edu.klimaka.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (MET) θεσμοθετήθηκε το 2001, ως Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, ασχολείται με την απόκτηση, συντήρηση και μελέτη (καταγραφή, τεκμηρίωση, αξιολόγηση) των τεκμηρίων των Επιστημών και της Τεχνολογίας που αφορούν κατ' αρχάς τα υπάρχοντα στο Πανεπιστήμιο Τμήματα. Τα τεκμήρια αυτά αφού μελετηθούν και συνδυαστούν, αποθηκεύονται, ή εκτίθενται στο χώρο του μουσείου, για να συμβάλουν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία (Σύμφωνα με τον ορισμό του Μουσείου που δίνεται στο άρθρο 2, παρ.1 του καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων του ICOM). Οι ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του Μουσείου, πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Οι στόχοι του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

  • να διαδώσει την επιστήμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα
  • να φέρει σε επαφή το κοινό του με την πρόοδο της επιστήμης και τα τελευταία επιτεύγματά της
  • να προωθήσει την κατανόηση θεμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας με τα οποία το κοινό είναι καθημερινά σε επαφή και αγνοεί ή θα ήθελε να μάθει περισσότερα
  • να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό του να αποκτήσει βιώματα σε σχετικά θέματα
  • να καλύψει την έλλειψη Τεχνικών Μουσείων στην Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Δραστηριότητες

Το πρώτο τμήμα του νέου κτιρίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας έχει κατασκευαστεί και δοθεί σε χρήση. Tο νέο Μουσείο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης, απέναντι από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου και κάτω από το εστιατόριο Πάρκο της Ειρήνης.

Συλλογή υλικού

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται με τη συγκρότηση των συλλογών και την τεκμηρίωσή τους με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των μόνιμων εκθεσιακών χώρων του και την καλύτερη αξιοποίησή τους με εκπαιδευτικά προγράμματα. Το υλικό το οποίο συγκροτεί και εμπλουτίζει τις συλλογές του Μουσείου είναι σκεύη, εργαλεία, μηχανήματα, τεχνολογικός κ.ά εξοπλισμός, αρχειακό υλικό, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, βιβλία και άλλο συνοδευτικό υλικό

Για τον καλύτερο εμπλουτισμό των συλλογών του το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι σε επαφή με φορείς που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Καλεί όλους επίσης όλους τους φορείς και τα άτομα, που έχουν στην κατοχή τους ή γνωρίζουν την ύπαρξη σχετικού υλικού που αφορά την Ιστορία και εξέλιξη των Επιστημών και της Τεχνολογίας, να συμβάλουν στο εμπλουτισμό των συλλογών του.

Έκθεση

Στο ΜΕΤ λειτουργεί θεματική έκθεση με τίτλο «Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας», που παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες των τηλεπικοινωνιών και την εξέλιξή τους μέσα από 3 Βασικές Θεματικές Ενότητες:

1. Ιστορική εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνει:

Προβολή Βιντεοταινίας «από τις φρυκτωρίες στο Internet»,

Χρονολόγιο των Τηλεπικοινωνιών από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα,

Αρχαίες Τηλεπικοινωνίες,

Προβολή σκηνών από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, με τη χρήση του τηλεφώνου,

Διαδραστική Εφαρμογή για την Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών.

2. Αρχές της Φυσικής οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών, που περιλαμβάνει επιδείξεις πειραμάτων στις θεματικές ενότητες:

Ηλεκτρομαγνητισμός
- Πειράματα Επαγωγής
- Πείραμα Oersted,
- Εκτροπή Ηλεκτρονικής Δέσμης από Μαγνήτη,
- Εκτροπή Ρευματοφόρου Αγωγού από Μαγνητικό Πεδίο.

Κυματική – Οπτική
- Δημιουργία Κυμάτων σε Δεξαμενή Ύδατος,
- Χρήση Laser σε περάματα Οπτικής : Ανάκλαση – Διάθλαση,
- Σύνθεση ταλαντώσεων: Σχήματα Lissajous, Διακροτήματα, Διαμόρφωση Πλάτους, Διαμόρφωση συχνότητας,
-  Ένα Μικρής Εμβέλειας Σύστημα Επικοινωνίας με Οπτική Ίνα,
- Πύλες Ψηφιακής Λογικής.

3. Τηλεπικοινωνίες παλιές και σύγχρονες, που περιλαμβάνει μουσειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό και πληροφορίες για την:

Ενσύρματη Τηλεφωνία,

Ασύρματη Τηλεφωνία,

Δορυφορική Επικοινωνία,

Επίδειξη Εφαρμογής Σύγχρονου Τρόπου Επικοινωνίας και Πρωτότυπων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στους επισκέπτες, που αναπτύχθηκε από Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και παρουσιάζεται με την ευγενική παραχώρηση της άδειας του ΔΣ του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων για τη χρήση των αντιγράφων και αντίστοιχων πληροφοριών,

Τηλεφωνικά Κέντρα, διαφορετικών τύπων και επίδειξη της λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου ATZ-65.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 εκτός από τις επίσημες αργίες.

Επισκέψεις ομάδων μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες ώρες σε συνεννόηση με το προσωπικό του Μουσείου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το προσωπικό του Μουσείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
26100 Ρίο
Τηλ.: 2610 96 9972,3
Fax: 2610 996341
E-mail:stmuseum(AT)upatras.gr
http://www.upatras.gr/index/page/id/68

Σχετικά Άρθρα