edu.klimaka.gr

8ος Διαγωνισμός Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά 2021 2022 (Ματαιώθηκε)

Εκτύπωση  

8ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ / ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.289/24-03-2022/1ο ΠΕΚΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 44 Πληροφορίες: Σωκράτης Τουμπεκτσής
Τηλέφωνο: 2310 503808
E mail: skrtsgr(ΣΤΟ)gmail.com

ΘΕΜΑ: Ματαίωση 8ου Διαγωνισμού Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα «Ιστορίες που να μας κάνουν να γελάμε»
Σχετ: Έγκριση ΥΠΑΙΘ Φ15/30600/Δ2/17-03-2022

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού «Εκφραστικής - Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά» που διοργανώνει για 8η χρονιά η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί μετά από την έγκρισή που έλαβε στις 21-3-2022 με το υπ. αριθμόν έγγραφο Φ15/30600/Δ2/17-3-2022 του ΥΠΑΙΘ κατέληξε στα εξής:

Σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των επιπέδων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, να εξασκηθούν επαρκώς και να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκφραστική – θεατρική ανάγνωση της γαλλικής γλώσσας. Επίσης. με βάση τις χρονικές προθεσμίες που θέτει ο Κανονισμός του Διαγωνισμού και απορρέουν από τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο διαγωνισμός πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
Επειδή (μετά την από 17/3/2022 έγκριση του διαγωνισμού) ο χρόνος που υπάρχει πλέον στη διάθεση των μαθητών και μαθητριών για μια ισότιμη προετοιμασία τους δεν επαρκεί και επειδή τα χρονικά περιθώρια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι εκτός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Κανονισμό, η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού «Εκφραστικής - Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά» που διοργανώνει η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί αποφάσισε την ματαίωση του φετινού 8ου Διαγωνισμού (έτος 2022) και δεσμεύεται να επαναπροκηρύξει τον 8ο Διαγωνισμό την επόμενη σχολική χρονιά (2022-23, έτος 2023) με το ίδιο θέμα: «Ιστορίες που να μας κάνουν να γελάμε»

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Σωκράτης Τουμπεκτσής
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας


Αρ.Πρωτ.Φ15/30600/Δ2/17-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
----
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε», για το σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 164361/Δ2/15-12-2021 και 25331/Δ2/04-03-2022 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 10-06-2021 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 12/03-03-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2021-2022, τη διεξαγωγή του 8ου Διαγωνισμού Εκφραστικής–Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Στ’ Δημοτικού, των Α΄ έως και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και των Α’ και Β’ τάξεων των Λυκείων των Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ημερομηνία διεξαγωγής την 7η Μαΐου 2022.

Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί, εκτός ωρολογίου προγράμματος, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού να γίνει από τους/τις διοργανωτές/τριες (Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί) με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. ιστοθέση διοργανωτών, Τύπος, …)
 7. Η μετακίνηση και συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγων μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα διοργάνωσης, στο τηλέφωνο της Σχολής Καλαμαρί:2310 472115, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να απευθύνονται στις υπεύθυνες του διαγωνισμού κ. Καμηλιέρη Μαρία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κ. ‘Αγγου ‘Ολγα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 08-04-2022.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

8os Διαγωνισμός Θεατρικής-Εκφραστικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα: Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε

Η αναγνωστική πράξη στη λογοτεχνία, εκτός από την αισθητική απόλαυση που προσφέρει, αναδεικνύει την επικοινωνιακή διάδραση του αναγνώστη με το κείμενο. Η μέθεξη με το σύμπαν του κειμένου, πεζού ή ποιητικού, προκαλεί τη συγκινησιακή διέγερση, ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση και γίνεται μέσο αυτοσυνείδησης, αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης, διαμόρφωσης προσωπικής βιοθεωρίας και αξιακού συστήματος

Η επικοινωνιακή λειτουργία της λογοτεχνικής ανάγνωσης ολοκληρώνεται όταν η μοναχική ανάγνωση συμπληρώνεται με την εκφραστική-θεατρική ανάγνωση ή δραματοποίηση σε ακροατήριο. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που καλλιεργεί η δημιουργική προφορική έκφραση και η συνακόλουθη ενεργητική-προσεκτική ακρόαση ενθαρρύνουν την εκδήλωση και διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων.

Κάθε άνθρωπος διαθέτει πολλαπλά είδη νοημοσύνης. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης δημιουργούνται οι βάσεις για μια εκπαίδευση δικαιότερη για όλους. Ως εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, χρειάζεται να προσεγγίζουμε μια δραστηριότητα με ποικιλία διδακτικών μεθόδων ώστε να ενεργοποιούνται τα διάφορα είδη νοημοσύνης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, γεγονός που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, οδηγώντας σε θετικά σχολικά επιτεύγματα και καλύτερη σχέση με το σχολείο.

Τι είναι η θεατρική - εκφραστική ανάγνωση;

Η θεατρική-εκφραστική ανάγνωση είναι η προσπάθεια να αποδώσει κανείς και να μεταφέρει στον ακροατή όχι μόνον το κείμενο που διαβάζει, αλλά και την ερμηνεία του. Για τον λόγο αυτό, για να διαβάσει κανείς εκφραστικά πρέπει να έχει κατανοήσει ουσιαστικά:

 • το νόημα του κειμένου
 • την ατμόσφαιρά του
 • το θεματικό πυρήνα
 • τα κύρια / δευτερεύοντα στοιχεία
 • τους χαρακτήρες
 • τα συναισθήματα
 • το σκοπό του συγγραφέα

Ένα παράδειγμα θεατρικής ανάγνωσης: https://www.youtube.com/watch?v=KPJgrTVLLLY

Όσο πληρέστερα κατανοεί κανείς, αλλά και όσο περισσότερο αγαπά ένα κείμενο, τόσο καλύτερα μπορεί να το αποδώσει με τη φωνή του, δηλαδή να το διαβάσει ερμηνεύοντάς το. Η εκφραστική ανάγνωση απαιτεί την προσωπική συμβολή του αναγνώστη.

Πώς την πετυχαίνω;

Κύριο μέσο: Η ΦΩΝΗ:

 • χρωματισμός της φωνής
 • τόνος / ύφος
 • ένταση φωνής
 • ρυθμός
 • επιβράδυνση / επιτάχυνση
 • μικρές ή μεγάλες παύσεις
 • ξαφνικές διακοπές
 • επαναλήψεις
 • αλλαγή προφοράς
 • η έκφραση του προσώπου
 • το βλέμμα
 • η κίνηση

Άλλα μέσα:

 • μουσική επένδυση
 • χορογραφία
 • παράλληλη προβολή βίντεο ή φωτογραφιών (χωρίς ήχο)

Δεν επιτρέπονται:

 • Σκηνικά
 • Φωτισμός
 • Θεατρικά αντικείμενα (μόνο δύο καρέκλες)
 • Θεατρικά κοστούμια

Πώς θα διαλέξω το κατάλληλο κείμενο;

- Όταν το κείμενο έχει μια σχετική αυτονομία, είναι πιο κατανοητό και πιο ενδιαφέρον.

-  Η ανάγνωση διαρκεί λίγα λεπτά. Το κείμενο δεν θα πρέπει να είναι εκτενές για να μην αποβεί κουραστικό.

- Ο βαθμός δυσκολίας του κειμένου δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο πρόκρισης. (Βασικό κριτήριο είναι η επιτυχία της απόδοσης).

- Σύνθετα κείμενα πλούσια σε λεπτές αποχρώσεις επιτρέπουν στον υποψήφιο να εκμεταλλευτεί το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Θετικά αξιολογούνται:

 • η σαφήνεια
 • η περιεκτικότητα
 • η πρωτοτυπία
 • η σύνδεση με το θέμα του διαγωνισμού

Πώς γίνεται η παρουσίαση;

Ο διαγωνιζόμενος κρατάει το βιβλίο ή φωτοτυπία του κειμένου του. Ανεβαίνει στη σκηνή και χρησιμοποιεί, αν θέλει, μικρόφωνο. Απέναντί του βρίσκεται το κοινό (η κριτική επιτροπή και ακροατήριο μαθητών). Εναλλακτικά, μπορεί να έχει αποστηθίσει το κείμενό του και να το αποδώσει πιο θεατρικά. Μπορεί η ανάγνωση/δραματοποίηση να συμπληρώνεται από πρωτότυπο οπτικό υλικό, μουσική επένδυση (ηχογραφημένη ή ζωντανή), από κάποια χορογραφία ή μίμηση. Όλα τα παραπάνω πρέπει προφανώς να συνδέονται με το λογοτεχνικό απόσπασμα. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι 3 άτομα).

Σε περίπτωση που, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η συμμετοχή των μαθητών δε θα επιτραπεί να γίνει δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί με αποστολή βίντεο της ανάγνωσης/δραματοποίησής τους.

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συμμετοχής με την δια ζώσης παρουσίαση. (Δεν επιτρέπονται : Σκηνικά, ιδιαίτερος φωτισμός, θεατρικά αντικείμενα (μόνο δύο καρέκλες), θεατρικά κοστούμια. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει πριν ξεκινήσουν την ανάγνωσή τους να δώσουν μόνο το ονοματεπώνυμο τους και τον τίτλο του βιβλίου που επέλεξαν. Δεν επιτρέπεται να φαίνεται στο βίντεο κανένα λογότυπο του σχολείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι

1. Ανάπτυξη δημιουργικότητας, έμπνευσης και φαντασίας

2. Εκπαίδευση στις τεχνικές κατανόησης κειμένου, αφήγησης, δημιουργικής γραφής ιστοριών.

3. Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, διαθέσεων, κινήτρων και προθέσεων εαυτού και άλλων.

4. Ταύτιση με ήρωες/ηρωίδες μυθιστορημάτων και αποφόρτιση αρνητικών συναισθημάτων μέσα από παιχνίδι ρόλων.

5. Διαχείριση συναισθηματικών συγκρούσεων, αποδοχή διαφορετικότητας εαυτού και άλλου.

6. Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας σε ομάδα και επικοινωνίας με άλλους.

Ιστορίες που μας κάνουν να γελούμε

Το να προτείνεις ένα αστείο βιβλίο, είναι από τις πιο «δύσκολες» δοκιμασίες. Γιατί πρώτον το χιούμορ είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και ευαίσθητο και από την άλλη, στον σοβαροφανή κόσμο στον οποίο διαβιούμε, ένα αστείο και χαρούμενο βιβλίο, χωρίς προβληματισμούς, ηθικά διδάγματα και κοινωνικές προεκτάσεις αντιμετωπίζει εύκολα την επιφυλακτικότητα ή την απόρριψη. Τείνουμε να ξεχνάμε τον θεμελιώδη λόγο που ώθησε τους απανταχού βιβλιόφιλους στο μαγικό χώρο της ανάγνωσης – διαβάζουμε (και) γιατί απλώς περνάμε καλά. Και αυτό πολλές φορές σημαίνει και γέλια μέχρι δακρύων!

Στους μαθητές και μαθήτριες επιδιώκεται:

 • να απολαύσουν δείγματα χιουμοριστικών κειμένων
 • να εξοικειωθούν με τον γλωσσικό κώδικα που παράγει το χιουμοριστικό στοιχείο μέσα από επαναλήψεις, παρηχήσεις, μεταφορικές χρήσεις λέξεων και φράσεων
 • να γνωρίσουν τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το κωμικό στοιχείο (επαναλήψεις καταστάσεων, αντιστροφή ρόλων, δίσημη ερμηνεία του ίδιου γεγονότος)
 • να αναγνωρίζουν χιουμοριστικές ατάκες και φράσεις μέσα σε ένα χιουμοριστικό κείμενο
 • να διηγούνται προσωπικά χιουμοριστικά βιώματα

Προετοιμασία στην τάξη

Πάνω σε αυτή τη θεματική ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει για την τάξη του οποιοδήποτε μυθιστόρημα ανάλογα με το επίπεδο και τις προτιμήσεις των μαθητών του. Η ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου μπορεί να γίνει στην τάξη ανά ομάδες με τεχνικές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, quiz κ.α.) και τέλος να ακολουθήσει δραματοποίηση ή να δοθεί κάποιο άλλο τέλος στην ιστορία που διαβάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής.

Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν με την ανάγνωση του μυθιστορήματος, με παραστατικό τρόπο και με την ανάλογη έκφραση στα γαλλικά την ιστορία και το περιεχόμενο του κειμένου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ή φροντιστηρίων, καθώς και ιδιαιτέρων μαθημάτων, ξεκινώντας από την στ΄ τάξη του Δημοτικού μέχρι την Β΄τάξη του Λυκείου ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Κάθε σχολείο μπορεί να πάρει μέρος με 2 συνολικά ατομικές ή ομαδικές συμμετοχές (έως 3 μαθητές ανά ομάδα) σε κάθε τάξη στις παρακάτω κατηγορίες :

 1. Απλή εκφραστική ανάγνωση (μέχρι 2 λεπτά).
 2. Θεατρική ανάγνωση με δραματοποίηση, χορογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό (3-5 λεπτά).

Προσοχή : Κάθε παρουσίαση που θα υπερβαίνει το χρονικό όριο θα διακόπτεται.

Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές ομάδες:

Α΄ομάδα: μαθητές στ΄τάξης δημοτικού και α΄ τάξης γυμνασίου
Β΄ομάδα: μαθητές β΄ και γ΄τάξης γυμνασίου
Γ΄ομάδα: μαθητές Α΄και Β΄τάξης λυκείου

Η κάθε ηλικιακή ομάδα θα διαγωνιστεί και θα βραβευθεί ξεχωριστά στην κατηγορία που έχει επιλέξει. Δε θα υπάρξει προκριματική φάση.

Οι επιτροπές κριτών θα απαρτίζονται από εν ενεργεία καθηγητές γαλλικής γλώσσας δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από προσωπικότητες από το χώρο της γαλλικής εκπαίδευσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γαλλικό Ινστιτούτο) που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ή να δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της επιλογής τους και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας και ευχέρεια στην ανάγνωση
 2. Εκφραστική απόδοση του κειμένου
 3. Σκηνική παρουσία και επιλογή μέσων παρουσίασης
 4. Πρωτοτυπία
 5. Σύνδεση με το θέμα του διαγωνισμού

Η επιλογή του βιβλίου είναι ελεύθερη. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής και οι διακριθέντες τα βραβεία τους.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, οπότε, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί και τα βίντεο.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο Σχολής Καλαμαρί: 2310 472115

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Καμηλιέρη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Όλγα Άγγου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΜΑΙLΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
  1.Απλή εκφραστική ανάγνωση,
  2.Θεατρική ανάγνωση με δραματοποίηση, χορογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό.

Oι υπεύθυνοι καθηγητές οφείλουν μαζί με την εγγραφή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα της Σχολής να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση των γονέων με την οποία επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων μαθητών.


Εκτύπωση