edu.klimaka.gr

Σχολικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/30553/Δ2/17-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 23060/ΓΔ4/2-3-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+KA3 : «Reflecting 4 Change (R4C)» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 10/25-2-2021 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο».

O διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου R4C, κατά το σχολικό έτος 2020-21 με την προϋπόθεση να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν ένα μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου σε ψηφιακή μορφή και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία Έκθεση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό και από το μοντέλο σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο τύπου 3DS, OBJ, STL.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων είναι η 10η Μαΐου 2021.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι δέκα (10) καλύτερες εργασίες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του έργου R4C που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν). Οι ομάδες οι οποίες θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές/τριες Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό «Open Schools Journal for Open Science».

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επίσης, όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203 , όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr ). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επιπρόσθετα, επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Αριθμ.Πρωτ.1797/01-03-2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έργο ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Υπεύθυνη Έργου: Γεωργία Φέρμελη
Email: r4change(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟN ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 10/25-02-2021 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» (32/11-09-2019) (Grant Agreement, number: 612879), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με Θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο». Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου R4C), και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έργο Reflecting for Change (R4C) έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης «εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Στο Reflecting for Change (R4C) η καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity) και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την “ανοικτότητα” (Έργο OSOS), την προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας (RRI).

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η διενέργεια Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ειδικότερα, στόχοι του διαγωνισμού, είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την επιστήμη και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή διδασκαλία.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να «κατασκευάσουν ένα μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου σε ψηφιακή μορφή» και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό και από το μοντέλο σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο τύπου 3DS, OBJ, STL.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μέσω του διαγωνισμού, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες εργασίες, από σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του έργου R4C που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν). Οι σχολικές ομάδες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι ομάδες που θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό: Open Schools Journal for Open Science. Το περιοδικό φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της σύμπραξης OpenAIRE.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιτροπή, με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποιότητα: η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να ακολουθεί τα τέσσερα στάδια του Open Schools for Open Societies: Αισθάνομαι - Φαντάζομαι - Δημιουργώ – Μοιράζομαι.
  • Επιστημονική ορθότητα: η εργασία πρέπει να περιέχει επιστημονικά ορθές επεξηγήσεις, ερμηνείες και περιγραφές και να μην παραπέμπει σε πηγές που δημιουργούν εσφαλμένες αντιλήψεις ή παρανοήσεις σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο.

Επίσης:

  • Να βασίζεται στις βασικές αρχές της διαδικασίας για Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  • Να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων (διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα) και της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, όπως επίσης να δίνει έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία σε ομάδες.
  • Να δίνει έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών των παραμέτρων της πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα μας.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων (με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 10η Μαΐου 2021 και θα πρέπει να γίνει:

α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και,

β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του σεισμογράφου συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203.

Η υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (Authoring tool). Αναλυτικές οδηγίες, για τη χρήση του Authoring tool περιλαμβάνονται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos_students_projects_authoring_tool.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-studyearthquakes-849203) όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Σχετικά Άρθρα