Σχολικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» 2020

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Μόκα Β. (Π.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344 3272
210-344 2933
210-344 2212
210-3442247
210-344 3273
Fax : 210-344 3390

Αρ.Πρωτ.Φ14/ΦΜ/31138/36969/Δ1/08-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τον Σχολικό Διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 18219/ΓΔ4/11-2-2020 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Open Schools for Open Societies - OSOS» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 7/6-2-2020 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο».

O διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων είναι η 2α Μαρτίου 2020.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι δέκα (10) «εργασίες», από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου OSOS που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή στις 13 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα. Οι ομάδες οι οποίες θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές/τριες Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό «Open Schools Journal for Open Science».

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επίσης, όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 


Αθήνα, 06/02/2020

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έργο H2020: Open Schools for Open Societies (OSOS)
Υπεύθυνη Έργου: Γεωργία Φέρμελη
e-mail: osos_iep(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 07/06-02-2020 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741572) («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με Θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο». Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS), και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το σχολικό έτος 20119-2020, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του έργου OSOS είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η διενέργεια Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ειδικότερα, στόχοι του διαγωνισμού, είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την επιστήμη και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή διδασκαλία.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μέσω του διαγωνισμού, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες «εργασίες», από σχολεία της Α΄/θμιας ή και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου OSOS που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή στις 13 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης διανομής και διατροφής των συμμετεχόντων στην εκδήλωση βράβευσης θα καλυφθούν από την Ελληνογερμανική Αγωγή – Ευρωπαϊκό Συντονιστή του Έργου OSOS (λεπτομέρειες για τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διαδικασία θα λάβουν εγκαίρως τα σχολεία που θα επιλεγούν).

Οι ομάδες οι οποίες θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό «Open Schools Journal for Open Science». Το περιοδικό φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της σύμπραξης OpenAIRE.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιτροπή, με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποιότητα: η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να ακολουθεί τα τέσσερα στάδια του Open Schools for Open Societies: Αισθάνομαι - Φαντάζομαι - Δημιουργώ – Μοιράζομαι.
  • Επιστημονική ορθότητα: η εργασία πρέπει να περιέχει επιστημονικά ορθές επεξηγήσεις, ερμηνείες και περιγραφές και να μην παραπέμπει σε πηγές που δημιουργούν εσφαλμένες αντιλήψεις ή παρανοήσεις σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο.

Επίσης:

  • Να βασίζεται στις βασικές αρχές της διαδικασίας για Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.
  • Να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων (διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα) και της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, όπως επίσης να δίνει έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία σε ομάδες.
  • Να δίνει έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών των παραμέτρων της πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα μας.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων (με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 2α Μαρτίου 2020 και θα πρέπει να γίνει:

α) α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου:
https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και,

β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του σεισμογράφου συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203.

Η υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (Authoring tool). Αναλυτικές οδηγίες, για τη χρήση του Authoring tool περιλαμβάνονται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos_students_projects_authoring_tool.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203) όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης, διανομής και διατροφής, (από τα σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας, εφόσον βρίσκονται εκτός Αθηνών), που θα κληθούν να συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης στην εκδήλωση του έργου OSOS στις 13/03/2020 θα καλυφθούν από την Ελληνογερμανική Αγωγή - Ευρωπαϊκό Συντονιστή του Έργου OSOS.

Pin It

Εκτύπωση