Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ "EUROPE DIRECT"

Αρ.Πρωτ.16490/Δ2/01-02-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά,
Αν. Πασχαλίδου, Ι. Καπουτσής
Τηλέφωνο: 210-3443318
210-3443422, 210-3442229

ΘΕΜΑ: Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και αποτελούν το δίαυλο επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανατροφοδότησης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT θα υλοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης για σειρά θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με εκδηλώσεις και ομιλίες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και με τη διανομή σχετικού εντύπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, ώστε οι Διευθυντές των σχολείων να συνεργαστούν με τους επικεφαλής των κατά τόπους Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ομιλιών και τη διανομή σχετικού υλικού.

Σας ενημερώνουμε ότι ο επισυναπτόμενος πίνακας έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Λήψη του αρχείου με τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Europe Direct στην Ελλάδα

Pin It

Εκτύπωση