πνεύματος αντιλογίας». Όμως διαφορετικές μορφές αντιλογικής σκέψης βρίσκουμε στα έργα και άλλων μεγάλων πνευματικών μορφών της αρχαιότητας, όπως ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης και ο ιστορικός Θουκυδίδης. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η αντιλογία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη συστατικά του πολιτισμού μας.

Η διοργάνωση αγώνων επιχειρηματολογίας (αντιλογίας) αποσκοπεί ακριβώς στην προώθηση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων, δίνοντας τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Οι κανόνες τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη λογική διάρθρωση των επιχειρημάτων, την πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους και την με σεβασμό και κατανόηση κριτική των θέσεων της αντίπαλης ομάδας. Πρόκειται, φυσικά, για ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης, και όχι για όχημα προώθησης οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απόψεων ή προσωπικών φιλοδοξιών.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) διεξάγονται μεταξύ ομάδων μαθητών Λυκείου.

Στην προκριματική και προημιτελική φάση, οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) γύρους. Οι ομάδες των μαθητών/ριών αγωνίζονται σε ζευγάρια που προκύπτουν στον πρώτο γύρο από κλήρωση, ενώ, στο δεύτερο γύρο, οι ομάδες αγωνίζονται σε ζευγάρια που δημιουργούνται με βάση τη βαθμολογία τους στον πρώτο γύρο. Σε περίπτωση που το πλήθος των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν είναι μικρό, πραγματοποιούνται λιγότεροι γύροι ή ένας γύρος, με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Στον τελικό, θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες που έχουν δύο νίκες και την υψηλότερη βαθμολογία κριτών. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει ομάδα με δύο νίκες, προκρίνονται οι ομάδες με τις υψηλότερες βαθμολογίες κριτών.

Σε κάθε γύρο οι ομάδες κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες και αγωνίζονται στο ίδιο θέμα.

Σε έναν αγώνα Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) παίρνουν μέρος δύο ομάδες, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από πέντε μέλη, που συνεργάζονται κατά το στάδιο της προετοιμασίας και αποφασίζουν μεταξύ τους τον ρόλο του καθενός. Επιλέγουν τρεις ομιλητές (ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ) και έναν εκπρόσωπο της ομάδας (ΕΟ). Ο ΕΟ εκπροσωπεί την ομάδα του στις συνεννοήσεις με τους διοργανωτές και τους κριτές πριν από τον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δικαίωμα λόγου έχουν αποκλειστικά οι Ομιλητές των δύο ομάδων που συμμετέχουν και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής (ΚΑ). Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρεμβαίνουν στον αγώνα λόγου.

Η διάταξη των συμμετεχόντων στον αγώνα Αντιλογίας έχει ως εξής:

Ομιλητής
Πρώτη Ομάδα
(Λόγος)
Δεύερη Ομάδα
(Αντίλογος
ΛΟΑ
ΛΟΒ
ΛΟΓ
ΑΟΑ
ΑΟΒ
ΑΟΓ
Χρονομέτης (Χ)
Κριτές (ΚΑ - ΚΒ - ΚΓ)

Σκοπός της Πρώτης Ομάδας (του Λόγου) είναι να ορίσει το θέμα με σαφήνεια, λογική συνέπεια και πληρότητα. Το πλεονέκτημά της από την πρωτοβουλία που έχει κατά τη διαδικασία του ορισμού ισοσταθμίζεται από το γεγονός ότι η Δεύτερη Ομάδα (του Αντίλογου) έχει ως κύριο έργο της την ανασκευή, δηλαδή την αντίκρουση των θέσεων της Πρώτης Ομάδας.

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Γενικοί Κανόνες

Οι εικονικές αίθουσες και οι θέσεις των Ομάδων, όπως και το προς συζήτηση θέμα, ανακοινώνονται στις Ομάδες σαράντα λεπτά (40) πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι ομάδες αποσύρονται αμέσως, για να προετοιμαστούν, χωρίς την παρέμβαση τρίτων (συμμαθητών, καθηγητών κ.ά.). Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων (βιβλίων, περιοδικών, σημειώσεων). Οι μαθητές/ριες, καθώς προετοιμάζονται, κρατούν σημειώσεις.

Με την έναρξη του αγώνα ο ΚΑ, μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό, δίνει το λόγο στον πρώτο Ομιλητή (ΛΟΑ) και στη συνέχεια, μετά τη λήξη της κάθε ομιλίας, καλεί τον επόμενο ομιλητή να πάρει τη θέση του στο Βήμα. Η σειρά και ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε ομιλητή έχει ως εξής:

ΛΟΑ 6 λεπτά
ΑΟΑ 6 λεπτά
ΛΟΒ 6 λεπτά
ΑΟΒ 6 λεπτά
ΛΟΓ 4 λεπτά
ΑΟΓ 4 λεπτά

Για τους τέσσερις πρώτους ομιλητές, το πρώτο και το τελευταίο λεπτό είναι προστατευόμενα, δηλαδή δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκειά τους η διατύπωση ερωτήσεων από την αντίπαλη ομάδα.

Για τους τελευταίους δύο ομιλητές, και τα τέσσερα λεπτά είναι προστατευόμενα. Την παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση της χρονικής διάρκειας των ομιλιών και των ερωτήσεων αναλαμβάνει ο Χρονομέτρης.

Όλοι οι ομιλητές οφείλουν να απευθύνονται προς τους Κριτές και το Ακροατήριο, προτάσσοντας στην ομιλία τους ανάλογο χαιρετισμό. Οι αναφορές στην αντίπαλη Ομάδα πρέπει να γίνονται σε τρίτο πρόσωπο, με κοσμιότητα και χωρίς προσωπικές αιχμές.

Οι εικονικές αίθουσες και οι θέσεις των Ομάδων, όπως και το προς συζήτηση θέμα, ανακοινώνονται στις Ομάδες σαράντα λεπτά (40) πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι ομάδες αποσύρονται αμέσως, για να προετοιμαστούν, χωρίς την παρέμβαση τρίτων (συμμαθητών, καθηγητών κ.ά.). Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων (βιβλίων, περιοδικών, σημειώσεων). Οι μαθητές/ριες, καθώς προετοιμάζονται, κρατούν σημειώσεις.

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, οι Κριτές έχουν ήδη κρατήσει προσωπικές σημειώσεις. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία κρίσης, συμπληρώνουν το ταχυέγγραφο με τη βαθμολογία για τον κάθε ομιλητή και το αποστέλλουν με e- mail στη Γραμματεία. Στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη συμπλήρωση του Εντύπου Αναλυτικής Βαθμολόγησης, προσθέτοντας σχόλια που τεκμηριώνουν τη βαθμολογία τους και ασκούν εποικοδομητική κριτική στους/στις ομιλητές/ριες. Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής (ΚΑ) αποστέλλει επίσης το έντυπο Αναλυτικής Βαθμολόγησης με e – mail στη Γραμματεία των Αγώνων, πριν την έναρξη του επόμενου γύρου, για να γίνει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αλλά και να προετοιμαστεί ο επόμενος γύρος. Για την ανατροφοδότηση των διαγωνισθέντων/εισών μαθητών/ριών, η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει να αποστείλει με e – mail τα Έντυπα Αναλυτικής Βαθμολόγησης στα σχολεία τους, μετά τη λήξη των Αγώνων και όχι νωρίτερα. Δεν προβλέπεται ταχυδρομική αποστολή των εντύπων αυτών.

Ειδικοί όροι διεξαγωγής

Έργο του ΛΟΑ είναι:

 1. Ορισμός του θέματος
 2. Γενική παρουσίαση της θέσης
 3. Διατύπωση επιχειρημάτων

Έργο του ΑΟΑ είναι:

 1. Αποδοχή (ή απόρριψη) του ορισμού
 2. Γενική παρουσίαση της αντίθεσης
 3. Αντίκρουση των γενικών επιχειρημάτων του ΛΟΑ και /ή προβολή νέων.

Έργο του ΛΟΒ είναι:

 1. Αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του ΑΟΑ
 2. Υποστήριξη του Λόγου με νέα, συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα επιχειρήματα

Έργο του ΑΟΒ είναι:

 1. Αντίκρουση της Επιχειρηματολογίας των ΛΟΑ και ΛΟΒ
 2. Υποστήριξη του Αντίλογου με νέα, συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα επιχειρήματα

Έργο του ΛΟΓ είναι:

 1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Αντίλογου
 2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα |που δίνουν νέες διαστάσεις στο θέμα. Από ρητορικής άποψης τα νέα παραδείγματα λογίζονται ως νέα επιχειρήματα, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται.

Έργο του ΑΟΓ είναι:

 1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Λόγου.
 2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα που δίνουν νέες διαστάσεις στο θέμα. Από ρητορικής άποψης τα νέα παραδείγματα λογίζονται ως νέα επιχειρήματα, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται.

Ορισμός

Ο ορισμός συνιστά ερμηνεία του θέματος και προσδιορίζει το πλαίσιο, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί η επιχειρηματολογία. Δε σημαίνει απλώς ανάλυση των όρων του θέματος. Ο ορισμός δε θα πρέπει να είναι ταυτολογικός ή αντιφατικός, ενώ δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ ευρύς, ούτε πολύ στενός, ούτε εντελώς εξειδικευμένος.

Σε περίπτωση που ο ορισμός δεν τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να προσβάλλεται από τον Αντίλογο, με επιχειρήματα που να το καταδεικνύουν και να προτείνεται η αντικατάστασή του από άλλον κατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή ο αγώνας διεξάγεται περί του ορισμού.

Ομιλίες

Κάθε ομιλία αυξάνει την πειστικότητα και αποτελεσματικότητά της όταν επιτύχει μια σειρά από στοιχεία:

1. Η κοσμιότητα του ομιλητή εξασφαλίζει το σεβασμό στις απόψεις του. Δείγματα της κοσμιότητας είναι ο ευγενής χαιρετισμός προς όλους τους συμμετέχοντες και οπωσδήποτε η αποφυγή αναίτιας και άσκοπης επιθετικότητας προς τους αντιπάλους.

2. Η περιορισμένη χρήση σημειώσεων διευκολύνει την οπτική επαφή του ομιλητή με το ακροατήριο, η οποία είναι σημαντική, γιατί σε συνδυασμό με το κατάλληλο για την περίσταση ύφος ενισχύει την πειστικότητά του.

3. Η χρήση εισαγωγικών και καταληκτικών παρατηρήσεων δίνει το στίγμα σε μια ομιλία και πρέπει να εντάσσονται αντίστοιχα σε πρόλογο και επίλογο που σκοπό έχουν να κάνουν κατανοητή την πορεία της σκέψης της ομάδας και των συγκεκριμένων επιλογών του ομιλητή.

4. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πλήρη και πειστικά, να χαρακτηρίζονται από λογική συγκρότηση και συνέπεια και να είναι καίρια για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Πρέπει να ομαδοποιούνται λογικά και να παρουσιάζονται με ιεράρχηση χρησιμοποιώντας παραδείγματα. Η ποιότητα των επιχειρημάτων είναι πάντα σημαντικότερη από τον αριθμό τους, όπως είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και κατανομή τους μεταξύ των ομιλητών.

5. Η διαχείριση του χρόνου πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπλήρωση του ειδικού ρόλου κάθε ομιλητή και την επαρκή ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και αντεπιχειρηματολογίας του

Ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια των μη προστατευόμενων περιόδων της ομιλίας κάθε ομιλητή, τα μέλη της αντίπαλης Ομάδας μπορούν να ζητήσουν το λόγο, υψώνοντας το χέρι και όχι χτυπώντας το θρανίο. Ο ομιλητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παρέμβαση, διαφορετικά παραχωρεί το δικαίωμα ερώτησης λέγοντας «παρακαλώ» ή «ορίστε». Ερωτήσεις επί της διαδικασίας δεν επιτρέπονται, εκτός και αν έχουν προκόψει σοβαρότατα προβλήματα και διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα* Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες (να μη διαρκούν περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα) και να μην αποτελούν τοποθετήσεις.

Ο Χρονομέτρης

Ο Χρονομέτρης παρακολουθεί, καταγράφει και κοινοποιεί στο chatτην χρονική διάρκεια των ομιλιών και των ερωτήσεων. Με μήνυμα στο chat επισημαίνει επίσης:

 • Την έναρξη της περιόδου κατά την οποία μπορούν να διατυπωθούν ερωτήσεις.
 • Την έναρξη του τελευταίου λεπτού ομιλίας κάθε ομιλητή/ριας, κατά το οποίο δεν μπορούν πλέον να διατυπωθούν ερωτήσεις και
 • Τη λήξη του χρόνου κάθε ομιλίας. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του χρόνου αυτού, με συνεχή μηνύματα, υποδεικνύει στον/στην Ομιλητή/ρια ότι οφείλει να εγκαταλείψει το Βήμα.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά

Οι Κριτές αξιολογούν την επίδοση των ομιλητών κάθε Ομάδας με βάση μια σειρά από κριτήρια, δίνοντας βάρος πρώτιστα στο περιεχόμενο, την οργάνωση και τη δομή της επιχειρηματολογίας και, κατά δεύτερο λόγο, στην παρουσίαση και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Οι Κριτές δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν το αποτέλεσμα του αγώνα ή την άποψή τους για τους ομιλητές κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κρατούν προσωπικές σημειώσεις και, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία κρίσης, συμπληρώνουν το Έντυπο Αναλυτικής Βαθμολόγησης, προσθέτοντας σχόλια που τεκμηριώνουν τη βαθμολογία τους και ασκούν παραγωγική κριτική στους ομιλητές. Το Έντυπο Βαθμολόγησης οφείλουν να το αποστείλουν με e- mail στη Γραμματεία των αγώνων, πριν από την αρχή του επόμενου γύρου.

Κριτήρια αξιολόγησης [υπό τους περιορισμούς που επιβάλλει η διαδικτυακή διεξαγωγή των Αγώνων]

Ως πρακτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μνημονικός τύπος Μ.Ε.Δ.Ο.Υ.Σ.Α.

Μεθοδολογία: Αφορά στην πιστή τήρηση των κανόνων του διαγωνισμού, την ακριβή συμμόρφωση με τα χρονικά και θεσμικά όρια, την κοσμιότητα της συμπεριφοράς κλπ.

Επιχειρηματολογία: Πληρότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων, λογική συγκρότηση και συνέπεια, σαφήνεια και καθαρότητα σκέψης, παραδείγματα.

Δομή: Εύστοχη τοποθέτηση του θέματος, διάταξη και ιεράρχηση των επιχειρημάτων, έμφαση στα κύρια σημεία, εισαγωγικές παρατηρήσεις, πρόλογοι και περιλήψεις κάθε ομιλίας.

Ομαδικότητα: Κατανομή εργασίας, εκπλήρωση ρόλου κάθε θέσης και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Ύφος: Στάση στο Βήμα, εκφορά του λόγου, κινησιολογία, οπτική επαφή με το Ακροατήριο, αυτοπεποίθηση, ρυθμός, συναισθηματική φόρτιση, χιούμορ κλπ. Τα στοιχεία του ύφους πρέπει να αξιολογούνται ως προς το αν και πόσο συνέβαλαν στην πειστικότητα της ομιλίας.

Συμμετοχή: Υποβολή εύστοχων και αποτελεσματικών ερωτήσεων (σημαντικότητα και αποτελεσματικότητά τους), απάντηση σε ερωτήσεις (ετοιμολογία και πειστικότητα).

Αντίλογος: Ικανότητα στην αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντίπαλης Ομάδας, πειστικότητα και λογική διάρθρωση της αντεπιχειρηματολογίας, αντιπαραδείγματα.

Η Επιχειρηματολογία και ο Αντίλογος πρέπει να κρίνονται από την οπτική γωνία ενός μέσου ατόμου, που ενημερώνεται τακτικά, δηλ. οι Κριτές πρέπει να αναλύουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα κ.ά. ως προς την πειστικότητά τους και να μη συνυπολογίζουν οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση που τυχόν έχουν για το θέμα των αγώνων.

Οι Ερωτήσεις που υποβάλλονται, κατά τη διάρκεια των ομιλιών, πρέπει να αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπο που είχαν στην εξέλιξη του αγώνα. Αποτελεί θετικό κριτήριο για κάθε ομιλητή να προσπαθήσει να απαντήσει 2 έως 3 ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως και να επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον μια ερώτηση σε κάθε ομιλία της αντίπαλης ομάδας, ενώ είναι αρνητικό ένας ομιλητής να μη δεχθεί ερωτήσεις στη διάρκεια της ομιλίας του ή να μην επιχειρήσει ερώτηση στις ομιλίες της αντίπαλης ομάδας.

Διαδικασία Βαθμολόγησης

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από ένα έως δέκα. Το Ένα και το Δέκα απονέμονται σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα το Ένα, μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης αγένειας και σοβαρής παραβίασης των κανόνων.

Πέντε κριτήρια δηλαδή η Μεθοδολογία, η Επιχειρηματολογία, η Δομή, το Ύφος και ο Αντίλογος βαθμολογούνται αμέσως μετά το πέρας κάθε ομιλίας. Η Συμμετοχή βαθμολογείται στο τέλος του αγώνα για τη συνολική συμμετοχή του ομιλητή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ομαδικότητα βαθμολογείται στο τέλος του αγώνα συνολικά νια την ομάδα και είναι κοινή για όλους τους ομιλητές της.

Επισημαίνεται ότι ο πρώτος (ΛΟΑ). επειδή δεν έχει αντίλογο, παίρνει βαθμό αντίλογου το βαθμό της επιχειρηματολογίας.

Οι Κριτές καλούνται να συνεργαστούν στη διαδικασία βαθμολόγησης και απόφασης για την έκβαση του αγώνα. Διατυπώνουν πρώτα τις απόψεις τους για το επίπεδο του αγώνα και των ομιλητών και έπειτα για το ποια ομάδα ήταν πιο πειστική και αποτελεσματική στην επιχειρηματολογία της. Εάν συμφωνήσουν, βαθμολογούν από κοινού. Εάν διαφωνήσουν, αθροίζονται οι βαθμοί κάθε ομάδας από τους κριτές και νικά η ομάδα που συγκεντρώνει συνολικά περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κερδίζει η ομάδα την οποία υποστηρίζει η πλειονότητα των κριτών.


Εκτύπωση